Assets Energie NTA 8800
FAQ

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen. Waarschijnlijk kunnen de antwoorden je snel verder helpen.

Assets Energie software

Log4J kwetsbaarheid

Recentelijk is er een kwetsbaarheid gevonden in Log4J. Bij Vabi zijn wij altijd alert op kwetsbaarheden die impact kunnen hebben op onze software.
Naar aanleiding van deze kwetsbaarheid hebben wij een intern onderzoek gedaan naar het gebruik van log4j door onze producten.
Hieruit is gebleken dat er in geen van onze producten log4J wordt gebruikt. Wel gebruiken wij log4net, een port van log4j. Deze port is echter niet getroffen door dezelfde kwetsbaarheid.

Hiernaast voeren wij verder continu scans uit met Whitesource op kwetsbaarheden in onze software. Zodra wij hier wel kwetsbaarheden mee aantreffen die op ons van toepassing zijn zullen wij meteen actie ondernemen.

Komt er ook een koppeling met BAG?

Vabi Assets Energie beschikt reeds de mogelijkheid om BAG ID’s op te halen. De BAG database wordt periodiek geupdate. Een directe koppeling met BAG, ook voor EPA, staat zeker op de roadmap. Dit zal gerealiseerd worden nadat alle huidige functionaliteiten net zo goed werken met de NTA 8800.

Wat is er veranderd in Vabi Assets Energie?

Alle extra invoervelden zijn ingebouwd in de software. Er is dus best wat veranderd. De software is nog net zo gebruiksvriendelijk, met een frisse look en feel.

Kan ik nieuwbouw ook kwijt in Vabi Assets Energie?

Ja. De rekenmethodiek voor bestaande bouw, nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw is gelijk. Je kunt alle projecten kwijt in Vabi Assets Energie.

Zit utiliteit nu ook in Vabi Assets Energie?

Ja, dat is mogelijk. Hier vind je meer informatie over de utiliteitsmodule.

Hoe kunnen we gebruik blijven maken van de oude data?

Wij hebben hier een automatische conversietool voor ontwikkeld. Hiermee zorgen we dat zo veel mogelijk bestaande data worden geconverteerd naar data die nodig is voor de nieuwe methodiek.

Kun je een bestaande EP-bestand met bestaande energielabel invoeren in de nieuwe Vabi-software en zien wat nog ingevoerd moet worden om een nieuw label te kunnen verstrekken?

Voor woningbouw is er een conversie . Hierbij wordt inderdaad aangeven wat nieuw is en geconverteerd is.

Is er ook weer een overzichtelijke en complete uitvoer (CSV/ xlsx) van de resultaten?

Zeker. Die komt gedeeltelijk al uit de software en zal nog uitgebreid/ aangepast worden.

Is er een overzicht/rapport te genereren van rode indexen?

Dat is op dit moment helaas niet mogelijk in Vabi Assets Energie. In de NTA 8800 versie willen we dit wel gaan ondersteunen (rode huidige EP-2).

Een work-around zou kunnen zijn: filter op opnamedatum (in de regel zijn woningen met rode EI’s voor het Nader Voorschrift opgenomen) en noteer de complexen waarbij dit speelt. Eventueel zou de status of het vrije veld gebruikt kunnen worden om te kunnen filteren/ exporteren.

Updates

In welke frequente wordt de NTA software gereleased?

Met de ingang van de NTA moest er veel aan de applicatie aangepast worden. In het begin hanteerden we hiervoor maandelijkse updates.
Momenteel proberen we het aantal updates van Assets Energie te beperken. Voor 2024 staan er drie updates op de planning voor de maand februari, juli (met de verplichte NTA wijzigingen) en november.

Waar worden de updates gemeld?

Via de mail worden nieuwe versies aangekondigd. In deze mail wordt beschreven wat de aanpassingen zijn en wordt er gelinkt naar de nieuwe versie. Wanneer er een rekenkern verandering plaatsvind zullen we dit duidelijk beschrijven. De nieuwste versie kun je hier vinden.

