Onderwerpen binnen :

Tabellen

Er zijn twee tabellen voor de module Gebouwsimulatie: Energie & Kosten beschikbaar. Het betreft de onderstaande tabellen:

  • Samenvatting invoer: in deze tabellen zijn terug te vinden de invoer van Energietarieven, Verbrandingswaarden, Hulpenergie, Ongereguleerd energieverbruik en Windturbines;
  • Statistieken: deze tabel geeft inzicht in de resultaten van de jaargrafieken in tabelvorm, enkele totaalresultaten, de resultaten van de eventuele Kalibratie en het resultaat van de berekening Eenvoudige terugverdientijd, ook zijn hier het totaal aantal Niet-productieve uren en de Kosten t.g.v. productiviteitsverlies voor een kantoorfunctie inzichtelijk.

Grafieken

Voor de module Gebouwsimulatie: Energie & Kosten is zijn onderstaande grafieken beschikbaar.

  • Eenvoudige terugverdientijd: Wanneer in Instellingen vergelijking is gekozen voor Eenvoudige terugverdientijd zal hier in grafiekvorm terug te zien zijn, wanneer een investering is terugverdiend.
  • Jaargrafiek (staaf): de verschillende resultaten per type gebruik worden inzichtelijk gemaakt. De grafiek kan dit ook per type energiedrager inzichtelijk maken;
  • Jaargrafiek (maand): de verschillende resultaten per type gebruik worden inzichtelijk gemaakt. De grafiek kan dit ook per type energiedrager inzichtelijk maken;
  • Maandgrafiek: deze grafiek laat hetzelfde zien als bovenstaande grafiek, maar dan onderverdeeld per maand. Ook is in deze grafiek de maandelijkse kalibratie terug te vinden, wanneer in Instellingen vergelijking is gekozen voor Kalibratie;

Type Gebruik

Ventilatoren, pompen en regelaars

Ventilatoren, pompen en regelaars bevat het verbruik van ventilatoren en de hulpenergie van pompen en regelaars.

Het verbruik van ventilatoren wordt berekend op basis van de luchthoeveelheid en de opgegeven opwarming (bij Hulpmiddelen Luchtbehandeling) door de ventilator.  Hiermee wordt het elektrisch vermogen berekend.

De hulpenergie voor pompen en regelaars komt uit de opgegeven waarden bij Projectgegevens Warmte en koude. Deze worden gebruikt als de installatie in bedrijf is. Dus als er verwarmd wordt, dan is er ook hulpenergie van de warmte opwekker benodigd. Ook wordt het verbruik van de circulatiepomp van Projectgegevens Tapwater meegenomen.

Welk oppervlakte wordt gebruikt voor ‘per m²’? Het gebruiksoppervlakte (Ag).


Terug naar Resultaten