Toestelgegevens

Omschrijving

  • Gasleiding

Hier kan de omschrijving van het toestel ingegeven worden.

Codering

  • Gasleiding

Unieke codering voor het toestel, bijvoorbeeld de bestelcodering.

Leverancier

  • Gasleiding

Oproepen van het scherm Adresgegevens opdrachtgevers en leveranciers.

Gelijktijdigheid

  • Gasleiding

Bij de berekening wordt rekening gehouden met een gelijktijdigheidsfactor. Er gelden de volgende factoren:

  • Gasfornuis: gelijktijdigheidsfactor 0,7;
  • Verwarming: gelijktijdigheidsfactor 1.0;
  • Warmtapwater: gelijktijdigheidsfactor 1.0.

Nominale belasting

  • Gasleiding

Nominale belasting van het toestel in kW (gebaseerd op de bovenwaarde).

Minimale voordruk

  • Gasleiding

Minimale gewenste voordruk [mbar] van het toestel. Wordt bij toestellen met lage druk (< 30 mbar) overgenomen uit het scherm Stelsels Gasleiding. Bij hogedruk toestellen (> 30 mbar) mag afgeweken worden van de waarde opgegeven in het scherm Stelsels Gasleiding en kan hier worden ingevoerd.


Terug naar Invoeren