Onder het menu item Bewerken vallen de volgende mogelijkheden:

  • Ongedaan maken
  • Opnieuw
  • Knippen
  • Kopiëren
  • Plakken

Deze opties wijzen waarschijnlijk voor zich. Bij Ongedaan maken en Opnieuw kan je kiezen welke van de gepleegde actie je ongedaan wil maken of nog eens wil uitvoeren.


Terug naar Menubalk