Via het menu Extra zijn verschillende voorkeuren op te geven. Ook het activeren van modules gebeurt onder de optie Extra in de bovenste menubalk.

Voorkeuren

Toon opstartscherm tijdens opstarten

Toon opstartscherm tijdens opstarten toont het logo Vabi Elements tijdens het laden van het programma.

Automatische controle laatste versie

Wanneer dit item actief is, wordt er dagelijks, bij het opstarten van Vabi Elements automatisch gecontroleerd op een software update.

Laat alle menu-items zien

Laat onder voorbereiden wel of niet de minder belangrijke menu-items zien die niet voor de ingestelde modules van belang zijn, zoals materialen, interne warmteproducties, tijdschema’s, opdrachtgevers en adviseurs. Dit heeft verband met het Tonen en verbergen van modules.

Open 1e scherm bij openen processtap

Opent automatisch het venster van het bovenste linker menu-item wanneer linksonder een andere processtap aangeklikt wordt. Bij projectgegevens is dit het venster projectinstellingen, bij hulpmiddelen materialen, bij sjablonen ruimte-eisen, bij geometrie gebouwen/ruimten, bij eigenschappen gebouwen, en bij resultaten gebeurt dit niet.

Taal

Bij taal kun je de voertaal selecteren. Dit is van invloed op zowel de invoer als op de uitvoer. Je kunt kiezen uit Nederlands en Engels. Wijziging van deze instelling is pas van kracht nadat het programma opnieuw is opgestart.

Sjablonen of hulpmiddelen uit de bibliotheek die al in bestaande projecten staan, behouden de nl/en naamgeving waarmee ze oorspronkelijk zijn ingevoerd.

Scherm na openen project

Bij Scherm na openen project kun je selecteren wat je beginscherm is, wanneer je een nieuw of een bestaand project opent.

Module accentueer kleur

Bij module accentueer kleur kun je de kleur aanpassen waarmee je een van de invoergegevens van een rekenmodule accentueert. Dit heeft invloed op het Tonen en verbergen van modules.

3D rendersysteem

Standaard wordt er DirectX gebruikt voor het weergeven van de 3D geometrie. Wanneer je problemen hebt met de weergave van de 3D, doordat bijvoorbeeld je grafische kaart DirectX niet voldoende ondersteunt, dan kun je proberen deze invoer op OpenGL te zetten. Let erop dat je het programma opnieuw dient op te starten. De weergave zal hierdoor anders verlopen.

Opslaan

Herinnering voor opslaan

Hier kies je of je de herinnering voor opslaan wel of niet wilt gebruiken.

Als je een herinnering voor opslaan wilt, dan stel je bij Herinnering om de … minuten  het interval in, om de hoeveel tijd Vabi Elements een herinnering moet geven dat je je project al enige tijd niet hebt opgeslagen.

Backup copy

Bij backup copy bij iedere save kies je of je de extra backup tijdens een handmatige save wel of niet wilt gebruiken. Deze backup zal in dezelfde directory opgeslagen worden als het projectbestand.

Je kunt opgeven hoeveel backups je maximaal wilt bewaren. Vabi Elements zal dan automatisch de oude backup bestanden verwijderen.

Backup bestanden worden aangeduid met een bestandsextensie zoals vp_0.9.32.0.backup, vbk of vbk0001.
Deze backup bestanden kun je als volwaardig VP-bestand inlezen en opslaan. Er zijn hiervoor twee mogelijkheden: hernoem de bestandsextensie naar *.VP of open het originele backupbestand in Vabi Elements en sla het project op als een nieuw VP-bestand.

Resultaten opslaan in project

Hier geef je aan of je standaard de resultaten wel of niet wilt opslaan bij het aanmaken van een nieuw project. Per project kan bij Resultaten opslaan in project gekozen worden om de resultaten wel of niet op te slaan.

Bij gebouwsimulatie projecten (uurlijkse gegevens) met veel ruimten kan het projectbestand groot worden als de resultaten opgeslagen worden. Als het bestand te groot is om te mailen,, dan is opslaan zonder resultaten een optie. Bij het opnieuw openen van bestand moet dan eerst gerekend worden om de resultaten te kunnen bekijken.

Bestandslocaties

EPCheck programma

Bij EPCheck programma kies je de locatie waar het EPCheck programma geïnstalleerd is.

EPCheck controleert EPC berekeningen gemaakt volgens NEN7120. Vanaf 1 januari 2021 wordt een omgevingsvergunning of energielabel niet langer berekend met de NEN7120 en komt EPCheck te vervallen. Je kan EPCheck daarna alleen nog gebruiken om oude projecten te controleren.

Centrale bibliotheek

Bij Centrale bibliotheek kun je een andere locatie kiezen voor waar de centrale bibliotheek staat wanneer je deze op een andere plaats zet dan default. Je kunt de centrale bibliotheek ook op een server opslaan, zodat iedereen binnen het bedrijf met dezelfde bibliotheek werkt.

Standaard waarden

Standaard eenheid luchtdebiet

Wijzig hier welke standaard eenheid Elements aanhoud voor in te vullen luchtdebieten.

Activatiescherm

Onder activatiescherm kun je de modules die je wil gebruiken activeren als dat nog niet het geval is.

Hoe dit werkt hebben we uitgelegd in Activeren.


Terug naar Menubalk