Tapwater

  • Gebouwsimulatie - Energie & Kosten

Bij het menu Tapwater kan de hoeveelheid tapwater worden vastgelegd dat in dit project wordt gebruikt. Op basis van het aantal personen en de dagen dat zij aanwezig zijn kan de hoeveelheid water worden berekend. Het energieverbruik van dit tapwater kan worden berekend door het invoeren van het rendement en de energiedrager van de verwarmer. Daarnaast kan worden aangegeven of er sprake is van warmteterugwinning.

Tapwater vraag

Aantal personen

Geef het aantal personen op dat aanwezig is in het gebouw.

Eenheid

Deze optie geeft de mogelijkheid te kiezen tussen een totaal aantal personen of een aantal personen per m² vloeroppervlakte van het gebouw. Het aantal kan bij het bovenstaande onderdeel worden ingevoerd.

Gebouw type

Door het kiezen van een gebouwtype wordt de hoeveelheid warmwatervraag per persoon per dag vastgelegd. Ook kan er worden gekozen om een eigen waarde in te voeren.

  • Kantoor: 8 l/persoon/dag
  • School: 6 l/persoon/dag
  • Restaurant: 7 l/persoon/dag
  • Hotel 137 l/persoon/dag
  • Winkel 10 l/persoon/dag
  • Eigen waarde.
Voor het berekend energieverbruik voor warm tapwater wordt er gerekend dat de warmwatervraag wordt verwarmd van 10 naar 65 °C.
Warmwatervraag

De warmwatervraag wordt bepaald door het gebouw type dat is gekozen. Wanneer er gekozen is voor een eigen waarde kan in dit veld de waarde worden ingevoerd.

Gebouw in gebruik

In dit veld kan worden ingevuld hoeveel dagen van het jaar het gebouw in gebruik is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afwezigheid van mensen in het weekend of vakantiedagen.

Tapwater

Opstelling

Bij Opstelling kan worden gekozen of er gebruik wordt gemaakt door één opwekker of meerdere opwekkers bij het verwarmen van het tapwater. Wanneer er gekozen wordt voor meerdere opwekkers zullen er extra velden verschijnen om de verschillende opwekkers vast te stellen.

  • Enkele opwekker
  • Meerdere opwekkers
Jaarlijkse warmtevraag

De verhouding tussen twee energieopwekkers wordt percentueel vastgelegd. In dit veld kan de percentuele waarde van de hoofd opwekker worden ingevoerd. Het percentage van de extra opwekker wordt automatisch uitgerekend.

Gemiddeld rendement

Het gemiddelde rendement van de opwekker kan hier worden ingevoerd.

Energiedrager

Opgave van de energiedrager. Er kan worden gekozen of het tapwater door middel van gas, elektriciteit, externe warmte, olie of biomassa wordt verwarmd.

Tapwater distributie

Wanneer er sprake is van van een circulatiesysteem van het tapwater, kan dit hier worden aangegeven. Vervolgens kan de lengte van de circulatie worden opgegeven en de aanwezigheid van isolatie.

 

 


Terug naar Projectgegevens