Onder de menu-items van Projectgegevens vul je algemene informatie in over het project. Deze gegevens komen ook terug in de Word rapportage. Je kunt de invoer van de opdrachtgever en adviseur apart exporteren, zodat je deze ook in een volgend project kunt hergebruiken.


Terug naar Online Help