EPA NTA 8800
FAQ

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen. Waarschijnlijk kunnen de antwoorden je snel verder helpen.

Licentie en prijzen

Blijven EPA-W en EPA-U aparte softwarepakketten?

Met de komst van de NTA 8800 is er nog maar één rekenmethodiek voor nieuwbouw, bestaande bouw, utiliteitsbouw en woningbouw. De software krijgt, naast de nieuwe rekenmethodiek, een nieuwe look- en feel. De versies EPA-U en EPA-W worden hiermee op elkaar afgestemd. De scheiding tussen een EPA-U en EPA-W licentie blijft. Heb je een licentie voor zowel EPA-U als EPA-W, dan hoef je nog maar 1 softwarepakket te installeren. Aan de hand van jouw licentie kun je dan een utiliteits- of een woongebouw invoeren.

Wat worden de prijzen van Vabi EPA per 1-1-2021?

Met de invoering van de nieuwe methodiek hebben we de prijzen voor de licentie verhoogd. Vanaf 1 januari 2021 worden de prijzen van de software als volgt:

EPA-W: €450,- Per bevoegde gebruiker, Per jaar
EPA-U: €500,- Per bevoegde gebruiker, Per jaar

Met de licentie kun je altijd onbeperkt opnemen, registeren en adviesrapporten genereren. Je betaalt dus niets extra’s per registratie! Er is in de prijs geen onderscheid gemaakt in een basis- en detailopname, met een licentie kun je beide invoeren. Uiteraard blijft onze gewaardeerde service & support inclusief in de licentie.

Wanneer komt de definitieve versie van EPA?

Eind oktober brengen we een verbeterde versie van de software uit. Deze software kun je vanaf dan kosteloos uitproberen en downloaden via onze website. Deze versie bevat een conversie van huidige EPA-W bestanden. De conversie van de geometrie van EPA-U bestanden staat later op de roadmap. Uiteindelijk verwachten we op 4 januari de definitieve NTA 8800 versie uit te brengen, waarmee je kunt registreren. Deze versie is dan alleen toegankelijk met je eigen licentiesleutel.

Vervalt de licentie van EPA-W en EPA-U? Moet ik een nieuwe licentie aanschaffen?

Als Vabi EPA klant ontvang je vanaf 1 januari 2021, net als andere jaren, automatisch een factuur met de nieuwe bedragen. Je hoeft de software dus niet opnieuw aan te schaffen.

Kan ik mijn licentie nog stopzetten?

Wellicht weet je nog niet of je verder gaat als EPA-adviseur of ben je nog bezig met de examens en certificering. Dat begrijpen we. Om jullie hierin tegemoet te komen zijn we coulant in het opzeggen van de licentie: We verlengen onze termijn voor het opzeggen van de software van 1 oktober 2020 naar 1 januari 2021. Dit geeft iedereen de gelegenheid om de nieuwe software uit te proberen en een keuze te maken om hier wel of niet mee verder te gaan.

Uiteraard hopen we dat je als trouwe klant met ons blijft samenwerken en dat we samen het Nederlandse vastgoed de komende jaren gaan verduurzamen!

Opzeggen kan door een mail te sturen naar finance@vabi.nl met de naam van de organisatie, klantnummer, om welke licentie het gaat en de reden van opzeggen.

Wordt EPG nog gefactureerd op 1 januari 2021?

Vanaf 1 januari wordt Vabi Elements EPG niet meer gefactureerd. Vanaf december kun je jouw licentie voor Vabi EPA-W of EPA-U aanschaffen in onze webshop.

Algemeen

Waarom gaat het energielabel veranderen?

Op dit moment zijn er verschillende methodes voor het bepalen van de energieprestatie van woningen, utiliteitsbouw, bestaande- en nieuwbouw. De overheid wil één bepalingsmethode, om de energieprestatie van alle gebouwen vast te stellen. Alle (nieuwe) energielabels worden vanaf 1 januari 2021 bepaald aan de hand van één energieprestatie indicator ‘primair fossiel energiegebruik’ uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).