Ook vanuit de software zelf zal er een pop-up verschijnen welke aangeeft dat de software geüpdatet moet worden.

Trainingen

Zijn er trainingen voor de NTA versie van Assets Energie?

Ja zeker, wij geven na elke release een update training over de nieuwe functionaliteiten. Via deze pagina kan je je inschrijven voor de update training.

Ik heb de training gemist. Kan ik deze terugkijken?

Er worden opnames gemaakt van de update trainingen. Je kunt alle update trainingen hier terugkijken.

Zijn de trainingen op kantoor of online?

Momenteel vinden alle trainingen online plaats. Dit heeft te maken met de RIVM richtlijnen. Zodra dit veranderd kunnen er weer trainingen op kantoor gegeven worden. De update training zal alleen online plaatsvinden.

Algemeen

Waarom is het energielabel veranderd?

Voorheen waren er verschillende methodes voor het bepalen van de energieprestatie van woningen, utiliteitsbouw, bestaande- en nieuwbouw. De overheid wilde één bepalingsmethode, om de energieprestatie van alle gebouwen vast te stellen. Alle (nieuwe) energielabels worden sinds 1 januari 2021 bepaald aan de hand van één energieprestatie indicator ‘primair fossiel energiegebruik’ uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).

De NTA 8800 is de vervanger van de vorige methodiek voor nieuwbouwwoningen en gebouwen (de EPC), en voor de bestaande woningen en gebouwen (de Energie-index). Op 1 januari 2021 is deze ingevoerd. De Europese richtlijn Energieprestatie gebouwen bepaalt dat in 2021 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal moeten zijn. De Nederlandse overheid heeft deze eis overgenomen. De NTA zorgt ervoor dat berekend kan worden of aan de eisen wordt voldaan. Daarnaast zorgen ze dat er één methodiek is voor zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningen en utiliteitsgebouwen. De methodiek zal beter aansluiten bij de werkelijkheid dan de vorige methodieken.

Benieuwd naar het hele verhaal achter de NTA 8800? Lees dan het artikel ‘Van norm naar software: het verhaal achter de NTA 8800’.

Hoe kan ik woningen afmelden o.b.v. de NV-methodiek? (RVV subsidies)
Dit kan alleen via de NV versie van Assets Energie, niet middels een monitorbestand.
Open Assets Energie versie 6.**,  open de woning die u wilt afmelden en klik op “Afmelden woning”.
Vervolgens dient u:
– De opnamedatum op 2021 zetten ipv 2020
– Inloggegevens van EP-Online te gebruiken niet de E-herkenning inloggegevens
Hoe kan ik woningen afmelden o.b.v. referentie conform de NV-methodiek? (RVV subsidies)
Dit kan alleen via de NV versie van Assets Energie, niet middels een monitorbestand.
– Open Assets Energie versie 6.**,  open de woning die u wilt gebruiken als referentiewoning
– Vervolgens dient u de opnamedatum op 2021 zetten ipv 2020;
Klik daarna in het ‘adresgegevens scherm’ rechts op ‘Afmelden referentiewoningen’.
Selecteer in het volgende scherm de woningen die u wilt afmelden obv de referentiewoning;
In het volgende scherm kunt u, indien gewenst, kiezen om via een vinkje de gebouw- geometrie en installatiegegevens over te nemen;
Klik op afmelden om het afmeldproces te starten.
– Gebruik voor het afmelden de inloggegevens van EP-Online (niet de E-herkenning inloggegevens)
Waarom kan ik voor de RVV Verduurzaming 2021 geen registratie doen met een opnamedatum langer dan 6 maanden?

Volgens de RVV Verduurzaming 2021 regeling zou u meldingen mogen uitvoeren met een opnamedatum van na 1 juli 2020 (ouder dan 12 maanden). Bij meldingen na 1 oktober 2021 mag de opname niet ouder zijn dan 6 maanden.

