Onder het menu Ventilatietoets vind je de resultaten van de module Ventilatietoets. De module Ventilatietoets bevat één type resultaat: tabellen. Deze resultaten kunnen alleen gegenereerd worden wanneer bij Warmteverlies en ventilatie gekozen is voor Eigen waarde en bij Bron ventilatielucht wordt bepaald uit is gekozen voor Ruimte-eigenschappen.

Er zijn twee tabellen voor de module Ventilatietoets beschikbaar:

  • Toets ruimten: In deze tabel wordt een ruimteoverzicht weergegeven van de ventilatiedebieten per ruimte, met hierbij de eis en de toets of aan de eis voldaan wordt;
  • Toets verblijfsgebieden: In deze tabel wordt een verblijfsgebiedenoverzicht weergegeven van de ventilatiedebieten per verblijfsgebied, met hierbij de eis en de toets of aan de eis voldaan wordt.

De generieke functies van de tabellen zijn terug te vinden op de webpagina Tabellen.


Terug naar de Resultaten