Lees verder:

Algemeen

Omschrijving [tekst]
Hier wordt de omschrijving van het overige hulpstuk weergegeven.

Codering [tekst]
Unieke codering voor het overige hulpstuk, bijvoorbeeld de bestelcodering.

Leverancier [getal]
Oproepen van het scherm Adresgegevens opdrachtgevers en leveranciers.

Eigenschappen

Drukval [Pa]    [mBar]
De drukval van het hulpstuk.

Kv-waarde []
Kv-waarde van het hulpstuk.

Equivalent [m]
De weerstand van een hulpstuk wordt in het programma als extra lengte meegerekend. Hier kan de equivalente lengte van het hulpstuk bij de betreffende diameter opgegeven worden.

Zeta-waarde

Zeta-waarde []
Zeta-waarde van het hulpstuk.

Afm 1 t/m 10 []
Zeta-waarden van het standaard bestand diameters (totaal 20). Deze Zeta-waarden zijn in te vullen als het niveau omgezet is naar uitgebreid (button linksboven:

Afm 11 t/m 20 []
Zeta-waarden van het standaard bestand diameters (totaal 20). Deze Zeta-waarden zijn in te vullen als het niveau omgezet is naar uitgebreid (button linksboven:

Geluid

In te vullen wanneer onder Stelsels Luchtkanalen het vinkje Geluid VA112 aangevinkt is.

Eigen geluid [Pa]
Eigen geluidproductie van het hulpstuk per octaafband. Dit is in te vullen voor onderstaande octaafbanden:

   • 63 Hz;
   • 125 Hz;
   • 250 Hz;
   • 500 Hz;
   • 1000 Hz;
   • 2000 Hz;
   • 4000 Hz.

Demping [Pa]
De demping van het hulpstuk per octaafband. Dit is in te vullen voor dezelfde octaafbanden als het Eigen geluid.


Terug naar Invoeren