Onderwerpen binnen :

De verschillende thema`s, ofwel Kritische Prestatie Indicatoren (KPI`s), worden weergegeven in kolommen. Deze KPI`s zijn samengesteld uit meerdere Prestatie Indicatoren (PI’s), deze staan onder elkaar in de kolommen.

Prestatie

Varianten

Met behulp van varianten kunnen prestaties van varianten met elkaar vergeleken worden. De grijze waarden zijn voor de linker (eerste) variant de gekleurde waarden voor de rechter (tweede) variant. Met de button tussen de twee varianten in kunnen de kleuren omgedraaid worden.

Zichtbaarheid

Hiermee kunnen Prestatie Indicatoren verborgen dan wel zichtbaar gemaakt worden.

Afbeelding opslaan

Hiermee wordt de huidige weergave van het Performance Dashboard opgeslagen als afbeelding.

Weergave KPI

Hier wordt het cijfer van de PI weergegeven. Elke PI heeft zijn eigen icoon. Ook kan hier de Weging van de PI in de KPI ingesteld worden. Wanneer op de PI geklikt wordt, opent er een scherm met de 3D-Visualisatie van de PI.

Weging

Hiermee kan de weging van de PI in de KPI ingesteld worden. Drie donkere bolletjes is een gemiddelde weging, een enkel donker bolletje is een lichte weging en vijf donkere bolletjes is een zwarte weging.

Radar

De weergave Radar is de tweede Weergave van het Performance Dashboard. In deze radarweergave worden varianten op een andere visuele manier met de norm vergeleken.

Tabel

De weergave Tabel is de laatste Weergave van het Performance Dashboard. In deze tabelweergave worden varianten op een andere visuele manier met de norm vergeleken. De tabelweergave geeft een overzicht van alle prestatie indicatoren onder elkaar. Wanneer op de PI geklikt wordt, opent er een scherm met de 3D-Visualisatie van de PI.

Weergave in tabelvorm geeft een gedetailleerd overzicht en terugkoppeling op de score per individuele PI. De cellen in de kolommen Weging, Norm en Ambitie zijn aanpasbaar, zodat de Norm (rapport cijfer 6) en Ambitie (rapportcijfer 10) ingesteld kunnen worden, evenals de Weging (minimaal 1, maximaal 5).


Terug naar Resultaten