De NTA 8800 is de vervanger van de huidige methodiek voor nieuwbouwwoningen en gebouwen (de EPC), en voor de bestaande woningen en gebouwen (de Energie-index). Op 1 januari 2021 wordt deze ingevoerd. De Europese richtlijn Energieprestatie gebouwen bepaalt dat in 2021 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal moeten zijn. De Nederlandse overheid neemt deze eis over. De NTA zorgt ervoor dat berekend kan worden of aan de eisen wordt voldaan. Daarnaast zorgen ze meteen dat er één methodiek komt voor zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningen en utiliteitsgebouwen. De methodiek zal beter moeten gaan aansluiten bij de werkelijkheid dan de huidige methodieken.

Voor wie wordt de NTA 8800 van toepassing?

Alle nieuwbouw en bestaande bouw (zowel woningbouw als utiliteitsbouw) gaan gebruik maken van deze methodiek.

Waar kan ik de NTA 8800 downloaden?

De NTA 8800 kan gratis gedownload worden op de site van NEN. 

Vanaf wanneer is de NTA 8800 definitief?

De regeling wordt in september 2020 voorgelegd aan de Tweede Kamer en zal daarna definitief worden. De verwachting is in oktober 2020. De regeling gaat in op 1 januari 2021.

Wat wordt de indicator van de NTA 8800?

De methodiek maakt het mogelijk om de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) indicatoren, waar nieuwe gebouwen vanaf 2020 aan moeten voldoen, goed te berekenen. De Energie-Index vervalt daarmee en wordt vervangen door vier indicatoren:

 • EP 1. Energiebehoefte:
  De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar.
 • EP 2. Primair energiegebruik:
  De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie, bevochtiging, ontvochtiging.
 • EP 3. Aandeel hernieuwbare energie:
  Het percentage (in procenten) hernieuwbare energie van het totale energiegebruik.Voor de bestaande bouw wordt de indicator hoogstwaarschijnlijk op BENG 2 gebaseerd.  Dit wordt dan dus vertaald in een indicator zoals het label of de energie-index.
 • TO juli:
  Voor nieuw te bouwen woningen zal in de bouwregelgeving een grenswaarde worden opgenomen voor TOjuli. Dit is een indicatiegetal waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht gegeven wordt in het risico op temperatuuroverschrijding. De TOjuli volgt uit de Energieprestatieberekening conform NTA 8800. De grenswaarde wordt gesteld op een maximale waarde van 1,2. Lees hier mee over de TO juli
Wat gebeurt er met maatwerkadvies?

Vanuit een projectgroep van ISSO wordt dit opgepakt om verder uit te werken. Vabi neemt deel aan deze projectgroep. Een officiële maatwerkadviesmethode zal waarschijnlijk niet voor 1 januari 2021 van kracht zijn. Deze zal dus niet direct beschikbaar zijn in de softwareversie van december a.s.  Tot het nieuwe maatwerkadvies beschikbaar is, kun je de huidige EPA versie naast de nieuwe versie gebruiken. We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Hoe lang blijven de huidige energielabels geldig?

Een afgemeld energielabel blijft nog steeds 10 jaar geldig na de opnamedatum.

Nieuwbouw

Krijgt nieuwbouw een plek in de Vabi software?

De huidige methodiek wordt aangepast naar de NTA 8800. Dat betekent dat er een gelijke rekenmethodiek komt voor bestaande, nieuwbouw, woningen en Utiliteitsbouw. Nieuwbouw kan dus straks ook in Vabi Assets Energie, Vabi EPA worden opgenomen.

Komt de NTA 8800 in Vabi Elements EPG?

Met de komst van de NTA 8800 stapt Nederland af van de EPC-methodiek en is er nog maar één rekenmethodiek voor nieuwbouw, bestaande bouw, utiliteitsbouw en woningbouw. Deze methodiek wordt ingebouwd in ons softwareproduct Vabi EPA. De methodiek komt niet meer terug in Vabi Elements EPG. Vanaf 1 januari 2021 kun je met Vabi Elements EPG dus geen bouwaanvragen meer checken aan de nieuwe BENG-eisen. Ook kun je het label bij oplevering niet meer registreren via Vabi Elements EPG.

