Splitsen

Met de functie Splitsen kan een leiding worden gesplitst in twee leidingen. Ook is het met deze functie mogelijk een deel van het stelsel af te splitsen als een subtak.

 1. Klik met de rechter muisknop op de te splitsen leiding; deze wordt nu actief;
 2. Klik op de button Splitsen; de functie splitsen is nu actief;
  • In plaats van de button Splitsen kan ook de toetscombinatie Alt-T gebruikt worden;
 3. Klik op een punt op de in stap 1 geselecteerde leiding; er verschijnt een cirkel om het punt waar de splitsing gaat komen; ook verschijnt er de popup Is de aangegeven leiding de te splitsen leiding?; met de keuze Ja gaat u door naar de volgende stap;
  • Wanneer gekozen wordt voor Nee of Annuleren wordt aangegeven dat de aangegeven leiding of het aangegeven punt onjuist is en wordt de functie afgebroken;
 4. Er verschijnt nu de popup Subtak afsplitsen; wanneer gekozen wordt voor Nee wordt de leiding gesplitst zoals aangegeven in de afbeeldingen hieronder; wanneer gekozen wordt voor Ja wordt het stelsel afgebroken op het aangegeven punt in stap 3; het deel na dit aangegeven punt wordt in een nieuwe subtak geplaatst; in de afbeeldingen hieronder wordt dit weergegeven;
  • Wanneer gekozen wordt voor Annuleren wordt de functie Splitsen

Een punt op een leiding (dat op het raster ligt) kan worden geselecteerd, waar de leiding opgesplitst moet worden. Er wordt dan een nieuwe leiding aangemaakt voor de geselecteerde leiding.

Je kunt ook de leiding laten afsplitsen naar een subtak.

Verschuiven

Sneltoetsen: ALT-S

Met de functie Verschuiven kan een leiding van (getekende) lengte worden veranderd. Hierdoor zal dus ook de hieraan gekoppelde tak verschuiven. Indien er geen overlappende leiding ontstaat, kan ook de richting van de leiding worden omgekeerd.

 1. Klik met de rechter muisknop op de te verschuiven leiding; deze wordt nu actief;
  • Wanneer u Shift + rechter muisknop gebruikt kunt u direct naar stap 4;
 2. Klik op de button Verschuiven; er wordt nu in het isometrisch scherm aangegeven welke tak verschoven gaat worden;
  • In plaats van op de button Verschuiven te klikken kan ook de toetscombinatie ALT-S gebruikt worden;
 3. Klik in het verschenen scherm op Ja indien de aangegeven tak verschoven dient te worden. Klik op Nee, wanneer u een andere selectie wilt maken;
 4. De aangegeven tak verschuift nu mee aan de hand van de muis; Klik op de plaats waar u de verschuiving wilt hebben; er wordt automatisch op het grid gesnapt en de verplaatsing wordt doorgevoerd.

Verplaatsen

Sneltoets: ALT-L

De functie Verplaats werkt op dezelfde wijze als kopiëren, alleen wordt de origineel geselecteerde tak naar de gewenste leiding verplaatst. Indien de tak niet past op zijn nieuwe bestemming (de tak snijdt andere leidingen), zal de actie worden geannuleerd.

Het verplaatsen kan ook door alleen de <Ctrl> toets ingedrukt te houden en dan een leiding met de RMK te verslepen.

Kopieren

Sneltoetsen: ALT-K

De isometrische invoer is gebaseerd op een boom-structuur. Dat wil zeggen dat als een leiding wordt gekopieerd, verplaatst, etc., de hierop aangesloten leidingen (de tak) ook worden meegenomen.

In bovenstaand figuur is een tak geselecteerd om te kopiëren. Dit gebeurt door eerst de leiding aan het begin van die tak actief te maken en de knop Kopieer aan te klikken. Het kopiëren kan ook door zowel de <Ctrl> en <Shift> toetsen ingedrukt te houden en dan een leiding met de rechter-muisknop (afgekort met [RMK] te verslepen.

Hierna kan de ‘zwevende’ kopie aan een knooppunt van één van de andere leidingen worden gekoppeld. Tijdens het kopiëren worden ook hulpstukken, apparaten en andere informatie die in de tak is gezet automatisch mee gekopieerd.

Het is zelfs mogelijk om een tak aan zichzelf te kopiëren.

Het is ook mogelijk om takken naar een willekeurig ander stelsel te kopiëren of verplaatsen. Wanneer na het kiezen van de te kopiëren (of verplaatsen) tak, de ‘zwevende’ tak zichtbaar is, kan via de icoon Stelsel een ander stelsel geactiveerd worden. De ‘zwevende’ tak zal hier dan ook weer zichtbaar zijn!

Verwijderen

Sneltoetsen: ALT-W

Met de functie Verwijderen wordt de geselecteerde tak verwijderd.

Koppelen / apparaat

De button koppelen is beschikbaar om een actieve leiding te kunnen koppelen aan een subtak.

Apparaat

De button apparaat kan een reeds geplaatste subtak vervangen door een apparaat waardoor de koppeling met de subtak verbroken wordt.

Schakelen tussen retour en aanvoer

 • Leidingnet

Aanvoer

Retour

Bij VA100 Leidingnet is het mogelijk om een aanvoer- en retourstelsel apart op te geven. In het Installatie algemeen-scherm moet de installatiesoort hiervoor op ‘aanvoer en retourleiding’ worden gezet. In de isometrische invoer moet voor het stelsel dan ook een retour worden getekend. Met de knop Retour of Aanvoer kan het betreffende deel worden geactiveerd.

Dit wordt nader uitgelegd in Koppeling tussen aanvoer en retour

Vervang ventiel

 • Leidingnet

Vervang ventiel

In het leidingprogramma kunnen in één keer alle regelafsluiters van een bepaald type vervangen worden door een ander, reeds aangemaakt, type.


Terug naar Tekenen