Galm bevat instellingen ten aanzien van de Galmberekening in een ruimte, zoals type afwerking.

Eis

Eis absorptie

Geef aan aan welke eis de absorptie getoetst moet worden. Je ziet dit terug in de resultaten.

Eis nagalmtijd

Geef aan aan welke eis de absorptie getoetst moet worden. Je ziet dit terug in de resultaten.

Eigenschappen ruimte

Kies de temperatuur en luchtvochtigheid.

Harde objecten

Geef aan wanneer er sprake is van harde objecten in de ruimte en geeft het volume hiervan op.

Binnenafwerking

Geef aan of de binnenafwerking eenvoudig of gedetailleerd opgegeven moet worden. Indien er voor gedetailleerd wordt gekozen dan kan in het eigenschappen bouwdelen scherm ieder bouwdeel gekoppeld worden aan een sjabloon Constructie-afwerking. De keuze eenvoudig volgens dit sjabloon zorgt er voor dat voor ieder soort bouwdeel de absorptie opgegeven kan worden:

  • Plafond
  • Muren
  • Ramen en deuren
  • Vloer

Binnenafwerking

Materiaal en Type

Kies het materiaal van de binnenafwerking en het type materiaal wanneer gekozen is voor voorgedefinieerd materiaal.

Absorptie coëfficiënten

Wanneer je gekozen hebt voor een voorgedefinieerd materiaal worden deze waarden automatisch ingevuld. Wanneer gekozen is voor eigen materiaal, voer dan de absorptie coëfficiënten in per frequentie.

Extra absorptie

Voeg extra absorptie in wanneer hier sprake van is. Ook hier kan gebruik gemaakt worden van voorgedefiniëerd materiaal of eigen materiaal en dient het oppervlak van deze extra absorptie te worden ingevoerd.

Het sjabloon galm wordt bij eigenschappen ruimten aan de ruimte gekoppeld.

Het sjabloon constructie-afwerking wordt bij eigenschappen bouwdelen aan het bouwdeel gekoppeld.


Terug naar Sjablonen