Beeld draaien

Met de functie beeld draaien kun je de camera om het 3D model heen draaien. Dit kan op meerdere manieren:

  • Door de linker muisknop te houden en de muis te verplaatsen
  • Door de Tekenschermen O te gebruiken en vervolgens de linker muisknop ingedrukt te houden en tegelijkertijd de muis te verplaatsen
  • Door de Tekenschermen O te gebruiken, vervolgens eenmaal met de linker muisknop te klikken, vervolgens de muis te verplaatsen en vervolgens nogmaals eenmaal met de linker muisknop te klikken.

Door tijdens een van bovenstaande manieren de SHIFT toets ingedrukt te houden, kan er vanuit de camerapositie rondgekeken worden.

Schuiven

Met de functie schuiven kun je het beeld en dus het 3D model verschuiven, terwijl de kijkrichting behouden blijft. Denk je bijvoorbeeld aan een stap naar links bewegen. Dit kan op meerdere manieren:

  • Door de linkermuisknop in te houden en de muis te verplaatsen
  • Door de Tekenschermen H te gebruiken en vervolgens de linker muisknop ingedrukt te houden en tegelijkertijd de muis te verplaatsen
  • Door de Tekenschermen H te gebruiken, vervolgens eenmaal met de linker muisknop te klikken, vervolgens de muis te verplaatsen en vervolgens nogmaals eenmaal met de linker muisknop te klikken.

Door tijdens een van bovenstaande manieren CTRL + linkermuisknop. ingedrukt te houden, kan deze beweging versneld worden.

Zoomen

Wanneer je op deze functie klikt, verplaatst het beeld zich direct naar een perspectivisch beeld met een camerastandpunt linksonder ten opzichte van het 3D model.

Met de functie zoomen kun je het beeld en dus het 3D model vergroten of verkleinen, terwijl de kijkrichting en de oriëntatie van de camera behouden blijft. Dit kan op meerdere manieren:

  • Door met de muis te scrollen;
  • Door de Tekenschermen Z te gebruiken en vervolgens de linker muisknop ingedrukt te houden en tegelijkertijd de muis te verplaatsen;
  • Door de Tekenschermen Z te gebruiken, vervolgens eenmaal met de linker muisknop te klikken, vervolgens de muis verticaal te verplaatsen en vervolgens nogmaals eenmaal met de linker muisknop te klikken.

Door tijdens een van bovenstaande manieren CTRL + linkermuisknop. ingedrukt te houden, kan deze beweging versneld worden.

Zoom beeldvullend

Wanneer je op de functie Zoom beeldvullend klikt, zal het scherm zich direct herpositioneren, en zal het 3D model dusdanig in- of uitgezoomd worden zodat het gehele model weergegeven wordt.

Wanneer je eerst met de functie Selecteren een (of meerdere) hoekpunt(en) selecteert, en vervolgens op de functie Zoom beeldvullend klikt, wordt er ingezoomd op het geselecteerde gedeelte van het geometrisch model.


Terug naar Geometrie