Elk gebouw en elke ruimte in een gebouw bevat (verschillende en overeenkomende) eigenschappen benodigd voor de rekenmodules. In Vabi Elements worden deze ruimte-eigenschappen onderverdeeld in Ruimtesjablonen en Gebouwsjablonen.

We onderscheiden zes verschillende ruimtesjablonen:

  • Ruimte-eisen bevat de toetsingsvoorwaarden of randvoorwaarden bedoeld voor de berekeningen, zoals ontwerptemperaturen, eisen ten aanzien van de temperatuur overschrijding, opwarmtoeslagen etc.;
  • Gebruik bevat de kenmerken ten aanzien van het gebruik van de ruimte (type ruimte). Ook bevat deze een combinatie van interne warmteproducties, gekoppeld aan een tijdschema;
  • Bouwkundig bevat alle voorgedefinieerde bouwkundige gegevens van een ruimte, zoals standaard toewijzing van alle standaard constructies;
  • Ventilatie bevat kenmerken ten aanzien van ventilatie en infiltratie in de ruimte;
  • Afgiftesysteem bevat alle kenmerken van alle warmte- en koude afgiftesystemen gekoppeld aan de ruimte. Dit omvat een totaal installatieconcept inclusief Opwekking, Distributie, Luchtbehandeling en Afgifte-apparaten, welke via dit sjabloon gekoppeld worden aan de ruimte. Ook wordt er hier een keuze van het ventilatiesysteem gemaakt.
  • Tapwater bevat alle kenmerken van warm tapwatersystemen gekoppeld aan de ruimte. Dit omvat een totaal installatieconcept inclusief Opwekking en Distributie welke via dit sjabloon gekoppeld worden aan de ruimte.

De ruimtesjablonen worden gekoppeld aan de gedefinieerde ruimten. Het kan dus voorkomen dat in de projectbibliotheek ruimtesjablonen zitten die niet gekoppeld zijn aan ruimten. Onder Eigenschappen > Ruimten kun je vervolgens de eenmaal gedefinieerde ruimten met andere gewenste sjablonen koppelen.

Ook onderscheiden we twee verschillende gebouwsjablonen:

  • Gebouweisen bevatten een combinatie van eisen ten aanzien van het Bouwbesluit.
  • Gebouwregelingen geven in hoofdzaak de wensen ten aanzien van schakeling zonwering en te openen ramen.

Terug naar Online Help