Onderwerpen binnen :

In het menu Warmte en koude kunnen de gegevens van de warmte-opwekker en koude-opwekker worden ingevoerd.

Hulpenergie

Hier wordt de hoeveelheid hulpenergie ingevuld die in rekening gebracht dient te worden. Dit is de energie die gebruikt wordt door pompen en eventuele distributieverliezen. In de resultaten van Energie en Kosten zal dit verbruik vallen onder Ventilatoren, pompen en regelaars.


Terug naar Projectgegevens