De omgeving bevat alle gegevens over de omgeving van het gehele project, zoals de ligging en het klimaat.

Ligging

Ligging

Dit invoerveld is bepalend voor de zogenaamde omgevingsfactor. Deze omgevingsfactor is weer van invloed op de te hanteren waarden voor de infiltratie. Voor de ligging kan worden gekozen uit drie mogelijkheden:

 • Vlak open terrein
 • Bossen en geaccidenteerd terrein
 • Stadscentrum

Grondreflectie

Grondreflectie is de factor van de lichtreflectie op de grond ten opzichte van het opvallende licht op de grond. Het materiaal van de grond, zoals droog asfalt of water, heeft hier direct invloed op.

 • Standaard: 0,20

Voor meer waarden zie https://over.isso.nl/publicatie/handboek-hbz-zonnestraling-en-zontoetreding/2009/bijlage-a/a.6/a.6.2

Klimaat Gegevens

Warmteverlies - Ontwerpbuitentemperatuur

Deze ontwerpbuitentemperatuur geeft de vastgelegde buitentemperatuur voor de winter aan, bedoeld voor de warmteverliesberekening. De standaard buitentemperatuur is -10°C. De standaard buitentemperatuur wordt gecorrigeerd aan de hand van de berekende tijdconstante binnen het project. Dit kan met maximaal 4K, zodat een buitentemperatuur kan variëren tussen -10°C en -6°C.

Er kan naast de standaard buitentemperatuur volgens de ISSO publicaties 51, 53 en 57 ook worden gekozen voor een afwijkende buitentemperatuur. Voor de Nederlandse situaties is dit echter niet aan te bevelen.

Publicaties

 

Koellast

Ontwerpbuitentemperatuur

Deze ontwerptemperatuur geeft de vastgelegde buitentemperatuur voor de zomer aan, bedoeld voor de koellastberekening. De keuzelijst bestaat uit onderstaande referentiejaren:

 • NEN 5067 1985;
 • NEN 5060 ref TO1 zeer streng;
 • NEN 5060 ref TO2 streng (standaard);
 • NEN 5060 ref TO5 gematigd.

Absolute vochtigheid

Dit is de maximale absolute vochtigheid van de buitenlucht in de omgeving van het project, en is bedoeld voor het berekenen van het door infiltratie veroorzaakte latente koellastaandeel.

 • Standaard: 10,00 g/kg
Publicatie

 ISSO Publicatie 8 (1985), hoofdstuk 14

Berekening van de koellast ten gevolge van de infiltratie van buitenlucht

 

Gebouwsimulatie

Klimaatbestand

Hier wordt de klimaatfile opgegeven, waarmee gerekend moet worden. Bij klimaatbestand maak je een keuze uit de geïnstalleerde klimaatbestanden. De keuzelijst wordt automatisch gegenereerd op basis van de inhoud van onder Klimaatbestanden gedefinieerde map. Daardoor is het mogelijk extra klimaatbestanden toe te voegen voor bijvoorbeeld andere geografische locaties en andere kalenderdata. De keuze is uit:

 • De Bilt 1964-1965 wordt standaard meegeleverd;
 • Dry cold climate is een klimaatbestand voor het testen van de gebouwsimulatie module. Deze wordt standaard meegeleverd;
 • NEN5060 referentiejaren (energie, TO1 zeer streng, TO2 streng, TO5 gematigd) worden standaard meegeleverd (versie 2008 en 2018);
 • Importeer zelf klimaatbestanden uit de hele wereld met de klimaatwizard.
Wanneer gekozen is voor klimaatfile NEN5060, wordt er met een samengesteld klimaatfile gerekend. Deze klimaatgegevens zijn betrokken op de klimatologische gegevens over de periode 1986 tot en met 2005 van meteorologiestation De Bilt.

Het jaar 1906 is in Vabi Elements als fictief jaar gekozen, omdat het samengestelde jaar geen jaartal heeft. Dit jaar is gekozen omdat het op een maandag begint. Er wordt dus gewoon gerekend met de gegevens uit 1986-2005 wanneer er gekozen wordt voor NEN5060 ref. Er kan ook gekozen worden voor NEN5060 ref:2018 voor recentere referentiejaren.

Startdag/Einddag

Aan de hand van het gekozen klimaatbestand definieer je vervolgens de startdag en einddag van de periode die je wenst te gebruiken.

Aantal dagen

Het aantal dagen wordt berekend op basis van de startdag en einddag.

Publicatie

NEN 5060:2008 nl

Hygrothermische eigenschappen van gebouwen – Referentieklimaatgegevens

NEN-EN-ISO 15927-5:2004/A1:2011 en

Gegevens voor de ontwerpberekening van warmtevermogen voor ruimteverwarming

 

Daguitvoer Gebouwsimulatie

Warmste en koudste dag in rapportage

Hiermee wordt in de uitvoer van Gebouwsimulatie een daguitvoer van de warmste en van de koudste dag van het jaar weergegeven. Let wel: dit werkt enkel wanneer er niet meer dan 10 ruimten worden doorgerekend.

Eigen dag selecteren in rapportage

Hiermee wordt in de uitvoer van Gebouwsimulatie een daguitvoer van de door jouw opgegeven dag(en) weergegeven. Let wel: dit werkt enkel wanneer er niet meer dan 10 ruimten worden doorgerekend.


Terug naar Projectgegevens