Onderwerpen binnen :

Algemeen

Lengte (totaal)

De lengte van het kanaaldeel. Hier staat default de lengte waar het kanaal in het isometrisch scherm op getekend is met in acht neming van de ingestelde waarde (horizontaal of verticaal) per “grid-blokje”. De lengte is behalve in het scherm kanaalgegevens eveneens te overschrijven in het overzicht scherm indien men zich in het tekenscherm bevindt.

Volgende bocht

Als aan het einde van het beschouwde kanaaldeel een bocht aanwezig is, verschijnt dit invoerveld automatisch in het scherm. Door dit invoerveld aan te klikken komt men automatisch in het scherm Bochtgegevens en kan men de gegevens van de bocht opgeven. Als er met de default bocht, die opgegeven is in het scherm stelselgegevens, dient te worden gerekend behoef je niets aan te passen. Overigens werkt het aanpassen van een bocht sneller in het scherm invoeren

Volgend verloop

Als aan het einde van het beschouwde kanaaldeel een verloopstuk aanwezig is, verschijnt dit invoerveld automatisch in het scherm. Door dit invoerveld aan te klikken komt men automatisch in het scherm Verloopgegevens en kan men de gegevens van het verloopstuk opgeven. Overigens werkt het aanpassen van een verloop sneller in het scherm invoeren.

Volgend T-stuk

Als aan het einde van het beschouwde kanaaldeel een T-stuk aanwezig is, verschijnt dit invoerveld automatisch in het scherm. Door dit invoerveld aan te klikken komt men automatisch in het scherm Aftakgegevens en kan men de gegevens van het T-stuk opgegeven. Als er met het default T-stuk, dat opgegeven is in het scherm stelselgegevens, dient te worden gerekend behoef je niets aan te passen. Overigens werkt het aanpassen van een T-stuk sneller in het scherm invoeren.

Volgend X-stuk

Als aan het einde van het beschouwde kanaaldeel een X-stuk aanwezig is, verschijnt dit invoerveld automatisch in het scherm. Door dit invoerveld aan te klikken komt men automatisch in het scherm Aftakgegevens en kan men de gegevens van het X-stuk opgegeven. Overigens werkt het aanpassen van een kruisstuk sneller in het scherm invoeren.

Rooster

Als aan het einde van het beschouwde kanaaldeel een rooster aanwezig is, verschijnt dit invoerveld automatisch in het scherm. Door dit invoerveld aan te klikken komt men automatisch in het scherm Roosters en kan men de gegevens van het rooster opgegeven.

Wanneer een rooster is geselecteerd kan men het aantal roosters daarvan opgeven dat op dit kanaaldeel is aangesloten. In de meeste gevallen zal dit er één zijn.

Eigenschappen

Vaste afmeting

In een bestaand kanaalstelsel hebben de kanalen al een bepaalde afmeting. Deze afmeting wordt per kanaaldeel opgegeven. Klikt men dit invoerveld aan dan verschijnt het scherm Afmetingen.

Als in dit invoerveld 0 blijft staan, wordt er geen vaste afmeting van een kanaaldeel opgegeven. Als hier een vaste afmeting is gekozen, kan men geen begrenzing selecteren en omgekeerd. Wanneer het nummer van de vaste afmeting bekend is, kan dit hier al ingevoerd worden. De nummers en bijbehorende afmetingen zijn te printen.

Begrenzingen

Als er geen vaste afmeting is opgegeven kunnen nieuwe begrenzingen voor dit kanaaldeel worden aangegeven, die afwijken van de waarden, opgegeven voor het totale kanalenstelsel. Is er een vaste afmeting geselecteerd dan is dit invoerveld niet bereikbaar.

De begrenzingen die gelden voor het gehele kanalenstelsel zijn eerder opgegeven via het scherm Stap 2: Stelsels. Dit zijn begrenzingen voor de afmetingen, de snelheid en het zoekgebied.

Per kanaaldeel kan hier van afgeweken worden door:

  • een vaste afmeting op te geven zoals hierboven;
  • op dit invoerveld te klikken en andere begrenzingen op te geven.

Er verschijnt dan het invoerscherm Begrenzingen. Er wordt nu een volgende begrenzing gecreëerd, die geldt voor het beschouwde kanaaldeel. De bij het scherm Stap 2: Stelsels opgegeven begrenzing nr.1 geldt voor het totale leidingnet.

Als in dit invoerveld 0 staat blijven de eerder opgegeven begrenzingen ook voor dit leiding- of kanaaldeel van kracht.

Isolatiedikte

Dit gegeven wordt gebruikt voor de berekening van het totaal aantal m² isolatiemateriaal dat in de materiaalstaat wordt gegeven. Wanneer een waarde voor de isolatiedikte wordt opgegeven, verschijnen de onderstaande opties:

  • Inwendig
  • Uitwendig

Hulpstukken

Hier wordt het aantal toegewezen hulpstukken weergegeven. Als men in dit veld klikt dan worden de hulpstukken ook weergegeven. Dit kunnen extra bochten, kleppen of overigen zijn. De hulpstukken zijn hier toe te wijzen. Overigens werkt het toewijzen van hulpstukken sneller in het scherm invoeren.


Terug naar Invoeren