Onderwerpen binnen :

Gebouwsimulatie

Hier bij Eigenschappen – Gebouwsimulatie kan je eenvoudig de Afgiftesetpoints, Afgiftevermogens en Ruimteventilatie invoeren. Met name omdat je hier de export en import functie voor kunt gebruiken. Een en ander is ooit toegelicht in een nieuws-item Eigenschappen – Gebouwsimulatie.


Terug naar Eigenschappen