Onderwerpen binnen :

Projectgegevens

Algemeen

Voer hier de naam, nummer en omschrijving in het van het project. Deze gegevens worden ook in de Word rapportages weergegeven.

Gegevens actieve gebouw (zoals adres)

Dit is directe link naar de gebouweigenschappen onder de stap Eigenschappen gebouw bewerken. Hier kunnen gegevens ingevoerd worden zoals Adres, BAG Gegevens en afmeld gegevens.

Foto's en tekeningen

In dit venster kun je eventuele afbeeldingen kwijt om je en impressie te geven van het project. Dit kunnen enkel BMP, JPG, GIF of PNG bestanden zijn. Voor een koellastberekening worden de eerste drie afbeeldingen automatisch in de rapportage opgenomen.

In de vernieuwde Warmteverlies rapportage kun je een onbeperkt aantal afbeeldingen toevoegen aan de rapportage door ze bij de Foto’s en tekeningen toe te voegen. Lees hier meer over de Warmteverliesrapportage >

Hetzelfde geldt voor de gebouwsimulatierapportage.


Terug naar Projectgegevens