EPA NTA 8800
Wat is er nieuw

Bekijk hier de laatste wijzigingen van EPA

Roadmap Vabi EPA

Releases 2024:
10.2 : Februari Technische toevoeging nieuw licentiesysteem
0.11: April Bètaversie NTA8800:2024 (nog niet registeren)
11.0: 1 Juli NTA8800:2024 live
11.1: November

Volgorde van ontwikkelen:
NTA8800 / Protocol 2024

Maatwerkadvies (MWA):
MWA: Doorontwikkelen rapportage's (Word)
MWA: Met andere invoer rekenen dan energielabel (bv: Rc)
MWA: Met andere periode rekenen dan een jaar (enkele maanden tot 2 jaar)

BCRG koppeling doorontwikkelen
Bibliotheek lineaire koudebruggen
Objecten selectie
Zonnecollector alleen voor verwarming
Gemeenschappelijke ruimte invullen als aparte rekenzone
Ramen als onderdeel van deur invoeren
(Excel) import geometrie

Feedback, bug of wens? epa@vabi.nl of 015-2133174

Roadmap 2024

EPA 10.1

November 2023

Maatwerkadvies verbeterd rapportage sjabloon
Uitbreiding BCRG koppeling
Verbeterde BAG tool
Registreren niet-zelfstandige wooneenheden

Releasenotes

EPA 10.0

Juli 2023

NTA 8800 : 2023 en opnameprotocollen 5e druk
Geattesteerd Maatwerkadvies
Uitbreiding BCRG koppeling

EPA 9.3

Januari 2023

Verbeterde rapportage alle velden
Verbeterde maatwerkadviesberekening

EPA 9.2

November 2022

Maatwerkadvies: Klimaat, meterstanden & fitten
Verlichtingsmaatregel specifiek vervangen
Variant berekening direct resultaten en Excel export
Standaard constructie's
EPA-U Conversie volledig
Registratie van woonboten en woonwagens

EPA 9.1

September 2022

Registeren op basis van representativiteit
EPA-U Conversie: object-algemeen, rekenzone-algemeen, constructies, geometrie
Maatwerkadviesrekenkern (sneak preview (alfaversie)) en invoer rekenzone
Im/export van o.a. constructies, installaties, rekenzone, geometrie, varianten
Navigatievenster verbeteren (minder klikken bij navigeren)
BAG gegevens automatisch ophalen
Maatregelen kruipruimte isoleren, zonwering toepassen, gehele verlichting vervangen
Weergave bij meerdere objecten

EPA 9.0

Juni 2022

Wijzigingen NTA 8800 : 2022 en
Opnameprotocol ISSO 75.1 resp. 82.1 4e druk
Verbetering (relevanties) en verduidelijking van de invoervelden
Extra mogelijkheden kwaliteitsverklaringen

EPA 8.11

April 2022

Maatregelen en varianten
Meerdere rapportages per object genereren
Verbeteringen resultaten venster (Label, warmtebehoefte, toetsen aan eis, rekenen)
Tooltip met constructie data bij geometrie
Betere export installatie naam uit Assets Energie
Uitbreidingen controleer objecten voor velden met lege waarden
Uitbreiding verklaringen tapwater tappatronen enkel
Diverse fixes en verbeteringen

EPA 8.10

Januari 2022

Uitbreiding invoer kwaliteitsverklaringen (o.a. retourlucht warmtepomp)
Inzicht en overzicht in het scherm installatie
Verbetering naamgeving energielabel documenten in temp map
Menubalk inklapbaar, ook bij resolutie is horizontaal scrollen niet nodig
Verbetering voor TO juli resultaten (o.a. in rekenzone tegel)
Controleer object (o.a. bij 0 m2 gevel/vloer/dak)
Bugfixes (o.a. relevantie circulatiepomp en g-waarde in objecten rapportage)

EPA 8.9

November 2021

Werkelijk leidinglengte distributieleidingen (nieuw voor detailniveau Wbouw)
Warmte- en koudelevering gemeenschappelijke aansluiting
Verbetering warmtepomp op ventilatieretourlucht
Uitbreiding Excel objecten rapportage met details geometrievlakken
TOjuli maatgevende oriëntatie en rekenzone

EPA 8.8

Oktober 2021

Tapwater aansluiten op collectief verwarmingssysteem
Uitbreiding tegellijst rekenzones
Uitbreiding invoercontroles

EPA 8.7

September 2021

Installatie-onderdelen toepassen van andere rekenzones
Default waarden in de geometrie
HTML rapportage

EPA 8.6

augustus 2021

Kozijnstaat opgeven
Kwaliteitsverklaringen met tappatronen
Diverse kleine verbeteringen en wensen
Aansluiting bij aankomende aanpassing protocol
Per 1-aug: de standaard en streefwaarden voor isolatie op het energielabel (woningbouw), ook met versie 8.5

EPA 8.5

Juli 2021

De Standaard (woningen) wordt berekend
Verbeterde registratie omgevingsvergunningen
Verbeterde invoer geometrie
Rapportage van de invoergegevens en resultaten (Excel)

EPA 8.4

Juni 2021

Invoer Aluminium rolluiken toegevoegd
Kunnen openen van monitorbestanden van Vabi in EPA
Verbeteringen in invoer kwaliteitsverklaringen

EPA 8.3

Mei 2021

Resultaten opslaan in project
Verbeteringen in monitorbestand/registreren
Eerste overzicht resultaten voor opdrachtgevers

EPA 8.2

April 2021

Geometrie filteren op gevel, roteren, spiegelen
Deelvlakken/ramen kopiëren
Uitgangspunten en resultaten van meerdere objecten exporteren
Applicatie gaat beter om met vreemde tekens zoals ï, é, å

EPA 8.1

Maart 2021

Registreren meerdere objecten in één keer
Registreren nieuwbouw mogelijk
Minder vaak inloggen voor registreren, maar ongeveer 1 keer per dag

EPA 8.0

Januari 2021

Vanaf deze versie wordt de energieprestatie in Vabi EPA berekent volgens de NTA 8800.
EPA 8.0 is sinds de juli versie van EPA 8800.3 de eerste versie die weer geattesteerd is, en ook officieel gebruikt mag worden voor het registeren van labels (afmelden) en aanvragen voor omgevingsvergunningen (BENG-eisen).
Alle toekomstige releases zullen geattesteerd zijn.

bètaversie EPA NTA 8800.5

November 2020

Verschillende gemelde problemen zijn opgelost. Vanaf 1 december a.s. wordt een nieuwe versie van Vabi EPA NTA 8800 gebruikt voor de EP-examens gebaseerd op de NTA 8800: versie 0.8800.5.

bètaversie EPA NTA 8800.4

Oktober 2020
- Conversies van EPA-W bestanden wordt ondersteund
- Constructies en geometrie zijn herontwikkeld, waarbij bijvoorbeeld gevels default een hellingshoek van 90° hebben
- Betrouwbaarheid en stabiliteit is verbeterd op basis van klantenfeedback

bètaversie EPA NTA 8800.3

1 juli 2020
- Kiwa geattesteerd
- Toetsen of een nieuwbouwproject voldoet aan de BENG eisen
- Spelen met maatregelen om aan de eisen te voldoen.
- Het NTA 8800 label voor een woning of gebouw automatisch laten berekenen.
- Oefenen voor het examen