Onder het menu item Bibliotheken zit Centrale Bibliotheek en Bibliotheek uitwissel.

Met de button Centrale bibliotheek opent zich de bibliotheek en kan de bibliotheek worden aangepast.  Vanuit alle hulpmiddelen en sjablonen kunnen vanuit de bibliotheek definities worden ingelezen. Zie hiervoor ook Werken met de bibliotheek. Ook bevinden zich profielen in de bibliotheek die onder dit menu-item bekeken en aangepast kunnen worden. Let wel op: je past de Centrale bibliotheek aan!

Met de button Bibliotheek uitwissel kunnen definities of profielen vanuit de bibliotheek naar het project overgeheveld worden. Het is ook mogelijk om de in het project aangemaakte sjablonen cq hulpmiddelen naar de bibliotheek weg te schrijven. Als losse artikelen of als een profiel. Meer hierover kun je lezen in Bibliotheken delen.


Terug naar Menubalk