Onderwerpen binnen :
Let op!  Vanaf 1 januari 2021 gaat de nieuwe methodiek voor de energieprestatie van gebouwen, de NTA 8800, in. Deze methodiek wordt ingebouwd in ons softwareproduct Vabi EPA. De methodiek komt niet meer terug in Vabi Elements EPG.

De software blijft wel beschikbaar voor het bekijken van eerder ingevoerde projecten. Daarnaast zullen wij een export mogelijk maken, waarmee de geometrie vanuit Vabi Elements kan worden ingelezen in de nieuwe Vabi EPA.

De module EPG bevat verschillende resultaten

  • BENG indicatoren
  • Energiegebruiksgrafiek
  • Word rapportage
  • TXT rapportage
  • Tools

BENG indicatoren

De BENG indicatoren zijn eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).  De tabel is dan ook op gedeeld in de drie indicatoren met alle deelposten die daarbij horen.

  1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Energiebehoefte

Voor het bepalen van de energiebehoefte wordt de energiebehoefte voor verwarming en koeling opgeteld. Deze kijkt naar een optimale kwaliteit van de gebouwschil waarbij zowel de verhouding glas ten opzichte van dichte gevel, de mate van isolatie, de mate van kierdichting als de aanwezigheid van koudebruggen een rol speelt. Niet alleen isolatie, maar juist het samenspel van bovenstaande factoren, de vorm (geometrie) en de ligging van een gebouw zijn van belang om de energiebehoefte van een gebouw zo veel mogelijk te beperken. BENG 1 gaat over al deze factoren. Hierbij wordt gerekend met een vastgesteld ‘neutraal’ ventilatiesysteem. De energiebehoefte invullen kan met hernieuwbare of fossiele energie

Primair fossiel energiegebruik

Het primair fossiel energiegebruik is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren. Voor utiliteitsgebouwen telt ook het primair energiegebruik voor verlichting en voor bevochtiging (indien aanwezig) mee. Voor zowel woningen en utiliteitsgebouwen geldt dat, als er PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn, de opgewekte energie van het primair energiegebruik wordt afgetrokken.

Verschil tussen energiebehoefte en het primair fossiel energiegebruik

Bij primair fossiel energiegebruik worden de systeemverliezen (zoals leidingsverliezen bij verwarming), hulpenergie (zoals pompen) en het rendement van de opwekkers (zoals de CV-ketel) meegenomen. Bij energiebehoefte is dat niet het geval.

Aandeel hernieuwbare energie

Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik.

(bron: www.rvo.nl)

Rapportage

In de Word rapportage vind je alle resultaten en uitgangspunten terug. Blader eenvoudig door de rapportage met het menu aan de linkerkant. Bovenaan bevind zich een taakbalk, waarmee je verschillende weergaveopties kunt kiezen.

Je kunt deze rapportage printen en exporteren naar Word.

De Tekst (TXT) rapportage bevat dezelfde onderdelen als de Word rapportage. Deze rapportage kun je printen en exporteren als PDF.


Terug naar Resultaten