Instellingen van het tekenscherm kun je in het scherm Instellingen aanpassen. je heeft de mogelijkheid de maaiveldhoogte en de noordoriëntatie aan te passen.

Maaiveld hoogte

Met Maaiveldhoogte (mm) kunt de hoogte van het maaiveld veranderen. Aan de hand van deze instelling veranderd de hoogte van het grid ten op zichte van het getekende gebouw.

Deze functie heeft ook invloed op de automatische toekenning van begrenzing van gevels. Wanneer een constructieonderdeel minimaal voor de helft onder het maaiveld ligt, wordt de begrenzing grond aan dit constructieonderdeel toegekend.

De gebouwhoogte welke gebruikt wordt in de gebouwsjablonen wordt automatisch aangepast wanneer de maaiveldhoogte gewijzigd wordt.

Let op: een gevel zal dus niet gesplitst worden wanneer de maaiveldhoogte een gevel doorsnijdt; een gevel heeft de begrenzing óf buitenlucht óf grond.

Verplaats as

Met Verplaats as kunt de as verplaatsen ten opzichte van de standaard basis X, Y en Z-richting.

1

Klik in de menubalk op de functie Verplaats as in het venster instellingen;

2

Klik in de geometrie op de plaats waar je de oorsprong van het stelsel wilt plaatsen

3

Klik in de geometrie om de richting van de X-as te bepalen

4

Klik in de geometrie om de richting van de Y-as te bepalen; de Z-as wordt nu automatisch vastgezet en het assenstelsel wordt op de nieuwe plaats neergezet.

5

Klik in de geometrie om de richting van de Y-as te bepalen; de Z-as wordt nu automatisch vastgezet en het assenstelsel wordt op de nieuwe plaats neergezet.

 

 

Reset as

Met Reset as zet je de X, Y en Z -as weer terug op zijn oorspronkelijke plaats.

Oriëntatie

Met oriëntatie (decimale graden) geeft je de oriëntatie op van het model ten opzicht van het noorden. Aan de hand van deze instelling verandert de gele lijn op het grondvlak in de tekening van richting.

Deze functie heeft ook invloed op de constructieve gegevens van het gebouw, indien de Invoer op uitgebreid staat. De constructies worden dan per oriëntatie bepaald.

De gele lijn geeft de noordpijl weer in de 3D weergave.


Terug naar Geometrie