Onderwerpen binnen :

Workflow

Zoals in onderstaand figuur schematisch weergegeven:

  • In het startscherm kiest u een module en kunt u kiezen voor een nieuw project of voor het inlezen van een bestaand project, DXF-bestand of een IFC;
  • In het stelselscherm geeft u de algemene gegevens per stelsel op;
  • In het tekenscherm tekent of wijzigt u het stelsel in een isometrische weergave;
  • Het invoerscherm bevat alle toe te wijzen hulpmiddelen;
  • Zodra alle gegevens zijn ingevuld kan vanuit het rekenscherm de berekening gestart worden.

Terug naar Online Help