De software blijft wel beschikbaar voor het bekijken van eerder ingevoerde projecten en je kunt de geometrie uit Elements importeren in EPA. Dat scheelt veel tijd in het handmatig invoeren van de gegevens!

Wat verandert er bij het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Vanaf 1 januari 2021 moet ook voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw of te renoveren gebouwen een energieprestatierapport worden opgesteld. Dit rapport mag alleen worden opgesteld door een bedrijf dat beschikt over een NL-EPBD-procescertificaat, afgegeven op basis van de BRL 9500. Dit kan alleen worden gedaan door een gediplomeerde opnemer (Detailopname W of U.)

Wat worden de BENG eisen?

Voor nieuwbouw spreken we over BENG eisen. De eisen zijn als volgt vastgesteld:

Wat is de TO juli?

Er komt een nieuwe eis in de bouwregelgeving. Hierdoor moet de temperatuur in de woning ook bij warme buitentemperaturen in de zomer op een acceptabel niveau blijven. Bovendien wordt er geen onnodige energie gebruikt.

Een voorbeeld: bij oplevering van een nieuwe woning, en er is zonwering aanwezig is, dat er goed nagedacht is over de ventilatie binnen woningen en/of dat er rekening gehouden is met de ligging van de woning ten opzichte van de zon. De nieuwe eis ten aanzien van oververhitting gaat gelijktijdig per 1 januari 2021 in met de eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG).

De grenswaarde wordt gesteld op een maximale waarde van 1,2.

Lees meer over de TOjuli

Wat gaat er met de Elements EPG software gebeuren?

We gaan een nieuwe methodiek NTA 8800 inbouwen in Vabi Assets Energie en Vabi EPA, Elements EPG zal niet aangepast worden aan de NTA 8800. Voorlopig blijft EPG volgens de NEN7120 beschikbaar in Elements om oude projecten te kunnen openen, maar kan vanaf 1 januari 2021 dus niet meer gebruikt worden voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Zodra er meer bekend is over prijzen en overgangsregelingen laten we het jullie weten.

Komt er een koppeling van EPG naar EPA?

Ja, er komt een koppeling om de oppervlakken van de geometrie van Elements naar EPA te exporteren. Zodra we meer weten zullen we jullie via de mail op de hoogte houden.

Wat is het verschil tussen BENG-1 en BENG-2?

BENG-2 is het primaire fossiele energiegebruik en BENG-1 de energiebehoefte van het gebouw. Voor BENG-2 worden systeemverliezen (zoals leidingverliezen), hulpenergie (bijvoorbeeld pompen) en rendement van opwekkers (zoals een warmtepomp of cv-kete) meegenomen. De gekozen installaties zijn dus van invloed op BENG-2 en bij de energiebehoefte (BENG-1) is dat niet het geval.

Utiliteitsbouw

Moet ik een nieuwe opleiding doen?

Ja, er komen nieuwe opleidingen.  De EP-opleidingen blijven, net als nu, opgesplitst in EPA-W en EPA-U. Daarnaast worden beiden opgedeeld in basisopname en detailopname volgens de NTA 8800.

Alleen een energie adviseur met een diploma EP-U/B basisopname of EP-U/D detailopname mogen de opnames doen. Dus een bestaande EPA-U adviseur doet bijscholing en een verplicht ‘bijscholings-examen’. Nieuwe adviseurs een volledig nieuw examen. Meld je dus bijtijds aan voor de training en het examen.

 • Met de basisopname EP-U/B ben je gediplomeerd voor verkoop en verhuur van een gebouw (mits de detailmethode niet verplicht is.)
 • Met het diploma detailopname EP-U/D ben je gediplomeerd voor een omgevingsvergunning, gebouw met labelklasse A of beter, en voorbereiding voor renovatie voor Labelklasse A of beter.
Wat verandert er in de software?

Alle extra invoervelden worden ingebouwd in de software. Er verandert dus best wat.

