Gebouwen

Onder Eigenschappen-Gebouwen koppel je de sjablonen gebouweisen en gebouwregelingen aan het gebouw. Daarnaast kan je bij Warmteverlies de gebouwen groeperen in een gebouwcomplex. Voor Gebouwsimulatie en Koellast werkt dit nog niet en wordt het eerste gebouw dat is aangevinkt, doorgerekend. Dus bij Gebouwsimulatie en Koellast kan je één gebouw per keer doorrekenen. Een extra gebouw aanmaken kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor omliggende gebouwen die zorgen voor beschaduwing.

Wanneer je meerdere gebouwen getekend hebt, kun je hier een gebouw toevoegen met het plusje. Dit gebouw kun je bij Eigenschappen-Ruimten toewijzen aan de ruimten die bij dat gebouw horen.

Gebouw eigenschappen - Algemeen

Achter het potloodje van de gebouwen kun je onder het tabblad Algemeen de omschrijving, adresgegevens en andere gebouwgegevens invoeren. Hier kun je onder andere het bouwjaar en de gemiddelde Rc van het gebouw invoeren voor de warmteverliesmodule.

Bouwjaar en renovatiejaar

  • Warmteverlies
  • EPG

Het bouwjaar dat je hier op geeft wordt gebruikt om de infiltratie te berekenen, als de qv,10 niet bekend is en deze ≤ 0.1 hebt opgeven bij het ventilatiesjabloon.

Publicaties
ISSO 51 paragraaf 4.7.1 formule (4.28) en verder
Infiltratie warmteverlies woningen
ISSO 53.1 paragraaf 4.7.1 formule (4.31) en verder
Infiltratie warmteverlies utiliteit tot 4 meter

Gemiddelde Rc

  • Warmteverlies

Je geeft hier de oppervlakte gewogen gemiddelde Rc-waarde op van de uitwendige scheidingsconstructies van het gebouw. De gemiddelde Rc die je hier invult, wordt gebruikt om het warmteverlies naar een eventueel aangrenzende woning of gebouw te berekenen. De temperatuur voor aangrenzende woningen / gebouw is afhankelijke van de isolatiegraad (ISSO 51 erratum 2018).

Publicaties
ISSO 51 paragraaf 4.5
Specifiek warmteverlies aangrenzend pand

Gebouwafmeting

De gebouwafmetingen worden door Elements zelf bepaald vanuit de getekende geometrie. Het is mogelijk om deze afmetingen aan te passen naar eigen invoer door het vinkje aan te zetten.

Volg sjabloon

Volg sjabloon of eigen waarden

Optioneel kan er van het gekoppelde gebouwsjabloon afgeweken worden door het vinkje uit te zetten. Het gebouw is nu niet meer gekoppeld aan dat gebouwsjabloon. Dat wil zeggen dat de instellingen van het gebouw niet meer mee veranderen wanneer een gebouwsjabloon gewijzigd wordt. Alle velden kunnen nu aangepast worden naar eigen waarden.

De aangepaste waarden kunnen weer gekoppeld worden aan het sjabloon, door het vinkje aan te zetten.

Let op: Door het sjabloon te volgen, gaan de eigen waarden verloren!

Sjabloon

Hier selecteer je het gebouwsjabloon die je wenst te koppelen aan het gebouw.

Bewaar als nieuw sjabloon

Eigen waarden kunnen opgeslagen worden als nieuw gebouwsjabloon. Hiervoor klik je op bewaar als nieuw sjabloon. Er kan nu een naam worden opgegeven.

De omschrijving van het gebouwsjabloon blijft leeg en de visualisatiekleur wordt wit. Dit is aan te passen aan je eigen voorkeuren onder het betreffende gebouwsjabloon (gebouwregelingen en gebouweisen).


Terug naar Eigenschappen