Assets Energie NTA 8800
Wat is er nieuw?

Bekijk hier de laatste wijzigingen van Assets Energie

Roadmap Vabi Assets Energie

Wil je updates voor 2024 vooruit plannen? Plan dan de IT afspraak een maand later in. Zo weet je zeker(der) dat de versie beschikbaar en stabiel is. Bijvoorbeeld: plan de 11.0 (juni) alvast in voor begin juli.

Releases 2024:
10.2: Februari
11.0: Juni (NTA wijzigingen voor 2024)
11.1: November

Feedback, bug of wens? assets@vabi.nl of 015-2133174

Assets Energie 10.1

November 2023

- CefSharp is geupdate i.v.m een kwetsbaarheid in Chrome
- De volgorde van de kolommen wordt nu onthouden na wijzigingen
- Juiste afhandeling bij het exporteren van objecten in de fase omgevingsvergunning
- Bij registratiemomenten is de geldigheid van energielabels aangevuld
- De filterfunctie voor zonne-energie is verbeterd.
- Constructies met een kwaliteitsverklaring worden in het objectenoverzicht automatisch als geïsoleerd beschouwd en ook zo weergegeven
- Bij het exporteren van een energieplan wordt nu het juiste variantnaam getoond
- De koppeling met verklaringen op te halen uit de BCRG database is uitgebreid
- Woonlasten Webservice: De energieprijzen zijn geactualiseerd naar de gemiddelde prijzen in september 2023

Assets Energie 10.0

Juli 2023

- Rekenkern versie 1.4 sluit aan bij NTA 8800 :2023
- Verbetering in de kopieertool bij (nieuwe) objecten zonder rekenzone wordt via een pop-up gevraagd of een lege rekenzone toegevoegd moet worden
- Toevoeging in de renovatietool voor invoer voor diameter en isolatiedikte van circulatieleidingen en het aantal voorraadvaten (tapwater).
- Verbetering in het herbereken van energieplannen bij mutatie van objecten. Energieplannen worden
- Gebruiker kan zelf kiezen wanneer de energieplannen worden herberekend. Energieplannen worden niet meegenomen met het (opnieuw) berekenen van alle objecten
- Energieplannen met gewijzigde objecten worden in het rood weergeven
- De versienummering van database is aangepast, zodat duidelijk is bij welke cliënt versie deze hoort
- De (cliënt) setup van Nader Voorschrift versie 6.64 wordt niet meer iedere release meegeleverd. Deze is op te vragen bij onze service & support medewerkers indien nodig.
- De WWS berekening is geactualiseerd met de maximale huurprijzen (1 juli 2023).
- De pop-up bij het importeren van oude EPA-U bestanden wordt maar 1x getoond, in plaats van bij ieder object
- Voor de Woonlasten Webservice zijn de energieprijzen geactualiseerd naar de gemiddelde prijzen in mei 2023.
- Verbetering bij het installeren of updaten van de Woonlasten Webservice waarbij een andere locatie (destination folder) gekozen kan worden

Assets Energie 9.3

Januari 2023

- Optimalisaties doorgevoerd voor het op voorraad niveau rekenen in relatie tot energieplannen en tussentijds annuleren
- Verbetering met het verplaatsen van objecten naar een andere deelvoorraad
- Verbetering met het importeren van constructies
- Verbeteringen met het aanmaken van energieplannen
- Verbeteringen met het aanmaken en exporteren van registratiemomenten
- Woonlasten Webservice: De energieprijzen zijn geactualiseerd naar 2023 waarbij rekening gehouden wordt met het prijsplafond

Assets Energie 9.2

December 2022

- EPA-U Conversie: ventilatie, verwarming, koeling, tapwater, zonne-energie, bevochtiging, verlichting
- CSV import verbeteren /uitbreiden
- Standaard constructies
- Registratiegegevens muteren