Helaas lukt het op dit moment nog niet om meldingen met een opnamedatum langer dan 6 maanden uit te voeren in zowel de software (Assets Energie en EPA) als in EP-online. RVO is momenteel bezig  de regeling te interpreteren en of het daadwerkelijk meer dan 6 maanden mag zijn. Bij vragen hierover kan contact worden opgenomen met het klantcontact van RVO (088 042 42 42) of gebruik maken van het contactformulier op www.rvo.nl.

Voor wie is de NTA 8800 van toepassing?

Alle nieuwbouw en bestaande bouw (zowel woningbouw als utiliteitsbouw) maken gebruik van deze methodiek.

Waar kan ik de NTA 8800 downloaden?

De NTA 8800 kan gratis gedownload worden op de site van NEN. 

Wat is de indicator van de NTA 8800?
 • De methodiek maakt het mogelijk om de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) indicatoren, waar nieuwe gebouwen sinds 2021 aan moeten voldoen, goed te berekenen. De Energie-Index is vervallen en is vervangen door vier indicatoren:
  • EP 1. Energiebehoefte:
   De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar.
  • EP 2. Primair energiegebruik:
   De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie, bevochtiging, ontvochtiging en verlichting.
  • EP 3. Aandeel hernieuwbare energie:
   Het percentage (in procenten) hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Voor de bestaande bouw is de indicator op EP2 gebaseerd.  Dit is dus vertaald in een indicator zoals het label of de energie-index.
  • TO juli:
   Voor nieuw te bouwen woningen is in de bouwregelgeving een grenswaarde opgenomen voor TOjuli. Dit is een indicatiegetal waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht gegeven wordt in het risico op temperatuuroverschrijding. De TOjuli volgt uit de Energieprestatieberekening conform NTA 8800. De grenswaarde is gesteld op een maximale waarde van 1,2. Lees hier mee over de TO juli
Wat gebeurt er met maatwerkadvies?

Vanuit een projectgroep van ISSO wordt dit opgepakt om verder uit te werken. Vabi neemt deel aan deze projectgroep. Een officiële maatwerkadviesmethode is nog niet van kracht. Deze is dus nog niet beschikbaar in de NTA 8800 softwareversie. Tot het nieuwe maatwerkadvies beschikbaar is, kun je de oude EPA versie naast de nieuwe versie gebruiken. We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Hoe lang blijven de oude energielabels geldig?

Een geregistreerd energielabel blijft 10 jaar geldig na de opnamedatum.

Nieuwbouw

Krijgt nieuwbouw een plek in de Vabi software?

De vorige methodiek is aangepast naar de NTA 8800. Dat betekent dat er een gelijke rekenmethodiek is voor bestaande, nieuwbouw, woningen en Utiliteitsbouw. Nieuwbouw kan dus ook in Vabi Assets Energie en Vabi EPA worden opgenomen.

Wat is er veranderd bij het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Sinds 1 januari 2021 moet ook voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw of te renoveren gebouwen een energieprestatierapport worden opgesteld. Dit rapport mag alleen worden opgesteld door een bedrijf dat beschikt over een NL-EPBD-procescertificaat, afgegeven op basis van de BRL 9500. Dit kan alleen worden gedaan door een gediplomeerde opnemer (Detailopname W of U.)

Wat zijn de BENG eisen?

Voor nieuwbouw spreken we over BENG eisen. De eisen zijn als volgt vastgesteld:

Wat is de TO juli?

Er is een nieuwe eis in de bouwregelgeving, de TOjuli. Hierdoor moet de temperatuur in de woning ook bij warme buitentemperaturen in de zomer op een acceptabel niveau blijven. Bovendien wordt er geen onnodige energie gebruikt.

Een voorbeeld: bij oplevering van een nieuwe woning, en er is zonwering aanwezig is, dat er goed nagedacht is over de ventilatie binnen woningen en/of dat er rekening gehouden is met de ligging van de woning ten opzichte van de zon.

De grenswaarde is gesteld op een maximale waarde van 1,2.

Lees meer over de TOjuli

Wat is het verschil tussen BENG-1 en BENG-2?