We zorgen dat de software nog net zo gebruiksvriendelijk blijft. Ook frissen we de look and feel meteen op. Het voordeel van de nieuwe methodiek is, dat je vanaf nu ook nieuwbouw met de software kunt doorrekenen.

Wanneer is de nieuwe software beschikbaar?

De afgelopen maanden heeft Vabi hard gewerkt aan het inbouwen van de NTA 8800 in de EPA software. De eerste geattesteerde versie is sinds 1 juli beschikbaar.  We gaan nu verder met diverse ontwikkelingen op de roadmap voor de gebruiksvriendelijkheid, zoals bijvoorbeeld de webkoppeling voor kwaliteitsverklaringen met BCRG.

Meer informatie over Vabi EPA NTA 8800

Wat is de consequentie voor de Label C verplichting?

De label C-verplichting voor kantoren is nu gebaseerd op de energie-index van 1,3 of beter en wordt omgezet naar een waarde in kWh/m².jr. Een deel van de kantoren zal met de nieuwe bepalingsmethode beter presteren of juist slechter presteren dan voorheen. Voor individuele panden kan de wijziging leiden tot hogere of juist lagere eenmalige nalevingskosten voor kantooreigenaren. Indien een kantoorpand een hoger label krijgt en daardoor al voldoet aan de label C-verplichting, zijn er geen investeringen nodig om het pand energiezuiniger te maken. Indien een kantoor een lager label krijgt en daardoor niet meer voldoet, is een aanvullende investering nodig.

Wat worden de nieuwe labelklassen?

De nieuwe labelklassen zijn begin november gepubliceerd in de staatscourant (tabel 2a en 2b). De labelklassen voor utiliteit zijn afhankelijk van de gebruiksfunctie, omdat het energieverbruik per functie in grote mate verschillend is.

Indeling labelklassen utiliteitsgebouwen

De inijkingsstudie laat zien dan 55% van de gebouwen behoudt hetzelfde label houdt. Van de labels die wel verschuiven verschuift 79% maximaal één label (één labelverslechtering of één labelverbetering). De overige 21% verschuift twee labels of meer (twee labelverslechteringen of twee labelverbeteringen).

Is het ook mogelijk om een maatwerkadvies op te gaan stellen vanaf 1 januari 2021?

Vanuit een projectgroep van ISSO wordt dit opgepakt om verder uit te werken. Vabi neemt deel aan deze projectgroep. Een officiële maatwerkadviesmethode zal waarschijnlijk niet voor 1 januari 2021 van kracht zijn. Deze zal dus niet direct beschikbaar zijn in de softwareversie van december a.s.  Tot het nieuwe maatwerkadvies beschikbaar is, kun je de huidige EPA versie naast de nieuwe versie gebruiken. We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Woningbouw

Moet ik een nieuwe opleiding doen ovoor de NTA 8800?

Ja, er komen nieuwe opleidingen. De EPA- opleidingen blijven, net als nu, opgesplitst in EP-W en EP-U. Daarnaast worden beiden opgedeeld in basisopname en detailopname volgens de NTA 8800.

Met de basisopname EPA-W kun je een label afgeven voor de woningwaardering (mits de detailmethode niet verplicht is).
Met het diploma detailopname EP-W/D ben je gediplomeerd voor een omgevingsvergunning, de energieprestatievergoeding, Labelklasse A of beter en een renovatie voor labelklasse A of beter.
Alleen een energieadviseur met een diploma EP-W/B -basisopname of EP-W/D detailopname mogen de opnames doen. Dus een bestaande EPA-W adviseur doet bijscholing en een verplicht ‘bijscholings-examen’. Nieuwe adviseurs een volledig nieuw examen. Meld je dus bijtijds aan voor de training en het examen.

Wat verandert er in de software?

Alle extra invoervelden worden ingebouwd in de software. Er verandert dus best wat.

We zorgen dat de software nog net zo gebruiksvriendelijk blijft. Ook frissen we de look and feel meteen op. Het voordeel van de nieuwe methodiek is, dat je vanaf nu ook nieuwbouwwoningen met de software kunt doorrekenen.

Wanneer is de nieuwe software beschikbaar?