Assets Energie 9.1

September 2022

- Woonlasten Webservice voor de NTA 8800
- Registeren op basis van representativiteit
- EPA-U Conversie: object-algemeen, rekenzone-algemeen, constructies, geometrie
- Navigatievenster verbeteren (minder klikken bij navigeren)
- Maatregelen kruipruimte isoleren, zonwering toepassen, gehele verlichting vervangen
- Im/export rekenzone, geometrie, zonne-energie, verlichting

Assets Energie 9.0

Mei 2022

- Wijzigingen NTA 8800 : 2022 en Opnameprotocol ISSO 75.1 resp. 82.1 4e druk
- Verbetering (relevanties) en verduidelijking van de invoervelden
- Extra mogelijkheden kwaliteitsverklaringen
- Het is nu mogelijk om energieplannen te maken voor meer dan 150 objecten.
- Aedes SHARE rapportage verbeteringen (de standaard is toegevoegd in de rapportage en het versienummer is toegevoegd aan de bestandsnaam)

Assets Energie 8.11

April 2022

- Energieplannen verder afmaken (o.a. controleer objecten, maatregel openen, filters en kolommen)
- Maatregel isoleren uitbreiden (als gevel gekoppeld zit aan vloer of andersom)
- Objecten selectie op basis van CSV
- Meerdere rapportages genereren per object
- Mutatietool bewerken / renoveren afmaken: Vrije velden, WWS & kv retourlucht
- CSV import: WWS
- Uitbreidingen kolommen en filters
- Controleer objecten uitbreidingen op velden die leeg zijn
- Maatregelen verder afmaken (Verwarming, Tapwater, Koeling, Ventilatie, Zonne-Energie)
- Maatregelen ex- en importeren
- Diverse fixes en verbeteringen

Assets Energie 8.10

Januari 2022

- WWS-functionaliteiten: invoer, berekening, kolommen en filters. Mutatietools komen in versie 8.11
- Registratiemomenten: Werkt weer zoals dat in de NV applicatie het geval was, met enkele verbeteringen (zie de release note van 8.10)
- Vrije velden: Het weergeven, filteren en exporteren van vrije velden is weer beschikbaar. Ten opzicht van de NV applicatie is het nu mogelijk om 10 vrije velden aan te maken in plaats van 5. In versie 8.11 zullen de mutatietools hier ook mee werken
- ERP koppeling (Vabi Connector): Het is nu mogelijk om per deelvoorraad per dataveld aan te geven of deze aangepast moet worden door de Vabi Connector
- Uitbreidingen objecten alle deelvoorraden: Per deelvoorraad kan aangeven worden of de objecten in dit overzicht meegenomen moeten worden, de kolom ‘deelvoorraad’ staat standaard aan in dit overzicht en de filter deelvoorraad is toegevoegd
- De tool tip: Als je muis op de invoer stilhoudt voor de constructie is toegevoegd. Deze toont alle invoer van de constructie
- EPA-import: indien er een spatie aanwezig is bij de postcode zal deze verwijderd worden. Zodoende zullen onder andere de bestanden in documentbeheer juist aangemaakt worden
- Filter: Het is mogelijk om te filteren op ‘geen rekenresultaat’
- Database conversie: De NV conversie wordt op database niveau niet langer ondersteund. Nog wel als onderdeel van de EPA-W import. Toch nodig? Dan kan dit via versie 8.9.
- Bèta functionaliteit: Er is een eerste versie van maatregelen en energieplannen. Deze is nog niet af maar geeft zicht op de ontwikkeling. De maatregelen isoleren en rekenzone – algemeen zijn opgenomen in deze versie. De andere zullen volgen in de volgende versie(‘s)

Assets Energie 8.9

November 2021

- Voor de Import CSV-bestand is het nu mogelijk om naast PHTV ook PHT of VHE als koppelkolom op te geven
- Het is nu mogelijk om meerdere objecten te verwijderen middels de nieuwe functie Verwijder object(en)
- De snelheid van het opstarten van de Renovatietool is verbeterd
- De kolom ‘standaard’ is naast de kolom ‘warmtebehoefte’ gezet qua volgorde

