Assets Energie NTA 8800
Wat is er nieuw?

Bekijk hier de laatste wijzigingen van Assets Energie

Staat op de roadmap

- Excel import (CSV)
- Rapportages
- Energiebeleid (Energieplannen en beleidstool)

Bekijk alle items op de roadmap

Assets Energie 8.7

- Renoveren/ bewerken is uitgebreid met verwarming, koeling, tapwater, ventilatie en zonne-energie.
- In tegensteling tot 8.6 worden NV->NTA8800 datavelden met aangenomen data niet rood weergegeven.
- Conversie notities worden verwijderd voor geometrie na kopiëren element met kopieertool, tenzij anders is aangegeven

Assets Energie 8.6

- De Standaard op het Energielabel
- Vanaf nu kunnen alle objecten van alle deelvoorraden bekeken, opgezocht en geëxporteerd worden
- De renovatie- en kopieertool zijn verder uitgebreid
- De EPA-import is uitgebreid om meerdere bestanden te kunnen importeren
- Enkele wijzigingen doorgevoerd in de NTA 8800 en in het opnameprotocol

Assets Energie 8.5

- Nieuwe objecten rapportages kunnen worden gemaakt
- Diverse bug-fixes en optimalisaties
- Renovatietool en weer beschikbaar
- Kopiëren tool werkt nu ook met meerdere rekenzones in 1 object
- Nu kunnen NV-conversie notities voor meerdere objecten worden gewist
- uitbreiding van kolommen en filterfunctie
- extra rechten controle in de database upgrade tool

Assets Energie 8.4

- De data van registratiegegevens is verbeterd. Er is onderscheid gemaakt tussen benodigde invoer voor registratie en vastgelegde registratiegegevens bij RVO. Het is nu ook mogelijk om aan te geven of de bezoekende adviseur anders is dan de registrerende.
- Diverse bug-fixes en optimalisaties
- De Aedes SHAERE rapportage is uitgebreid
- Filterfuncties zijn verbeterd en uitgebreid

Assets Energie 8.3

- De filterfunctie is uitgebreid en verbeterd
- De menustructuur is verbeterd. Tools heet nu Mutatietools en de beheer en database functionaliteiten onder tools zijn verplaatst naar beheer en database
- De BAG tool is weer operationeel. De achterliggende BAG database is geactualiseerd op 8 november 2020. De BAG tool is nu ook per object te gebruiken
- Er is een eerste versie van de Rapportage (Excel) per gebouw.

Assets Energie 8.2

- De Aedes SHAERE rapportage is beschikbaar
- Het is mogelijk om objecten (woningen) te verplaatsen naar een andere deelvoorraad
- De geometrietegellijst is nu voorzien van de filters (tabbladen) voorgevel, achtergevel, enz.
- Het is mogelijk om de geometrie te spiegelen/ roteren, de orientatie op de geven van de voorgevel
- Het is mogelijk om deelvlakken/ ramen te kopiëren

Assets Energie 8.1

- Het is mogelijk om data van objecten te kopiëren met de kopieertool.
- Je kunt meer dan 10 deelvlakken toevoegen
- Datavelden met een conversienotitie zijn rood gekleurd.
- De logs van datawijzigingen worden bijgehouden in het logboek
- De registratietool is verbeterd. Na inloggen wordt je token voor ongeveer 24 uur bewaard.

Assets Energie 8.0

- Je voorraad converteren van het NV --> NTA 8800
- Het effect van de NTA 8800 bekijken op je voorraad.
- Een energielabel van een object volgens de NTA 8800 registreren.
- Een nieuwbouwproject toetsen aan de BENG eisen en een omgevingsvergunning aanvragen.

Lees verder...