De afgelopen maanden heeft Vabi hard gewerkt aan het inbouwen van de NTA 8800 in de EPA software. De eerste geattesteerde versie is sinds 1 juli beschikbaar.  We gaan nu verder met diverse ontwikkelingen op de roadmap voor de gebruiksvriendelijkheid, zoals bijvoorbeeld de webkoppeling voor kwaliteitsverklaringen met BCRG.

Meer informatie over Vabi EPA NTA 8800

Wat gebeurt er met het Vereenvoudigd Energielabel?

Het Vereenvoudigd Energielabel (VEL) zoals we dat nu kennen, komt met de nieuwe methodiek te vervallen. Er is onderzoek gedaan naar geschikte alternatieven voor het VEL zonder een opname door een expert, maar deze blijken er vooralsnog niet te zijn. Vandaar dat Minister Ollongren heeft aangegeven het VEL uit te willen faseren en alle nieuwe energielabels vanaf 1 januari 2021 via de uitgebreide systematiek te bepalen. Huidige labels blijven 10 jaar geldig, waardoor de aanpassing alleen van toepassing is voor huizen die verkocht worden zonder dat er een geldig label is.

Lees hier meer

Is het ook mogelijk om een maatwerkadvies op te gaan stellen vanaf 1 januari 2021?

Vanuit een projectgroep van ISSO wordt dit opgepakt om verder uit te werken. Vabi neemt deel aan deze projectgroep. Een officiële maatwerkadviesmethode zal waarschijnlijk niet voor 1 januari 2021 van kracht zijn. Deze zal dus niet direct beschikbaar zijn in de softwareversie van december a.s.  Tot het nieuwe maatwerkadvies beschikbaar is, kun je de huidige EPA versie naast de nieuwe versie gebruiken. We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Woningcorporaties

Wat worden de nieuwe labelklassen?

De nieuwe labelklassen zijn begin november gepubliceerd in de staatscourant:

WWS-punten en energielabelklasses EP 2 (NTA8800) in vergelijking met EI-klasses (Nader Voorschrift)

 

Door middel van een inijkingsstudie is gekeken wat de effecten van verschillende varianten zijn.  Met behulp van deze studie is het advies gekomen om te kiezen voor een indeling waarbij zoveel mogelijk gebouwen dezelfde labelletter behouden.  In de tabel is duidelijk te zien dat de oude en nieuw energielabelklasse zoveel mogelijk hetzelfde gehouden is. Het aantal punten bij het Energielabel volgens het Nader Voorschrift (NV) en volgens de NTA 8800 is gelijk. Wel zijn er vier nieuwe labelklassen bijgekomen, A+ tot en met A++++. Dit is gedaan om zeer energiezuinige gebouwen te waarderen in de energielabelletter.Toch gaan er labelverschuivingen ontstaan. Dit komt in grote maten door de gewijzigde indicator (EP-2 i.p.v. Energie-Index) en in minder grote mate door de gewijzigde methodiek (NTA 8800 i.p.v. Nader Voorschrift). Gemiddeld zal 53% van de woningen dezelfde labelletter houden, 38% van de woningen verschuift 1 labelklasse (beter of slechter) en 9% van de woningen verschuift 2 labelklassen of meer. Lees hier meer.

Wat gebeurt er met de WWS punten?

Ook de WWS punten zijn wat aangepast. Kleine woningen ( < 40 m2) krijgen meer punten voor hetzelfde energielabel dan grotere woningen.

Welke woningen krijgt straks een beter of slechtere waardering?

De energie-index wordt vervangen door de EP 2 (energie prestatie) indicator. Een belangrijk verschil is dat EP 2 over het primair energieverbruik per gebruiksoppervlakte (kWh/m2) gaat, in plaats van de dimensieloze energie-index. Er wordt bovendien geen correctie meer gedaan voor het verliesoppervlakte (begane grondvloer, gevels, daken, etc.).

