Bij materialen voer je materiaalafhankelijke eigenschappen in, die vervolgens bij constructies samengesteld kunnen worden. In de standaard bibliotheek van Vabi Elements staan een hoop materialen klaar, die je eenvoudig naar je project kunt kopiëren.

Publicaties constructie bibliotheek

De constructies die standaard in de bibliotheek van Vabi Elements worden meegeleverd, komen uit de volgende publicaties:

Publicatie 60 (2004)

U- en R- Waarden van bouwkundige constructies

Publicatie 32 (2011) Hoofdstuk 2 & bijlage C t/m F

Uitgangspunten temperatuursimulatieberekeningen, fysische materiaalgegevens

NEN 1068:2012/C1:2014

Thermische isolatie van gebouwen – Rekenmethoden

NPR 2068:2002

Thermische isolatie van gebouwen – Vereenvoudigde rekenmethoden

Omschrijving

Geef bij de omschrijving een herkenbare naam en eventuele extra omschrijving toe.

Pictogram

Als hulp om de Materiaallagen van de Constructies te visualiseren kun je het materiaal ook een arcering geven. De arcering wordt weergegeven bij het aanmaken van een constructie.

Materiaalgegevens

Invoer

Er kan gekozen worden voor drie verschillende typen invoer:

  • Materiaal: voor een materiaal wordt de lambda, dichtheid en soortelijke warmte opgegeven.
  • Phase-change material (PCM): je kiest hier uit een van de beschikbare materialen.
  • Spouw: voor een spouw wordt de warmteweerstand opgegeven.
Lambda

Lambda is de warmtegeleidingscoëfficiënt of thermische geleidbaarheid van het materiaal. De warmtegeleidingscoëfficiënt λ drukt uit hoeveel energie (in Watt) door een vlak van 1 m² gaat bij een dikte van 1 m, per graad Kelvin temperatuurverschil tussen beide zijden van het vlak. Hoe lager de λ-waarde, hoe beter het materiaal isoleert. Zware materialen isoleren slecht. Poreuze materialen isoleren beter. Vocht beïnvloedt het isolerend vermogen nadelig.

Dichtheid

Dichtheid is de volumieke massa. Het vochtgehalte en de samenstelling van het materiaal bepalen voor een groot deel de volumieke massa.

Soortelijke warmte

Soortelijke warmte is de soortelijke warmtecapaciteit of warmte accumulerend vermogen van het materiaal.

Publicaties

Publicatie 32 (2011) bijlage C

Fysische eigenschappen van niet-transparante materialen

NPR 2068:2002, bijlage C

Tabelwaarden voor de warmtegeleidingscoëfficiënt voor metselwerk

NEN 1068:2012/C1:2014, Bijlage F

Warmtegeleidingscoëfficiënten van geselecteerde materialen, toegepast in ramen en kozijnen

Invoergegevens voor Phase-change material (PCM)

Type PCM

Kies een van de beschikbare PCM materialen

Smeltwarmte

De opgenomen energie bij de faseovergang.

Temperatuurbereik ondergrens

Ondergrens van het smelttraject van het PCM-materiaal. Temperatuur waarbij het PCM materiaal begint te smelten.

Temperatuurbereik bovengrens

Bovengrens van het smelttraject van het PCM-materiaal. Temperatuur waarbij het PCM materiaal volledig is gesmolten.

Invoergegevens voor een spouw

Warmteweerstand

Warmteweerstand is de warmteweerstand van de spouw. Een goed isolerende spouw heeft een hoge R-waarde.

Publicaties

NPR 2068:2002, paragraaf 6.4

Rekenwaarden voor de warmteweerstand van luchtlagen en kapruimten


Terug naar Hulpmiddelen