BENG-2 is het primaire fossiele energiegebruik en BENG-1 de energiebehoefte van het gebouw. Voor BENG-2 worden systeemverliezen (zoals leidingverliezen), hulpenergie (bijvoorbeeld pompen) en rendement van opwekkers (zoals een warmtepomp of cv-kete) meegenomen. De gekozen installaties zijn dus van invloed op BENG-2 en bij de energiebehoefte (BENG-1) is dat niet het geval.

Utiliteitsbouw

Wat is de consequentie voor de Label C verplichting?

De label C-verplichting voor kantoren is gebaseerd op de energie-index van 1,3 of beter en wordt omgezet naar een waarde in kWh/m².jr. Een deel van de kantoren zal met de bepalingsmethode beter presteren of juist slechter presteren dan voorheen. Voor individuele panden kan de wijziging leiden tot hogere of juist lagere eenmalige nalevingskosten voor kantooreigenaren. Indien een kantoorpand een hoger label krijgt en daardoor al voldoet aan de label C-verplichting, zijn er geen investeringen nodig om het pand energiezuiniger te maken. Indien een kantoor een lager label krijgt en daardoor niet meer voldoet, is een aanvullende investering nodig.

Wat zijn de nieuwe labelklassen?

De nieuwe labelklassen zijn begin november gepubliceerd in de staatscourant (tabel 2a en 2b). De labelklassen voor utiliteit zijn afhankelijk van de gebruiksfunctie, omdat het energieverbruik per functie in grote mate verschillend is.

De inijkingsstudie laat zien dan 55% van de gebouwen behoudt hetzelfde label houdt. Van de labels die wel verschuiven verschuift 79% maximaal één label (één labelverslechtering of één labelverbetering). De overige 21% verschuift twee labels of meer (twee labelverslechteringen of twee labelverbeteringen).

Indeling labelklassen utiliteitsgebouwen

Woningbouw

Wat gebeurt er met het Vereenvoudigd Energielabel?

Het Vereenvoudigd Energielabel (VEL) zoals we dat kenden, kwam met de nieuwe methodiek te vervallen. Er is onderzoek gedaan naar geschikte alternatieven voor het VEL zonder een opname door een expert, maar deze blijken er vooralsnog niet te zijn. Vandaar dat Minister Ollongren heeft aangegeven het VEL uit te willen faseren en alle nieuwe energielabels vanaf 1 januari 2021 via de uitgebreide systematiek te bepalen. Huidige labels blijven 10 jaar geldig, waardoor de aanpassing alleen van toepassing is voor huizen die verkocht worden zonder dat er een geldig label is.

Lees hier meer

De woning heeft een kwaliteitsverklaring voor stadsverwarming, maar de labelklasse is veel slechter. Klopt dat wel?

Ja, dat klopt. In tegenstelling tot U-bouw wordt voor woningen gekeken naar de EP-2 EMG forfaitair. Dat betekent dat warmte- en koudelevering derden forfaitair wordt doorgerekend en een (EMG) kwaliteitsverklering niet mee telt voor het energielabel.

Dit waren we het met het Nader Voorschrift al gewend, daar werd voor de WWS punten al gekeken naar de energie-index klasse, waarbij warmtelevering derden forfaitair mee genomen werd. Nu is dat niet alleen voor huurwoningen, maar voor alle woningen wordt voor het energielabel gekeken naar de forfaitaire berekening van warmtelevering derden (en koudelevering derden). De zogenoemde gebiedsmaatregelen (EMG) worden niet meegenomen voor het energielabel en dus niet in WWS-punten, maar wel in de BENG-eisen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Dit is een beleidsmatige keuze vanuit de overheid, gepubliceerd in de staatcourant in november 2020.

Zeker voor huurwoningen is hier wat voor te zeggen. Normaal gesproken staat een energiezuinige opwekker (beter label, hogere huur) tegenover lagere stookkosten. Omdat bij warmtelevering derden de opwekker buiten de woning staat, kost de geleverde energie (GJ) altijd evenveel, zuinig of niet zo zuinig geproduceerd. Als je een kwaliteitsverklaring wel mee zou nemen voor het energielabel, dan staat een beter label, hogere huur dus niet tegenover lagere stookkosten. Mogelijk ligt dit ten grondslag aan de keuze om EMG forfaitair te rekenen voor het woningbouw label.

