Onderwerpen binnen :

De optie importeer 3D SketchUp geef je de mogelijkheid een 3D model direct vanuit een SketchUp-bestand (SKP) in te lezen. Wanneer je voor deze optie kiest wordt direct een scherm getoond waarin je een bestand kunt kiezen. Wanneer het te importeren model is geselecteerd wordt het model direct geïmporteerd.

De wizard SketchUp import moet het je vergemakkelijken een 3D-tekening in te lezen en om te zetten naar een 3D geometrie die Vabi Elements gebruikt voor zijn berekeningen. De SKP-versies 2013, 2014 en 2015 kunnen worden ingelezen. Vanaf versie 3.2 is het mogelijk een import uit te voeren met behoud van de reeds in het project aanwezige geometrie.

Eisen SKP betand

Ondersteunend bestandsformaat

  • Het SKP bestand moet versie 2013, 2014 of 2015

Grootte van het bestand

  • Houd rekening met een grens van ongeveer 2000 ruimten en/of 2000 ramen.
  • Wanneer de grens exact is bereikt is afhankelijk van de hardware- en softwareconfiguratie en van de IFC import instellingen. Mocht je regelmatig tegen een grens aanlopen, neem dan contact op met Vabi Software. Wij kunnen je wellicht begeleiden met het verbeteren van de performance op je computer

Groups

Een SKP bestand dient Groups te bevatten. Elke ruimte heeft aangrenzende bouwdelen. Deze bouwdelen dienen, per ruimte, gegroepeerd te zijn. Dit kun je op een simpele manier doen door de bouwdelen van een ruimte te selecteren en met de functie ‘Make Group’ te groeperen.

Let op: Er kunnen geen ramen en deuren vanuit SketchUp in Vabi Elements geïmporteerd worden.


Terug naar Wizards