Door in de tabel met ruimten op het vierkantje met het potloodje naast de ruitjes te klikken, wordt in een nieuw tabblad het wijzigingsscherm geopend van de betreffende ruimte.

Sjabloon of eigen waarden

Afhankelijk van de gekozen modules bij de projectinstellingen zie je de verschillende tabbladen per ruimte-sjabloon. Voor ieder gekoppeld ruimtesjabloon kun je de invoer controleren en optioneel er voor kiezen om het sjabloon niet te volgen, maar afwijkende, eigen waarden op te geven.

Volg sjabloon

Optioneel kan er van het gekoppelde ruimtesjabloon afgeweken worden door het vinkje uit te zetten. De ruimte is nu niet meer gekoppeld aan dat ruimtesjabloon. Dat wil zeggen dat de instellingen van de ruimte niet meer mee veranderen wanneer een ruimtesjabloon gewijzigd wordt. Alle velden kunnen nu aangepast worden naar eigen waarden.

De aangepaste waarden kunnen weer gekoppeld worden aan het sjabloon, door het vinkje aan te zetten.

Let op: Door het sjabloon te volgen, gaan de eigen waarden verloren!

Sjabloon

Hier selecteer je het ruimtesjabloon die je wenst te koppelen aan de ruimte.

Bewaar als nieuw sjabloon

Eigen waarden kunnen opgeslagen worden als nieuw ruimtesjabloon. Hiervoor klik je op bewaar als nieuw sjabloon. Er kan nu een naam worden opgegeven.

De omschrijving van het ruimtesjabloon blijft leeg en de visualisatiekleur wordt wit. Dit is aan te passen aan je eigen voorkeuren onder de betreffende  ruimtesjablonen.

Luchtuitwisseling via bouwdelen

In het meest gedetailleerde geval is het ook mogelijk om luchtstromen tussen ruimten aan te geven, in Elements gemodelleerd als luchtstromen door bouwdelen (eventueel ook door schildelen, dus naar buiten toe). Voor elk bouwdeel dat een extra luchtuitwisseling levert (toevoer en/of afvoer van/naar een aangrenzende ruimte) wordt de natuurlijke of mechanische toevoer of aanvoer van de ruimte aangepast zodanig dat het totaal weer klopt. Heeft een ruimte zowel toevoer als afvoer door bouwdelen, dan worden deze stromen niet eerst vereffend.

Tabel 18: Voorbeeld op ruimteniveau voor mechanische afzuiging en natuurlijke toevoer

Tabel 18: Voorbeeld op ruimteniveau voor mechanische afzuiging en natuurlijke toevoer

De temperatuur van de uitgewisselde lucht volgt uit andere gegevens:

  • Met buiten: volgt uit de klimaatgegevens op omgevingsniveau;
  • Met een naburige ruimte: volgt uit de ontwerptemperaturen (voor warmteverlies, koellast) of uit de gerealiseerde temperatuur (voor gebouwsimulatie) van die andere ruimte;
  • Met grond: volgt uit grondgegevens op gebouwniveau (tenzij overschreven op bouwdeelniveau);
  • Met andere randvoorwaarden: zoals gespecificeerd in de randvoorwaarden op bouwdeelniveau.

Ventilatiebalans


Terug naar Eigenschappen