Het tapwater sjabloon bevat alle kenmerken voor de bereiding van warm tapwater voor de woningbouw of utiliteitsbouw. Het gehele concept van opwekking, distributie en afgifte wordt via dit sjabloon toegekend aan de ruimten in het gebouw. In het tapwatersjabloon worden de gegevens betreffende de afgifte en eventuele DWTW opgegeven, met een verwijzing naar de distributie en de opwekking.

Distributie tapwater

Hier kan het distributiesysteem worden aangegeven waarop de afgifte warm tapwater is aangesloten. Bij de distributie kan worden aangegeven of er een circulatiesysteem warm tapwater wordt toegepast en kan het systeem van opwekking worden opgegeven.

Uittapleidingen

Toepassing Badruimte, Keuken

 • EPG

Voor woningbouw kan worden aangegeven of het tapwatersysteem wordt toegepast voor de keuken en/of voor de badruimte. Er kunnen binnen de woning dus 1 of 2 warm tapwatersystemen worden aangegeven. Er moet zowel voor de keuken als voor de badruimte een systeem zijn opgegeven binnen de woningbouw. Voorbeeld: een combiketel welke het warme water levert voor zowel de keuken als de badruimte, of een ketel welke het warme water levert voor de badruimte en een elektroboiler welke het warme water levert voor de keuken.

Publicaties

NEN 7120, paragraaf 19.2.3.2

Bepaling energiegebruik warm tapwater – Rekenwaarden – Categorie woningbouw

 

Rekenmethode

 • EPG

Hier kan de methode worden aangegeven waarmee het afgifterendement moet worden bepaald voor warm tapwatersystemen in de woningbouw. Methode b is een eenvoudige methode waarbij gerekend wordt met vaste afgifterendementen, methode a is een uitgebreide methode waarbij het afgifterendement mede bepaald wordt aan de hand van de middellijn van de uittapleiding en de lengten van de leidingen naar keuken en badruimte; zie par 19.3.2.2 NEN 7120.

 • Eenvoudig (methode b), eenvoudige methode met vaste rendementen; alleen opgave van de inwendige diameter van de leiding naar de keuken is nodig
 • Uitgebreid (methode a), uitgebreide methode; naast de inwendige diameter van de uittapleiding naar de keuken is ook de lengte van de uittapleiding naar de keuken en de badruimte nodig
Publicaties

NEN 7120, paragraaf 19.3.3.1

Rekenwaarden afgifterendement

 

Inwendige diameter

 • EPG

De inwendige diameter van de uittapleiding naar de keuken kan hier worden opgegeven. Deze diameter wordt gebruikt voor het bepalen van het afgifterendement voor zowel de eenvoudige als de uitgebreide methode.

 • <= 8 mm, de uittapleiding is tenminste over een lengte van twee derde niet groter dan 8 mm
 • > 8 mm en <= 10 mm, de uittapleiding is tenminste over een lengte van twee derde niet groter dan 10 mm
 • sv> 10 mm, de uittapleiding is tenminste over een lengte van twee derde groter dan 10 mm

Lengte uittapleiding badruimte

 • EPG

De leidinglengte van de uittapleiding naar de badruimte kan hier worden opgegeven in m. Deze lengte hoeft alleen opgegeven te worden indien voor de rekenmethode uitgebreid is opgegeven.

Lengte uittapleiding keuken

 • EPG

De leidinglengte van de uittapleiding naar de keuken kan hier worden opgegeven in m. Deze lengte hoeft alleen opgegeven te worden indien voor de rekenmethode uitgebreid is opgegeven.

Alle tappunten bevinden zich in een straal van 3 meter van het opwekkingstoestel, afleverset of circulatiesysteem

 • EPG

Voor utiliteitsbouw moet hier worden aangegeven of de gemiddelde lengte van de uittapleidingen meer of minder dan 3 m is. De lengte van de uittapleiding wordt gemeten van het opwekkingstoestel, circulatiesysteem of afleverset naar het tappunt.

Publicaties

NEN 7120, paragraaf 19.3.3.2

Rekenwaarden afgifterendement

 

Douche Warmteterugwinning

Warmteterugwinning uit douchewater

 • EPG

Wordt er warmte teruggewonnen uit douchewater kan dit hier worden aangegeven. De warmte van het douchewater wordt hierbij gebruikt om drinkwater te verwarmen voor gebruik aan de koudepoort van de douchemengkraan of aan de inlaat van het toestel voor de warmtapwaterbereiding; zie par 19.5 NEN 7120.

Eigen rendement

 • EPG

Het rendement van de DWTW wordt standaard forfaitair bepaald. Door hier een eigen rendement op te geven kan hiervan worden afgeweken. Hiervoor moet wel een kwaliteitsverklaring worden overlegd.

Aangesloten op

 • EPG

Afhankelijk van de wijze van aansluiten van de DWTW-unit wordt een correctiefactor toegepast op het thermisch rendement; zie tabel 19.9 NEN 7120.

 • Koudepoort van douchemengkraan, individuele DWTW aangesloten op de koudepoort van de douchemengkraan
 • Inlaat van verwarmingstoestel, individuele DWTW aangesloten op de inlaat van het verwarmingstoestel
 • Koudepoort van douchemengkraan en inlaat van verwarmingstoestel, individuele DWTW aangesloten op zowel de koudepoort van de douchemengkraan als de inlaat van het verwarmingstoestel
 • Collectieve opstelling, verschillende DWTW-units collectief opgesteld
Publicaties

NEN 7120, paragraaf 19.3.3.2

Rekenwaarden afgifterendement

 


Terug naar Sjablonen