Woningcorporaties

Hoe zie ik welke woningen in mijn voorraad nog enkel glas hebben?

Sinds versie 9.3 is er in de excel rapportage ‘export alle datavelden’ een extra kolom toegevoegd in het tabblad ‘Rekenzone_Geometrievlakken’ met daarin het type glas. Op deze manier kan in excel snel gezien worden welke objecten nog enkel glas hebben.

Als er nog gewerkt wordt met een eerdere versie, dan kan het via dezelfde rapportage ook achterhaald worden via de volgende stappen:

 1. Maak een export van alle datavelden naar Excel (tot 9.1 nog ‘objectenrapportage’):

 1. In deze rapportage gaat u naar het tabblad Rekenzone_Geometrievlakken, hier ziet u per object alle gebruikte constructies. U kunt hier vervolgens filteren op bijvoorbeeld Enkel glas.

 1. Wanneer qua naam niet is gekozen het type constructie (Enkel glas) maar bijvoorbeeld de locatie (zoals Raam zolder) kunt u in hetzelfde tabblad het type glas achterhalen door op U- en g-waarde te filteren.

Let er daarbij op dat de weerstand van panelen ook wordt uitgedrukt in U-waarden. Deze moeten dus uit de filter worden gehaald.

Hoe kan ik controleren of er dubbele eenheden in mijn database zitten?

Momenteel is er nog geen automatische kwaliteitscontrole mogelijk in de NTA versie van Assets Energie. Om toch snel te kunnen zien of er dubbele eenheden aanwezig zijn in de database moet er gewerkt worden in excel. Hiervoor kan het volgende stappenplan worden gevolgd:

 1. Open de deelvoorraad ‘Objecten uit alle deelvoorraaden’. Hiermee heb je het totaal overzicht van de objecten.
 2. Gebruik ‘selecteer kolommen’ om het aantal kolommen te beperken tot de adresgegevens en het VHE nummer. Hoe kleiner het excel bestand hoe prettiger het werkt.
 3. Maak een export naar excel. Dit gaat goed tot maximaal 25000 eenheden.
 4. In het excel bestand kan er naast de rij met de eenheidsnummers een kolom worden toegevoegd voor de controle. Hierin kan de volgende formule worden gebruikt:

=Aantal.als(H:H,H2)=1


In dit voorbeeld is H de kolom met de eenheidsnummers. Deze formule kan vervolgens doorgetrokken worden over de hele kolom. Dit geeft als resultaat ‘WAAR’ indien het eenheidsnummer één keer voorkomt. Bij dubbele eenheidsnummers geeft dit ONWAAR.

5. Met behulp van Filter kunnen vervolgens de adressen met een uniek eenheidsnummer achterwege gelaten worden:

Een visueel hulpmiddel in excel is het gebruik van Voorwaardelijke opmaak. Hierin kunnen ook dubbele waarden worden gemarkeerd.

Wat zijn de nieuwe labelklassen en WWS-punten?

De nieuwe labelklassen zijn begin november gepubliceerd in de staatscourant:

Door middel van een inijkingsstudie is gekeken wat de effecten van verschillende varianten zijn.  Met behulp van deze studie is het advies gekomen om te kiezen voor een indeling waarbij zoveel mogelijk gebouwen dezelfde labelletter behouden.  In de tabel is duidelijk te zien dat de oude en nieuw energielabelklasse zoveel mogelijk hetzelfde gehouden is. Het aantal punten bij het Energielabel volgens het Nader Voorschrift (NV) en volgens de NTA 8800 is gelijk. Wel zijn er vier nieuwe labelklassen bijgekomen, A+ tot en met A++++. Dit is gedaan om zeer energiezuinige gebouwen te waarderen in de energielabelletter. Toch gaan er labelverschuivingen ontstaan. Dit komt in grote maten door de gewijzigde indicator (EP-2 i.p.v. Energie-Index) en in minder grote mate door de gewijzigde methodiek (NTA 8800 i.p.v. Nader Voorschrift). Gemiddeld zal 53% van de woningen dezelfde labelletter houden, 38% van de woningen verschuift 1 labelklasse (beter of slechter) en 9% van de woningen verschuift 2 labelklassen of meer. Lees hier meer.

