Vabi Elements installeert een aantal mappen en bestanden:

Onderdeel Config? Windows Vista/7/8/10
Programma (map) Ja, via setup
x64 %ProgramFiles(x86)%\Vabi\Elements\
Plugins (map)
...\Plugins\
Algemene gegevens (map) Ja
%ProgramData%\Vabi\Elements\
Licentie (bestand)
%AppData%\Local\Vabi\Elements\modules.lic
Centrale bibliotheek (bestand) Ja
...\Data\VABILIBRARY.VL
Klimaatbestanden (map) Ja
...\Data\Climate files\
Opmaak rapportages (map) Ja
Voorbeeldbestanden
%ProgramData%\Vabi\Elements\Examples\nl
Open projects (folder)
Ja
%APPDATA%\Vabi\Elements\OpenProjects\
Voorkeuren
Nee
%LOCALAPPDATA%\Vabi_Software_b.v\
Uitvoer berekeningen
Nee
%APPDATA%\Vabi\Elements\OpenProjects\#### 
{yyyymmdduummssxxx}\

 

Onderdeel Config? Windows XP
Programma (map) Ja, via setup
x86 %ProgramFiles%\Vabi\Elements\
Plugins (map)
...\Plugins\
Algemene gegevens (map) Ja
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Vabi\Elements\
Licentie (bestand)
...\modules.lic
Centrale bibliotheek (bestand) Ja
...\Data\VABILIBRARY.VL
Klimaatbestanden (map) Ja
...\Data\Climate files\
Opmaak rapportages (map) Ja
...\Data\Reports\
Voorbeeldbestanden
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Vabi\
Elements\Examples\nl
Open projects (folder) Ja
%APPDATA%\Vabi\Elements\OpenProjects\
Voorkeuren Nee
%LOCALAPPDATA%\Vabi_Software_b.v\
Uitvoer berekeningen
Nee
%APPDATA%\Vabi\Elements\OpenProjects\####
{yyyymmdduummssxxx}
Config: Indien ja, dan kan deze data geconfigureerd worden door de variabelen in %ProgramFiles%\Vabi\Elements\Elements.exe.config te wijzigen.

#### zijn vier letters, module afhankelijk; bijvoorbeeld  vbsc betekent “Vabi Building Simulation Calculation”

Back-up centrale bibliotheek

Bij een update zal de centrale bibliotheek niet verloren gaan. De centrale bibliotheek wordt geüpdatet naar de nieuwe versie van Vabi Elements. Daarnaast wordt er een backup gemaakt van de oude versie.

Wanneer je een eigen aangepaste centrale bibliotheek hebt aangemaakt, welke waardevolle informatie bevat, is het is altijd verstandig deze bibliotheek (VABILIBRARY-nl.VL) met regelmaat een backup te maken. Dit kan handmatig. Je kunt de centrale bibliotheek vinden in onderstaande map.

Map (kopieer eventueel naar Windows Verkenner, mappen kunnen verborgen zijn):

  • Windows Vista/7/8/10 %allusersprofile%\Vabi\Elements\Data\VABILIBRARY-nl.VL

Klimaatbestanden

Het is altijd mogelijk extra klimaatbestanden toe te voegen voor bijvoorbeeld andere geografische locaties en andere kalenderdata.

  • De Bilt 1964-1965 wordt standaard meegeleverd
  • Dry cold climate is een klimaatbestand voor het testen van gebouwsimulatie. Deze wordt standaard meegeleverd
  • NEN5060 referentiejaren (energie, TO1 zeer streng, TO2 streng, TO5 gematigd) worden standaard meegeleverd
  • Importeer zelf klimaatbestanden met de klimaatwizard uit de heel wereld importeren. Bekijk Importeer klimaatbestanden.

Projectbestand

Een Vabi Projectbestand, ofwel VP-bestand, kan geopend worden vanuit Vabi Elements zelf en vanuit de Windows verkenner. Er kan maar één VP-bestand tegelijk geopend worden.

Projectbestanden kunnen via de autosave en backup functionaliteit meerdere extensies bevatten.

Extensie Omschrijving
vp Vabi Project; Standaard projectbestand
vbk0001 Autosave- of backupbestand. Inhoud is gelijk aan een vp-bestand en kunnen veranderd worden in een vp-bestand. Naam bevat een viercijferig volgnummer.
vp_0.9.32.0.backup Back-up van een oud project dat geüpgraded is naar een nieuwe softwareversie. Naam bevat het oorspronkelijke versienummer.
VL Vabi Library; de centrale bibliotheek
KLN Klimaatbestand. Let op dat bij Vabi Elements ook een XML-bestand benodigd is.

Bij het openen van een Vabi Project bestand, gemaakt in een oudere versie van Vabi Elements, maakt de huidige Vabi Elements tijdens het upgraden van het Vabi Project bestand een back-up van het oude bestand. Deze back-up verschijnt in de map van het Vabi Project bestand met als extensie vp.upgrade_backup of vp_0.9.##.#.backup, waarvan de hekje het oorspronkelijke versienummer naam omschrijft.

Een oud project openen met een nieuwe versie van Vabi Elements is geen probleem. Anderzijds: een nieuw project openen met een oude versie van Vabi Elements is niet mogelijk. We adviseren dan om Vabi Elements te updaten.

Terug naar Algemeen