De gemiddelde labelverschuiving is bij meergezinswoningen iets kleiner dan bij eengezinswoningen. Woningen met een klein gebruiksoppervlak (< 40 m2) gaan gemiddeld ruim 1 klasse slechter scoren. Dit komt doordat in de energieberekening een aantal “vaste posten” zit, die niet evenredig zijn met het gebruiksoppervlak. Deze tellen bij kleine woningen relatief zwaar mee.  Het aantal van dit soort woningen dat in bezit is van corporaties blijkt echter klein te zijn (5%).

Woningen met veel schiloppervlak gaan slechter scoren dan woningen met weinig schil, bijvoorbeeld een hoekwoning gaat het dus slechter doen dan een tussenwoning.

Een andere wijziging is dat de het gemiddeld rendement van de NL’se elektriciteitscentrale aanzienlijk beter is geworden. Daardoor gaan woningen met elektrische installaties beter scoren, maar worden woningen met zonnepanelen juist minder positief gewaardeerd dan in het Nader Voorschrift.

Moet ik de energielabels nu of na de NTA 8800 afmelden?

Elke corporatie heeft andere afwegingen om wel of niet hun energielabels nu of later af te melden. Wil je voor jouw specifieke corporatie weten wat het juiste moment is? Neem dan contact op met je energie-adviseur. Zij kunnen je hierin adviseren. Lees meer hierover in dit artikel.

Kan ik de verschuivingen over mijn eigen voorraad zien?

Ja, dat kan, We hebben hier een Excel sheet voor gemaakt, die aangeeft wat de labelverschuivingen in jouw voorraad zijn. Lees hier meer over de Excelsheet.

Ik heb een RVV subsidie aangevraagd, die pas na 1 januari 2021 afgerond wordt. Hoe ga ik hiermee om?

De woningen waar subsidies voor zijn aangevraagd, moeten straks afgemeld worden volgens de huidige methodiek, dus niet volgens de NTA 8800. Wij houden hiervoor de huidige versie van onze software in de lucht.

Lees meer hierover in dit artikel.

Wij gaan van EPAview naar Assets Energie. Wat is het beste moment voor de overgang?

We raden aan om eerste over te gaan naar Vabi Assets Energie en daarna de conversie naar de NTA 8800 te doen. We raden dus aan om voor 1 januari 2021 over te gaan naar Vabi Assets Energie.

Hoe worden de energetische berekeningen die in EPA-View zijn gemaakt geconverteerd naar Vabi Assets Energie?

Hier hebben we een overstapdocument voor gemaakt. Wil je hier meer over weten, raden we je aan om contact op te nemen met onze servicedesk.

Assets Energie software

Wanneer is de eerste release van Vabi Assets Energie?

De eerste release van Vabi Assets Energie verwachten we in het begin van het vierde kwartaal van 2020 uit te brengen.

Komt er ook een koppeling met BAG?

Vabi Assets Energie beschikt reeds de mogelijkheid om BAG ID’s op te halen. Een directe koppeling met BAG, ook voor EPA, staat zeker op de roadmap. Dit zal gerealiseerd worden nadat alle huidige functionaliteiten net zo goed werken met de NTA 8800.

Wat verandert er in Vabi Assets Energie?

Alle extra invoervelden worden ingebouwd in de software. Er verandert dus best wat. We zorgen dat de software nog net zo gebruiksvriendelijk blijft. Ook frissen we de look and feel meteen op.

Kan ik nieuwbouw ook kwijt in Vabi Assets Energie?

Ja. De rekenmethodiek voor bestaande bouw, nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw wordt gelijk. Je kunt dus straks alle projecten kwijt in Vabi Assets Energie. Tip: vraag aan je ketenpartners om de nieuwbouwprojecten door te rekenen in Vabi Software. Dan kun je het straks heel makkelijk inlezen in Vabi Assets Energie.

Komt utiliteit nu ook in Vabi Assets Energie?

Ja, dat wordt straks mogelijk gemaakt. We zijn nog bezig met het ontwikkelen van de functionaliteit. We informeren jullie hier tijdig over.

Hoe gaat de overstap naar de nieuwe methodiek in zijn werk?

In het najaar leveren wij een nieuwe versie van Vabi Assets Energie met een automatische conversietool. Vanaf dan kun je je data overzetten naar de nieuwe software. Lees in dit stappenplan hoe je je kunt voorbereiden op de NTA 8800.

