Elk gebouw en elke ruimte in het gebouw hebben invoergegevens nodig voor de verschillende rekenmodules. Er wordt in Vabi Elements onderscheid gemaakt tussen Hulpmiddelen en Sjablonen. Je maakt eerst een Hulpmiddel aan, waarna deze wordt gekoppeld aan het bijbehorende Sjabloon. Later koppel je de Sjablonen aan de Geometrie. Je kunt meerdere Sjablonen maken om elke ruimte een eigen Sjabloon te geven, maar je kunt ook één sjabloon op meerdere ruimtes toepassen. Er zijn ook sjablonen op gebouwniveau. Deze wijs je niet toe aan ruimtes, maar aan een geheel gebouw.
Ze zijn opgedeeld in de volgende onderwerpen:

  • Materialen (bouwkundig) bevat materiaaleigenschappen van alle materialen, zoals de warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda) of warmteweerstand, de dichtheid en de soortelijke warmte
  • Constructies (ook glas en zonwering), bestaande uit Materialen met bijbehorende dikten
  • Interne warmteproducties (IWP’s) van IWP personen, IWP apparaten en IWP verlichting
  • Zonnesystemen zoals Zonnepanelen (stroom) en Zonnecollector (warmte) bedoeld voor EPG
  • Tijdschema’s van Installaties, gebruik en teluren bedoeld voor een koellast en gebouwsimulatie
  • Installaties zoals Opwekking, Distributie en Luchtbehandeling en bevat vooraf ingestelde (combinaties van) opwekkers, stooklijnen en luchtbehandelingskasten.

Terug naar Online Help