Aan de hand van het sjabloon bouwkundig, kan per ruimte de bouwkundige randvoorwaarden gedefinieerd worden. Aan de hand van de oriëntatie, de begrenzing en andere randvoorwaarden kan Vabi Elements automatisch de juiste bouwkundige Constructies laten toewijzen. Deze constructies kunnen vervolgens Materialen bevatten. Deze invoer is voor alle gebouwmodules van toepassing.

Zowel de buitengevels als de panelen, ramen en deuren van de thermische schil worden op dezelfde manier ingevoerd. Dit kan eenvoudig of uitgebreid, dat wil zeggen wel of niet oriëntatie afhankelijk.

Invoer

Hiermee kies je of de invoer wel (uitgebreid) of niet (eenvoudig) oriëntatie afhankelijk ingevoerd wordt.

  • Eenvoudig: hiermee worden alle oriëntaties met eenzelfde constructie gekoppeld
  • Uitgebreid: hiermee kan per oriëntatie een constructie gekoppeld worden. Bijvoorbeeld op het noorden een beter isolerende constructie

Bouwdelen van de thermische schil

Draai oriëntaties 1/8

Hiermee kun je bepalen hoe de grens naar een andere oriëntatie loopt. De grens ligt halverwege een hoofdwindstreek (Noord, Oost, Zuid en West), dit is de standaard instelling. Er kan ook worden aangegeven dat de grens precies op een hoofdwindstreek ligt;

Niet geselecteerd: alle constructies welke automatisch worden geselecteerd moeten voor Oriëntatie Noord een oriëntatie hebben van 325 tm 360° en 0 tm 45° tov. de in het programma opgegeven noord-oriëntatie. Voor de Oriëntatie Oost is dit tussen 45 en 135° etc.

Geselecteerd: alle constructies welke automatisch worden geselecteerd moeten voor Oriëntatie Noord een oriëntatie hebben van 0 t/m 90° t.o.v. de in het programma opgegeven Noord-oriëntatie. Voor de Oriëntatie Oost is dit tussen 90 en 180° etc.

Bouwdelen binnen de thermische schil

Waarvan uitgebreid

  • Tussen gebouwen: Deze voorwaarde is van toepassing bij de constructies waarvan de twee zijden elk aan een ander gebouw grenzen;
  • Tussen zones: Deze voorwaarde is van toepassing bij de constructies waarvan de twee zijden elk aan een andere zone grenzen;
  • Tussen verblijfsruimten: deze voorwaarde is van toepassing bij de constructies waarvan de twee zijden elk aan een verblijfsruimte grenzen;
  • Tussen verblijfs- en verkeersruimte: deze voorwaarde is van toepassing bij de constructies waarvan de twee zijden elk respectievelijk aan een verblijfs- en verkeersruimte grenzen;
  • Tussen verkeersruimten: deze voorwaarde is van toepassing bij de constructies waarvan de twee zijden elk aan een verkeersruimte grenzen;
  • Overig: deze voorwaarde is van toepassing bij de constructies die niet aan bovenstaande voorwaarde voldoen.
Wanneer een bouwkundig sjabloon toegewezen wordt aan een ruimte, is dit aan de hand van de maatvoering. Dus van bovenkant vloer tot bovenkant vloer wordt tot de ruimte gerekend. Daardoor wordt de constructie in bouwkundig sjabloon als tussenvloer toegewezen, toegepast als plafond van de ruimte.

Terug naar Sjablonen