Hoe kunnen we gebruik blijven maken van de bestaande data?

Wij gaan hiervoor een automatische conversietool ontwikkelen. Hiermee zorgen we dat zo veel mogelijk bestaande data worden geconverteerd naar data die nodig is voor de nieuwe methodiek. Zodra hier meer bekend over is, informeren we jullie hierover.

Kun je een bestaande EP-bestand met bestaande energielabel invoeren in de nieuwe Vabi-software en zien wat nog ingevoerd moet worden om een nieuw label te kunnen verstrekken?

Voor woningbouw zal er een conversie zijn. Hierbij wordt inderdaad aangeven wat nieuw is en geconverteerd is.

Komt er ook weer een overzichtelijke en complete uitvoer (CSV/ xlsx) van de resultaten?

Zeker. Die komt gedeeltelijk al uit de huidige software en zal nog uitgebreid/ aangepast worden.

Is er een overzicht/rapport te genereren van rode indexen?

Dat is op dit moment helaas niet mogelijk in de huidige Vabi Assets Energie. Voor de NTA 8800 versie willen we dit wel gaan ondersteunen (rode huidige EP-2).

Een work-around zou kunnen zijn: filter op opnamedatum (in de regel zijn woningen met rode EI’s voor het Nader Voorschrift opgenomen) en noteer de complexen waarbij dit speelt. Eventueel zou de status of het vrije veld gebruikt kunnen worden om te kunnen filteren/ exporteren.

EPA software

Worden de BCRG kwaliteitsdocumenten automatisch ingelezen?

Voor 1 januari 2021 heeft BCRG een webdatabase gereed, waaruit wij alle gegevens voor een kwaliteitsverklaring automatisch in de software kunnen inlezen. Als deze gereed is gaan we hier zeker op aansluiten! We zullen hierbij aansluiten op de datavelden merk- en type die we al overal structureel ingebouwd hebben.

Kan de EPA software geïnstalleerd worden op een Apple?

Vabi EPA draait alleen onder Windows.

Er zijn klanten van ons die Vabi EPA in een Windows omgeving op een Apple computer hebben geïnstalleerd. Bijvoorbeeld met Parallels, WineHQ of Boot Camp.

Welk niveau van eHerkenning is nodig voor registreren van gebouwen?

Het registreren (afmelden) van gebouwen maakt gebruik van eHerkenning niveau 3. Meer informatie over het aanvragen en gebruik van eHerkenning kun je lezen op deze website.

Methodiek

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Dit zijn, kort samengevat, de belangrijkste wijzigingen in de NTA 8800:

 • De waardering voor opwekking elektriciteit verandert. Dit komt door een aanpassing primaire energiefactor elektriciteit. Deze is gewijzigd vanwege de steeds meer duurzaam geworden elektriciteitsvoorziening de afgelopen jaren. De factor in de NTA 8800 wordt daarom hoger. Hierdoor worden bijvoorbeeld all electric woningen beter, maar krijgen zonnepanelen een slechtere waardering.
 • Meer gegevens nodig voor met name installaties.
 • Er komt een onderscheid tussen een gedetailleerde opname en een basismethode. In de nieuwe rekenmethodiek worden meer kenmerken opgenomen. Kunnen bepaalde indicatoren niet opgenomen worden, of kost het erg veel tijd om deze informatie op te nemen? Dan kan gebruik worden gemaakt van forfaitaire waarden. Deze zijn een stuk realistischer dan voorheen.
 • Er komen ook voor woningbouw zones.
 • De uitkomsten worden nauwkeuriger, met name voor nieuwbouw en zeer energiezuinige woningen.
Wat moet ik extra opnemen voor de NTA 8800?

Aangezien de methodiek wijziging meer dan een verdubbeling van alle invoerparameters en de methodiekbeschrijving van 200 naar net geen 1000 pagina’s gaat, is het ondoenlijk om alle veranderingen in de bepaling en resultaten in een bijsluiter op te nemen. Op hoofdlijnen is er al wel inzicht van de effecten van het overgaan op een nieuwe indicator en de nieuwe methodiek zoals in de presentatie is opgenomen. Houd onze nieuwsbrief in de gaten, we zullen hier nog over berichten.

