Instellingen vergelijking

De mogelijkheid is er om een vergelijking te maken van een bestaande situatie en een aangepaste situatie. Met deze vergelijking kan worden bepaald wat de besparingen zijn en wat de terugverdientijd is van de aanpassingen.

Er zijn twee stappen die moeten worden gedaan om tot een correcte vergelijking te komen. Deze zijn de kalibratie en vervolgens de eenvoudige terugverdientijd.

  • Kalibratie: je begint met de kalibratie. Dit houdt in dat in Vabi Elements een simulatie moet worden gemaakt van de huidige situatie. Om te controleren of deze simulatie klopt met de werkelijkheid, moeten de afname en -terug leveringen aan het net, van één jaar worden opgegeven. Bij resultaten komt er een overzicht met de waarden van de simulatie en de opgegeven waarden van de werkelijke situatie. Hierbij kan worden gekeken of de simulatie correct is of niet en er nog aanpassingen moeten worden gemaakt aan het model. Deze kalibratie kun je net zo lang uitvoeren totdat de uitkomsten naar behoren zijn met acceptabele afwijking;
  • Eenvoudige terugverdientijd: Wanneer je klaar bent met de kalibratie kiest je voor eenvoudige terugverdientijd. Met de terugverdientijd wordt berekend hoelang het duurt voordat een aanpassing, die wordt gedaan aan de bestaande situatie, is terugverdient. Het gaat bijvoorbeeld om het toepassen van betere isolatie, HR+ glas of PV-panelen die verschil kunnen maken in het energieverbruik.
  • Je kunt na het invullen van deze gegevens het model aanpassen naar de aangepaste situatie. Wanneer je de Energie & Kosten berekening uitvoert kun je de terugverdientijd zien.

Bij de maandgrafiek van Energie & Kosten kun je de kalibratiewaarden (gemeten) naast de gesimuleerde waarden zien staan en met elkaar worden vergeleken. In dit geval is er alleen spake van elektriciteitsverbruik.

Referentieverbruik

In deze tabel geeft je de maandelijkse (kalibratie) of jaarlijkse (eenvoudige terugverdientijd) referentie verbruiken in.

Om een vergelijking te kunnen maken, moet er inzicht komen in het verbruik van afgelopen jaren. Deze verbruiken zullen worden doorgetrokken naar de toekomst om zo een voorspelling te maken van wat er de komende jaren aan energie zou worden verbruikt en opgewekt, wanneer er geen sprake is van een aanpassing. Wanneer het verschil in uitgaven tussen de huidige en de aangepaste situatie bekend is kan daardoor de jaarlijkse besparing worden berekend en daarmee de terugverdientijd.

 

Kosten maatregelen

Hier worden de kosten van de maatregelen ingevoerd. Met de hoogte van deze kosten en de besparing die het elk jaar oplevert kan worden gekeken hoe lang het duurt voordat de maatregel is terugverdiend.

Totale kosten maatregelen

Voer hier het totale bedrag in die de aanpassingen zouden kosten in euro’s.

Extra jaarlijkse onderhoudskosten

Voer hier het percentage in van het maatregelenbedrag wat jaarlijks in rekening gebracht dient te worden op de berekening terugverdientijd.

Toepassingsjaar

Voer hier het jaar in waarin de aanpassing betaald is. Vanaf dit moment wordt er begonnen met het terugverdienen.

Productiviteit

Het binnenmilieu in kantoren beïnvloedt in sterke mate de gezondheid en productiviteit van de mensen die er werken. Zo resulteert een verbeterde binnenomgeving in een betere gezondheid en een verhoogde productiviteit. Hierdoor heeft de klimaatinstallatie niet alleen invloed op de gebouw kosten, maar ook indirect op de productiviteit en uiteindelijk de omzet.

Productiviteitsverlies wordt berekend volgens:
ISSO/Rehva 901 (2007) Binnenmilieu en productiviteit in kantoren

LET OP: Deze rekenmethodiek is representatief voor kantoren. De resultaten van de mate van productiviteit in gebouwen met een andere gebruiksfunctie zijn benaderingen, aangezien de ruimte anders gebruikt wordt.

Wanneer je verliezen door productiviteitsverlies wil meenemen in de berekening voor de eenvoudige terugverdientijd, kun je dit hier aangeven.

Gemiddeld jaarsalaris

Voer hier gemiddelde jaarsalaris in van de werknemers welke zich in het gebouw bevinden.

Jaarlijks gemiddeld aantal werkbare dagen

Voer hier het gemiddeld aantal dagen in dat er gewerkt wordt in het gebouw.

Gemiddeld aantal werkuren per dag

Het gemiddeld aantal uren dat een werknemer gemiddeld per dag werkt.

Terugverdientijd inclusief productiviteitsverlies

Gebruik deze optie om productiviteitsverlies mee te nemen in de berekening terugverdientijd.

Referentie niet-productieve uren

Het aantal niet-productieve uren wat volgt uit de kalibratie- of referentieberekening.


Terug naar Projectgegevens