Tijdschema’s worden gekoppeld aan diverse onderdelen die tijdsafhankelijk geregeld worden. Dit is een lijst met sjablonen. We onderscheiden drie typen gebruiksschema’s:

  • Tijdschema installaties Tijdschema’s worden via installaties gekoppeld aan afgifte-apparaten en luchtbehandelingskasten. We onderscheiden de waarden dagbedrijf, nachtbedrijf en uit;
  • Tijdschema gebruik Tijdschema’s worden via gebruik gekoppeld aan de interne warmteproducties (IWP) van personen, apparaten en verlichting. We onderscheiden de waarden in procentuele bezetting;
  • Tijdschema teluren Voor de uitvoer van de gebouwsimulatie kun je in een ruimtesjabloon teluren opgeven van de uren die berekend moeten worden. We onderscheiden de waarden aan en uit.

Lees hier het nieuwsartikel over tijdschema’s

Tijdschema installatie

Het tijdschema voor installaties wordt via installaties gekoppeld aan afgifte-apparaten en luchtbehandelingskasten en wordt gedefinieerd aan de hand van drie waarden: dag-, nachtbedrijf en uit. Dagbedrijf wordt groen gearceerd, nachtbedrijf wordt geel gearceerd en uit blijft wit. De instellingen die aan het nachtbedrijf gekoppeld zijn, zijn onder andere de ontwerptemperaturen, de opwarmtoeslag (te vinden onder ruimte-eisen) en de ventilatie (te vinden onder een ventilatiesjabloon).
Selecteer de gewenste tijdvak(ken) zoals eerder omschreven. Klik vervolgens op de gewenste waarde.

Publicatie

Tijdschema gebruik

Het tijdschema voor het gebruik wordt gekoppeld aan de interne warmteproducties (IWP) van personen, apparaten en verlichting en wordt gedefinieerd aan de hand van bezettingspercentages. 100% is een volledige bezetting en wordt groen gearceerd. 0% is een lege bezetting en wordt rood gearceerd. 50% is een halve bezetting, waarbij de vermogens en het aantal personen van de interne warmte productie (IWP) gehalveerd worden.

Selecteer de gewenste tijdvak(ken) door te slepen (eventueel i.c.m. shift en ctrl). Klik vervolgens op het gewenste percentage in tientallen, of vul een eigen waarde in.

Houd rekening met het feit dat er bij koellast alleen de eerste dag van de week wordt uitgelezen.
Publicatie

Tijdschema teluren

Voor de uitvoer van de gebouwsimulatie kun je in een ruimtesjabloon teluren opgeven van de onder- en overschrijdingsuren die berekend moeten worden. Het tijdschema voor de teluren kenmerkt zich door twee waarden; aan en uit. Alle uren worden berekend, maar enkel de teluren met de waarde aan worden meegenomen in de onder- en overschrijdingsuren.


Terug naar Hulpmiddelen