Zijn de WWS punten aangepast met de komst van de NTA 8800?

Ook de WWS punten zijn wat aangepast. Kleine woningen ( < 40 m2) krijgen meer punten voor hetzelfde energielabel dan grotere woningen.

Welke woningen krijgen een betere of slechtere waardering met de NTA 8800 methodiek?

De energie-index is vervangen door de EP 2 (energie prestatie) indicator. Een belangrijk verschil is dat EP 2 over het primair energieverbruik per gebruiksoppervlakte (kWh/m2) gaat, in plaats van de dimensieloze energie-index. Er is bovendien geen correctie meer gedaan voor het verliesoppervlakte (begane grondvloer, gevels, daken, etc.).

De gemiddelde labelverschuiving is bij meergezinswoningen iets kleiner dan bij eengezinswoningen. Woningen met een klein gebruiksoppervlak (< 40 m2) gaan gemiddeld ruim 1 klasse slechter scoren. Dit komt doordat in de energieberekening een aantal “vaste posten” zit, die niet evenredig zijn met het gebruiksoppervlak. Deze tellen bij kleine woningen relatief zwaar mee.  Het aantal van dit soort woningen dat in bezit is van corporaties blijkt echter klein te zijn (5%).

Woningen met veel schiloppervlak scoren slechter dan woningen met weinig schil, bijvoorbeeld een hoekwoning doet het dus slechter dan een tussenwoning.

Een andere wijziging is dat de het gemiddeld rendement van de NL’se elektriciteitscentrale aanzienlijk beter is geworden. Daardoor scoren woningen met elektrische installaties beter, maar worden woningen met zonnepanelen juist minder positief gewaardeerd dan in het Nader Voorschrift.

Kan ik de verschuivingen over mijn eigen voorraad zien?

Ja, dat kan, We hebben hier een Excel sheet voor gemaakt, die aangeeft wat de labelverschuivingen in jouw voorraad zijn. Lees hier meer over de Excelsheet.

Ik heb een RVV subsidie aangevraagd, die pas na 1 juli 2020 afgerond wordt. Hoe ga ik hiermee om?

De woningen waar subsidies voor zijn aangevraagd, moeten afgemeld worden volgens de oude methodiek, dus niet volgens de NTA 8800. Wij houden hiervoor de huidige versie van onze software in de lucht.

Lees meer hierover in dit artikel.

Wij gaan van EPAview naar Assets Energie. Wat is het beste moment voor de overgang?

We raden aan om eerste over te gaan naar Vabi Assets Energie en daarna de conversie naar de NTA 8800 te doen. We raden dus aan om voor 1 januari 2021 over te gaan naar Vabi Assets Energie.

Hoe worden de energetische berekeningen die in EPA-View zijn gemaakt geconverteerd naar Vabi Assets Energie?

Hier hebben we een overstapdocument voor gemaakt. Wil je hier meer over weten, raden we je aan om contact op te nemen met onze servicedesk.

Methodiek

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Dit zijn, kort samengevat, de belangrijkste wijzigingen in de NTA 8800:

 • De waardering voor opwekking elektriciteit is veranderd. Dit komt door een aanpassing primaire energiefactor elektriciteit. Deze is gewijzigd vanwege de steeds meer duurzaam geworden elektriciteitsvoorziening de afgelopen jaren. De factor in de NTA 8800 wordt daarom hoger. Hierdoor zijn bijvoorbeeld all electric woningen beter, maar krijgen zonnepanelen een slechtere waardering.
 • Meer gegevens nodig voor met name installaties.
 • Er is een onderscheid tussen een gedetailleerde opname en een basismethode. In de nieuwe rekenmethodiek zijn meer kenmerken opgenomen. Kunnen bepaalde indicatoren niet opgenomen worden, of kost het erg veel tijd om deze informatie op te nemen? Dan kan gebruik worden gemaakt van forfaitaire waarden. Deze zijn een stuk realistischer dan voorheen.
 • Er zijn ook voor woningbouw zones.
 • De uitkomsten zijn nauwkeuriger, met name voor nieuwbouw en zeer energiezuinige woningen.
Wat moet ik extra opnemen voor de NTA 8800?

