Voor de module Galm zijn de statistieken en de grafiek Absorptie en nagalmtijd beschikbaar.

De grafiek Absorptie en nagalmtijd is een grafiek op ruimteniveau. Er is van elke ruimte de berekende en geëiste absorptiewaarde en nagalmtijdwaarde te zien. Deze resultaten worden van de octaafbanden 125 Hz tot en met 4000 Hz weergegeven.

Er zijn twee tabellen voor de module Galm beschikbaar. In deze tabellen zijn dezelfde resultaten te vinden als in de grafiek Absorptie en nagalmtijd, maar dan in tabelvorm.

  • Ruimtestaat absorptie
  • Ruimtestaat galm

De generieke functies van de tabellen zijn terug te vinden op de webpagina Tabellen.


Terug naar Resultaten