VA109

  • Tapwater

Bij VA109 Tapwater is het mogelijk om een circulatiesysteem met verschillende deelringen in te voeren. Als voorbeeld wordt onderstaand stelsel genomen.

In het scherm Stelsels worden ook gegevens speciaal voor de circulatieberekening ingevoerd zoals Isolatiedikte, Lambda isolatie, Omgevingstemperatuur, Delta T, Max. snelheid circulatie.

Grafische invoer van het tapwaternet

Ga hierna naar het tekenscherm. Hierin hebben we eerst een horizontale basis leiding en daarna de eerste leiding voor het circulatiesysteem verticaal omhoog getekend. In de verticale leiding moet eerst het warmwaterapparaat geplaatst worden. Met een dubbelklik op de leiding in het overzicht scherm links van het isometrisch scherm wordt het scherm leidinggegevens geopend en is het warmwaterapparaat onder warmwaterbereider te selecteren. In de tekening verschijnt dan het symbool van het warmwaterapparaat op de leiding en alle hierop volgende leidingen worden lichtrood getekend om warmwater aan te geven (zie volgend figuur).

Eerste deel circulatiesysteem

Hierna kan de eerste ring R1 getekend worden.

Het aansluiten van deelringleidingen gaat met behulp van de driedimensionale posities van leidingen. Dit wil zeggen dat deelring aansluitingen niet gemaakt kunnen worden als de posities ruimtelijk gezien niet op elkaar aansluiten.

Circulatieleiding sluit niet goed aan

Als de aansluiting van een deelring gemaakt is, verschijnt deze met een dikke pijl als symbool. De laatste leiding die de ring weer aansluit op het warmwaterapparaat krijgt het symbool voor de circulatiepomp. En het laatste stuk van de ring wordt gestippeld getekend om het retour gedeelte aan te geven.

Aansluiting deelring

Het retour gedeelte wordt gedefinieerd door de leidingen na het laatste T-stuk.

Vervolgens wordt de volgende deelring R2 op de vorige deelring getekend.

Tenslotte tekenen we de deelring R3. Om de aansluiting goed te tekenen volg je onderstaande methode:

  • Teken de toevoerleidingen van R3
  • Maak de leiding vanwaar we ‘vertrekken’ actief
  • De bestaande circulatieleiding waar deze leiding op aangesloten mag worden verandert van kleur (geel), aansluiting op andere circulatieleidingen is niet mogelijk

Geel aangegeven waarop kan worden aangesloten

Sluit de leiding aan op de aangegeven circulatieleiding. Maak indien nodig met de functie splitsen een mogelijkheid om aan te sluiten op de circulatieleiding.

Hierna kunnen de tappunten worden geplaatst.

Eindresultaat circulatiesysteem invoeren


Terug naar Tekenen