Wordt de opnamemethodiek van de geometrie nog veranderd?

Nee, die blijft deze keer gelukkig hetzelfde.

Wanneer moet ik de basis- en detailmethode gebruiken?

Voor nieuwbouw moet altijd de gedetailleerde methode worden gebruikt. Voor bestaande gebouwen kan, als de informatie niet voorhanden is, gebruik gemaakt worden van de basismethode. Dan mogen forfaitaire waarden opgenomen worden.

Is een woning of gebouw eerder met de detailmethode opgenomen, dan moet je voortaan altijd de detailmethode gebruiken. Lees meer hierover in dit artikel.

Komt er uit de NTA 8800 berekening ook een EI? Of kan deze omgerekend worden?

Met de NTA 8800 stappen we af van de EI en komt hiervoor in de plaats energieprestatie EP 2: het fossiel energieverbruik per vierkante meter. Omdat de geometrieverhouding in EP 2 een belangrijkere rol speelt, is er helaas geen omrekenfactor om een EP 2 score naar een EI om te rekenen. Voor continuïteit voor de KPI’s voor duurzaamheidsbeleid kan gekeken worden naar de CO2 uitstoot of het energielabel. Door de andere methodiek en indicator kan het wel zijn dat er verschuivingen ontstaan.

Is er ook een waardering (indicatie) voor een gebouw dat meer energie opwekt dan verbruikt? Bijvoorbeeld --A+++++?

A++++ wordt vanaf 1 januari 2021 gebruikt voor woningen met Primair fossiel energiegebruik (in kWh/m2. jr) kleiner of gelijk aan 0,00. Dit zijn dus gebouwen die energie terugleveren.

Hoe kan er naar jullie idee goed worden omgegaan met projecten waarbij nu wordt geadviseerd en waarbij het project pas is 2021 wordt opgeleverd (en de index wordt geregistreerd)? Dit met name bij renovatie.

Borgen voor subsidie mag met de oude methode. Als het op de nieuwe methode is, kan dat met de software die na 1 juli is gereleasd. Zie meer hierover in dit artikel.

Is de verwachting dat gebouwen met meerdere kamers achter één voordeur én collectieve systemen beter uit de labeling komen?

In het algemeen is daar nu weinig over te zeggen. Wat we wel gezien hebben, is dat collectieve installaties zonder isolatie van de circulatieleiding er enorm op achteruitgaan. Reden om deze snel te isoleren als dat nog niet het geval is.

Geeft het aanbrengen van PV panelen straks minder verbetering op het label?

Dat klopt, maar leidt nog steeds wel tot een flinke verbetering.

Is het ook mogelijk om een maatwerkadvies op te gaan stellen vanaf 1 januari 2021?

Vanuit een projectgroep van ISSO wordt dit opgepakt om verder uit te werken. Vabi neemt deel aan deze projectgroep. Een officiële maatwerkadviesmethode zal waarschijnlijk niet voor 1 januari 2021 van kracht zijn. Deze zal dus niet direct beschikbaar zijn in de softwareversie van december a.s.  Tot het nieuwe maatwerkadvies beschikbaar is, kun je de huidige EPA versie naast de nieuwe versie gebruiken. We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Opleiding

Moet ik een nieuwe opleiding doen voor de NTA 8800?

Ja, er komen nieuwe opleidingen.  De EPA- opleidingen blijven, net als nu, opgesplitst in EPA-W en EPA-U. Daarnaast worden beiden opgedeeld in basisopname en detailopname volgens de NTA 8800. Hier vind je alle informatie over opleidingen.

Moet ik gecertificeerd zijn om berekeningen voor de NTA 8800 te maken?

Je kunt zonder certificering berekeningen maken in onze software. Echter, om een omgevingsvergunning aan te vragen of om een energielabel van een gebouw te registreren, zijn vakbekwaamheidseisen van kracht. Meer lees je in dit artikel.