Onder het menu item Beeld vallen de volgende mogelijkheden:

 

  • Toon startpagina
  • Toon processtappen
  • Toon foutmeldingen
  • Toon geometriehulpscherm
  • Toon rekenstatus
  • Herstel gebruikersinterface

Toon startpagina

De functie toon startpagina opent de startpagina, hierdoor is het mogelijk de landingspage te bekijken of een voorbeeld project te openen.

Toon processtappen

Mocht het voorkomen dat in de schermweergave de processtappen niet meer zichtbaar zijn, dan kunnen ze door deze actie weer zichtbaar gemaakt te worden. Zoals we gewend zijn: in de linker onderhoek.

Toon foutmeldingen

Met de optie toon foutmeldingen kan het scherm met de meldingen weer in beeld komen. Dit scherm kan ook “vastgepind” worden.

Toon geometriehulpscherm

In de gevallen dat in een scherm het geometriehulpscherm ineens ontbreekt kan deze optie gebruikt worden om het scherm weer zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld in eigenschappen, ruimten.

 

Toon rekenstatus

Met deze optie ga je direct naar het scherm resultaten, rekenstatus.

Herstel gebruikersinterface

Het is mogelijk om kolommen zelf te wijzigen: volgorde en breedte.

Als men deze weer wil herstellen dan kan dat met deze optie.


Terug naar Menubalk