Aangezien de methodiek wijziging meer dan een verdubbeling van alle invoerparameters en de methodiekbeschrijving van 200 naar net geen 1000 pagina’s gaat, is het ondoenlijk om alle veranderingen in de bepaling en resultaten in een bijsluiter op te nemen. Op hoofdlijnen is er al wel inzicht van de effecten van het overgaan op een nieuwe indicator en de nieuwe methodiek.

Is de opnamemethodiek van de geometrie nog veranderd?

Nee, die is deze keer gelukkig hetzelfde gebleven.

Wanneer moet ik de basis- en detailmethode gebruiken?

Voor nieuwbouw moet altijd de gedetailleerde methode worden gebruikt. Voor bestaande gebouwen kan, als de informatie niet voorhanden is, gebruik gemaakt worden van de basismethode. Dan mogen forfaitaire waarden opgenomen worden.

Is een woning of gebouw eerder met de detailmethode opgenomen, dan moet je voortaan altijd de detailmethode gebruiken. Lees meer hierover in dit artikel.

Komt er uit de NTA 8800 berekening ook een EI? Of kan deze omgerekend worden?

Met de NTA 8800 stappen we af van de EI en komt hiervoor in de plaats energieprestatie EP 2: het fossiel energieverbruik per vierkante meter. Omdat de geometrieverhouding in EP 2 een belangrijkere rol speelt, is er helaas geen omrekenfactor om een EP 2 score naar een EI om te rekenen. Voor continuïteit voor de KPI’s voor duurzaamheidsbeleid kan gekeken worden naar de CO2 uitstoot of het energielabel. Door de andere methodiek en indicator kan het wel zijn dat er verschuivingen ontstaan.

Is er ook een waardering (indicatie) voor een gebouw dat meer energie opwekt dan verbruikt? Bijvoorbeeld --A+++++?

A++++ wordt vanaf 1 januari 2021 gebruikt voor woningen met Primair fossiel energiegebruik (in kWh/m2. jr) kleiner of gelijk aan 0,00. Dit zijn dus gebouwen die energie terugleveren.

Hoe kan er naar jullie idee goed worden omgegaan met projecten waarbij nu wordt geadviseerd en waarbij het project pas is 2021 wordt opgeleverd (en de index wordt geregistreerd)? Dit met name bij renovatie.

Borgen voor subsidie mag met de oude methodiek. Als het met de nieuwe methodiek is, kan dat met de NTA 8800 software. Zie meer hierover in dit artikel.

Komen gebouwen met meerdere kamers achter één voordeur én collectieve systemen beter uit de labeling?

In het algemeen is daar weinig over te zeggen. Wat we wel gezien hebben, is dat collectieve installaties zonder isolatie van de circulatieleiding er enorm op achteruitgaan. Reden om deze snel te isoleren als dat nog niet het geval is.

Geeft het aanbrengen van PV panelen nu minder verbetering op het label?

Dat klopt, maar leidt nog steeds wel tot een flinke verbetering.

Is het ook mogelijk om een maatwerkadvies op te gaan stellen vanaf 1 januari 2021?

Vanuit een projectgroep van ISSO wordt dit opgepakt om verder uit te werken. Vabi neemt deel aan deze projectgroep. Een officiële maatwerkadviesmethode zal waarschijnlijk niet voor 1 januari 2021 van kracht zijn. Deze zal dus niet direct beschikbaar zijn in de softwareversie van december a.s.  Tot het nieuwe maatwerkadvies beschikbaar is, kun je de huidige EPA versie naast de nieuwe versie gebruiken. We houden jullie op de hoogte van de voortgang.