Onderwerpen binnen :

Klik hier om meer te lezen over PV panelen in de gebouwsimulatie berekening.

Afmetingen

 • Gebouwsimulatie

Lengte

 • Gebouwsimulatie

De lengte van het zonnepaneel in millimeters.

Breedte

 • Gebouwsimulatie

De breedte van het zonnepaneel in millimeters.

Zonnecellen

 • Gebouwsimulatie

Piekvermogen

 • Gebouwsimulatie

Het watt piek vermogen per paneel wat volgens standaard test condities bepaald is, kan hier ingevuld worden. Dit watt piek vermogen wordt gebruikt om de stroomopwekking te simuleren.

Bouwwijze

 • Gebouwsimulatie

De bouwwijze van zonnepanelen kunnen hier worden opgegeven, dit wordt gebruikt bij het simuleren van beschaduwing en temperatuur.

 • Niet geventileerd (direct, zonder luchtspouw op dak of gevel gemonteerd)
 • Matig geventileerd (op of in dak of gevel gemonteerd)
 • Sterk geventileerd (vrijstaand op open draagconstructie gemonteerd)

Afmetingen

 • EPG

Oppervlakte

 • EPG

De oppervlakte van de zonnecollector of van de zonnestroompanelen exclusief de draagconstructie.

Oriëntatie

 • EPG

De oriëntatie van de zonnecollector of van de zonnestroompanelen ten opzichte van de noord-oriëntatie. Voor de noord-oriëntatie moet 0º worden opgegeven; voor de zuidoriëntatie 180º. De oriëntatie zuid heeft de meest gunstigste opbrengst. De oriëntatie bepaalt samen met de hellingshoek de hoeveelheid opvallende zonnestraling,

Publicatie

NEN 7120 H21.2

Getalswaarden klimaatgegevens

 

Hellingshoek

 • EPG

De hellingshoek van de zonnecollector of de zonnestroompanelen. Voor een horizontaal vlak is de hellingshoek 0º, bij een verticaal vlak is deze 90º. De meest gunstigste hellingshoek ligt rond de 35 of 36º. De hellingshoek bepaalt samen met de oriëntatie de hoeveelheid opvallende zonnestraling.

Voor de beschaduwingsreductiefactor voor zonnepanelen wordt altijd gerekend met een minimale belemmering.
Publicatie

NEN 7120 H21.3

Beschaduwingsreductiefactoren

 

Zonnecellen

Piekvermogen zonnecellen bekend

 • EPG

Indien het piekvermogen van de zonnecellen bekend is kan dit hier worden aangegeven. Er verschijnt een extra invoerveld waar het piekvermogen kan worden opgegeven. Er dient, voor de EPG, wel een kwaliteitsverklaring te worden overlegd indien het piekvermogen wordt opgegeven.

Som piekvermogen

 • EPG

Indien het piekvermogen van de zonnecellen bekend is kan dit hier worden opgegeven in W/m2 zoals het is aangegeven in de kwaliteitsverklaring.

Type zonnecel

 • EPG

Het type zonnecel kan hier worden aangegeven indien het piekvermogen van de zonnecellen niet bekend is. Voor de verschillende typen zijn in tabel 20.2 NEN 7120 de piekvermogens gegeven, waarmee wordt gerekend.

Publicatie

NEN 7120 H20.3.2

Rekenregels

 

Afwijkende opbrengstfactor

 • EPG

Afhankelijk van de bouwintegratie van de zonnestroompanelen wordt een opbrengstfactor bepaald. Hier kan van af worden geweken door zelf een opbrengstfactor op te geven. Hiervoor dient dan wel een kwaliteitsverklaring te worden overlegd.

Opbrengstfactor

 • EPG

De opbrengstfactor van de zonnestroompanelen kan hier worden opgegeven zoals is aangegeven in de kwaliteitsverklaring.

Bouwwijze

 • EPG

De bouwwijze van de zonnestroompanelen kan hier worden opgegeven indien de opbrengstfactor niet bekend is. Voor de verschillende bouwwijzen zijn in tabel 20.1 NEN 7120 de opbrengstfactoren gegeven waarmee wordt gerekend.

 • Niet geventileerd (direct, zonder luchtspouw op dak of gevel gemonteerd)
 • Matig geventileerd (op of in dak of gevel gemonteerd)
 • Sterk geventileerd (vrijstaand op open draagconstructie gemonteerd)
Publicatie

NEN 7120 H20.3.2

Rekenregels

 


Terug naar Hulpmiddelen