Onderwerpen binnen :

Dit scherm is te benaderen door:

 • in het scherm Leidinggegevens of Kanaalgegevens op het veld Volgende bocht te klikken;
 • in het menu Invoeren te kiezen voor Bochten. Indien er nog geen bocht aanwezig is in het overzicht dan kan met “+” onderaan de lijst een nieuwe bocht worden aangemaakt.

In dit scherm worden de gegevens van een bocht ingevoerd. Boven in het scherm wordt steeds aangegeven om welke bochtgegevens het gaat.

Algemeen

Invoeren bochten

Type bocht

 • Leidingnet
 • Tapwater

Selectie van het type bocht. Klikt men dit invoerveld aan, dan verschijnen er de volgende mogelijkheden:

 • knie afgerond: R/d = 0.75;
 • 3S lasbocht: R/d = 1.5;
 • lange lasbocht: R/d = 2.0;
 • 5S lasbocht: R/d = 2.5;
 • bocht gebogen: R/d = 4.0.

Type bocht

 • Luchtkanalen

Selectie van het type bocht. Klikt men dit invoerveld aan, dan verschijnen er de volgende mogelijkheden:

 • Symmetrisch ronde bocht: rond of rechthoekig kanaal (o/#);
 • Symmetrisch gesegmenteerde bocht: rond kanaal (o);
 • Symmetrische bocht met leidschoepen: rechthoekig kanaal (#);
 • Haakse bocht met airturns: rechthoekig kanaal (#).

Type

 • Gasleiding

Selectie van het type bocht. Klikt men dit invoerveld aan, dan verschijnen er de volgende mogelijkheden:

 • knie afgerond;
 • bocht gebogen.

Type

 • Hemel- en vuilwaterafvoer

Selectie van het type bocht. Klikt men dit invoerveld aan, dan verschijnen er de volgende mogelijkheden:

 • geen weerstand;
 • bocht 90;
 • bocht 2 x 45.

Codering

 • Leidingnet
 • Luchtkanalen
 • Tapwater
 • Gasleiding
 • Hemel- en vuilwaterafvoer

Unieke codering voor de bocht, bijvoorbeeld de bestelcodering.

Leverancier

 • Leidingnet
 • Luchtkanalen
 • Tapwater
 • Gasleiding
 • Hemel- en vuilwaterafvoer

Oproepen van het scherm Adresgegevens opdrachtgevers en leveranciers.

Eigenschappen

Hoek

 • Leidingnet
 • Luchtkanalen
 • Tapwater
 • Gasleiding
 • Hemel- en vuilwaterafvoer

Hoek van de bocht voor de bepaling van de weerstandscoëfficiënt (default 90 graden).

R/d verhouding

 • Leidingnet
 • Tapwater
 • Gasleiding

Verhouding straal van het bochtstuk en de diameter van de leiding, default-waarden volgens overzicht bij Type bocht. Andere waarden zijn in te vullen.

R/a verhouding

 • Luchtkanalen

De weerstandscoëfficiënt is onder andere afhankelijk van de verhouding R/a van de bocht. R is de buigstraal van de bocht over het hart gemeten en a is bij bochten met een rechthoekige vorm de hoogte en bij bochten met een ronde vorm de diameter van de bocht (ISSO 17 hoofdstuk 5.3).

Aantal segmenten

 • Luchtkanalen

Aantal bochtsegmenten bij een gesegmenteerde bocht. Dit wordt alleen gevraagd wanneer bij Type bocht is gekozen voor Symmetrisch gesegmenteerde bocht.

Dikte overgang

 • Leidingnet
 • Tapwater

De dikte van een eventuele versmalling ter plaatse van de bocht.

Dikte overgang bocht

Publicaties
ISSO Publicatie 18 (2012) paragraaf 7.5.3 afbeelding 7.8
Afmetingen en snelheden bij insteekappendages / perskoppelingen

Zeta

 • Leidingnet
 • Tapwater

Waarde om de weerstand te bepalen.


Terug naar Invoeren