Assets Energie 8.8

Oktober 2021

- Vanaf nu is de ex- en import CSV beschikbaar om data van objecten en rekenzone algemeen aan te passen
- Nieuwe rapportage functie (Controleer objecten) om inzichtelijk te maken wat de reden is waarom objecten niet doorrekenen
- Het selecteren van kolommen is gebruiksvriendelijker gemaakt en zijn kolommen toegevoegd van de BENG-eisen (en TO-juli)
- Diverse verbeteringen in de Renovatietool

Assets Energie 8.7

September 2021

- Renoveren/ bewerken is uitgebreid met verwarming, koeling, tapwater, ventilatie en zonne-energie.
- In tegensteling tot 8.6 worden NV->NTA8800 datavelden met aangenomen data niet rood weergegeven.
- Conversie notities worden verwijderd voor geometrie na kopiëren element met kopieertool, tenzij anders is aangegeven

Assets Energie 8.6

Augustus 2021

- De Standaard op het Energielabel
- Vanaf nu kunnen alle objecten van alle deelvoorraden bekeken, opgezocht en geëxporteerd worden
- De renovatie- en kopieertool zijn verder uitgebreid
- De EPA-import is uitgebreid om meerdere bestanden te kunnen importeren
- Enkele wijzigingen doorgevoerd in de NTA 8800 en in het opnameprotocol

Assets Energie 8.5

Juli 2021

- Nieuwe objecten rapportages kunnen worden gemaakt
- Diverse bug-fixes en optimalisaties
- Renovatietool en weer beschikbaar
- Kopiëren tool werkt nu ook met meerdere rekenzones in 1 object
- Nu kunnen NV-conversie notities voor meerdere objecten worden gewist
- uitbreiding van kolommen en filterfunctie
- extra rechten controle in de database upgrade tool

Assets Energie 8.4

Juni 2021

- De data van registratiegegevens is verbeterd. Er is onderscheid gemaakt tussen benodigde invoer voor registratie en vastgelegde registratiegegevens bij RVO. Het is nu ook mogelijk om aan te geven of de bezoekende adviseur anders is dan de registrerende.
- Diverse bug-fixes en optimalisaties
- De Aedes SHAERE rapportage is uitgebreid
- Filterfuncties zijn verbeterd en uitgebreid

Assets Energie 8.3

Mei 2021

- De filterfunctie is uitgebreid en verbeterd
- De menustructuur is verbeterd. Tools heet nu Mutatietools en de beheer en database functionaliteiten onder tools zijn verplaatst naar beheer en database
- De BAG tool is weer operationeel. De achterliggende BAG database is geactualiseerd op 8 november 2020. De BAG tool is nu ook per object te gebruiken
- Er is een eerste versie van de Rapportage (Excel) per gebouw.

Assets Energie 8.2

April 2021

- De Aedes SHAERE rapportage is beschikbaar
- Het is mogelijk om objecten (woningen) te verplaatsen naar een andere deelvoorraad
- De geometrietegellijst is nu voorzien van de filters (tabbladen) voorgevel, achtergevel, enz.
- Het is mogelijk om de geometrie te spiegelen/ roteren, de orientatie op de geven van de voorgevel
- Het is mogelijk om deelvlakken/ ramen te kopiëren

Assets Energie 8.1

Maart 2021

- Het is mogelijk om data van objecten te kopiëren met de kopieertool.
- Je kunt meer dan 10 deelvlakken toevoegen
- Datavelden met een conversienotitie zijn rood gekleurd.
- De logs van datawijzigingen worden bijgehouden in het logboek
- De registratietool is verbeterd. Na inloggen wordt je token voor ongeveer 24 uur bewaard.

Assets Energie 8.0

Januari 2021

- Je voorraad converteren van het NV --> NTA 8800
- Het effect van de NTA 8800 bekijken op je voorraad.
- Een energielabel van een object volgens de NTA 8800 registreren.
- Een nieuwbouwproject toetsen aan de BENG eisen en een omgevingsvergunning aanvragen.

Lees verder...