Gebouwregelingen bevatten instellingen ten aanzien van klimaatregelingen in het gebouw, zoals zonwering en te openen ramen. Deze kunnen gebouwafhankelijk geregeld worden.

Koppel het gewenste Gebouwregelingen sjabloon aan een gebouw bij Eigenschappen-Gebouwen

Schakelniveau zonwering

Tijdens bedrijfsperiode / Buiten bedrijfsperiode

De bedrijfsperiode van het gebouw is de optelling van de bedrijfsperiodes van de individuele ruimtes. Voor koellast wordt enkel de bedrijfsperiode gevraagd. Voor gebouwsimulatie worden beiden gevraagd.

Automatisch / Handmatig

  • Gebouwsimulatie
  • Koellast

Dit zijn de twee instellingen die onder de Regeling van zonwering in constructies bepaald wordt.

  • Continu open: de zonwering zal onder geen enkele omstandigheid sluiten, dwz in werking treden. Het bijbehorende schakelniveau is 1200 W/m²;
  • Continu gesloten: de zonwering zal onder geen enkele omstandigheid open gaan; dwz. buiten werking treden. Het bijbehorende schakelniveau is 0 W/m²;
  • Geregeld met deze optie kun je zelf het schakelniveau opgeven. Hij bekijkt de totale zoninstraling (direct + diffuus + grondreflectie) en bepaalt aan de hand van onderliggend schakelniveau wanneer de zonwering open of dicht gaat.

Schakelniveau

  • Gebouwsimulatie
  • Koellast
Standaard 250 W/m² voor automatisch en standaard 300 W/m² voor handmatig. (ISSO 32)

Deze invoer is alleen van toepassing wanneer de zonwering op geregeld staat. Wanneer de zoninstraling beneden deze waarde valt, blijft de zonwering open. Wanneer de zoninstraling boven deze waarde valt wordt de zonwering gesloten, zodat de zon geweerd wordt. Valt de zoninstraling een paar uur later weer onder deze waarde gaat de zonwering weer open. Dit schakelniveau is dus tegelijk de waarde waarop de zonwering gesloten worden waarop deze weer open gaat. Omdat de praktijk bewijst dat handmatige zonwering minder lang dicht zit, staat het schakelniveau hierbij standaard hoger.

Publicaties

ISSO Publicatie 32, paragraaf 1.10

Schakelcriterium van zonwering

 

Te openen ramen

Tijdens bedrijfsperiode / Buiten bedrijfsperiode

De bedrijfsperiode van het gebouw is de optelling van de bedrijfsperiodes van de individuele ruimtes. Hierdoor wordt de bedrijfsperiode van het gebouw bepaald.

Blijven dicht door algemene belemmeringen

  • Gebouwsimulatie

Wanneer deze optie aangevinkt is, zullen alle ramen in het gebouw nooit geopend worden.

Ramen worden geopend bij een temperatuur hoger dan

  • Gebouwsimulatie

Hier kun je de minimale binnentemperatuur opgeven wanneer de ramen geopend moeten worden. Wanneer de binnentemperatuur beneden deze waarde valt, zullen de ramen niet geopend worden. Als de buitentemperatuur hoger is dan de binnentemperatuur, gaan de ramen dicht, of blijven de ramen dicht.

Binnen de bedrijfsperiode wordt er elk uur gekeken of de ramen geopend/gesloten moeten worden. Buiten de bedrijfsperiode wordt er alleen aan het begin gecontroleerd of de ramen open/dicht moeten en deze blijven vervolgens de rest van deze periode in dezelfde stand.

Zonnepanelen (EPG)

Voor EPG berekeningen kunnen zonnepanelen worden toegepast voor opwekking van elektriciteit. Bij Hulpmiddelen kunnen zonnepanelen worden gedefinieerd onder Zonnepanelen (stroom).

In de lijst links in het scherm kunnen zonnepanelen aan de lijst worden toegevoegd. Net als bij andere lijsten kunnen ook zonnepanelen worden gekopieerd en verwijderd uit de lijst.

Voor gebouwsimulatie kunnen de panelen direct in de geometrie geplaatst worden en is deze invoer overbodig.


Terug naar Sjablonen