Onderwerpen binnen :

Algemeen

Omschrijving

 • Luchtkanalen

Hier kan de omschrijving van het rooster ingegeven worden.

Luchtdebiet

 • Luchtkanalen

Luchtdebiet van het rooster in m³/h. Dit is het luchtdebiet dat tijdens dagbedrijf wordt toegevoerd of afgevoerd. Het betreft hier het primaire debiet (afkomstig van de luchtbehandelingskast).

Voordruk

 • Luchtkanalen

De gewenste voordruk van het rooster in Pa.

Zeta

 • Luchtkanalen

Als er geen drukval van het rooster bekend is, maar wel een zeta-waarde, wordt de zeta-waarde van het rooster opgegeven.

Netto oppervlakte (alleen bij geluidberekening)

 • Luchtkanalen

Het netto-oppervlak van een rooster is de verhouding tussen het netto-oppervlak van het rooster en het oppervlak van de aansluitmaat op het kanaal. In te vullen wanneer onder Stelsels Luchtkanalen het vinkje Geluid VA112 aangevinkt is.

Geluid

In te vullen wanneer onder Stelsels Luchtkanalen het vinkje Geluid VA112 aangevinkt is.

Zodra een geplaatst rooster actief is dient (rechtermuisknop) het aansluitkanaal gekozen te worden. Dan verschijnt linksonder een veld voor de geluid gegevens van dit geplaatste rooster.

Ruimte uit gebouwinvoer

Hier wordt de ruimte gekozen waar het betreffende rooster zich in bevindt. Er kunnen meerdere roosters in deze zelfde ruimte aanwezig zijn. Aan deze ruimte worden geluideisen gekoppeld vanuit vertrekgegevens.

Volume vertrek

 • Luchtkanalen

Hier is het volume [m³] van het vertrek in te vullen. Dit volume wordt gebruikt voor de formule van Sabine en voor de oorafstand. Sabine wordt gebruikt om de nagalm te berekenen. Samen met de oorafstand bepaalt dat uiteindelijk het geluidniveau op het oor.

Vertreknummer

 • Luchtkanalen

Nummer van het vertrek waarvan voor deze ruimte de geluidgegevens gebruikt dienen te worden. Deze vertrekgegevens zouden dus in verschillende ruimten gebruikt kunnen worden. Klikt men dit invoerveld aan dan verschijnt er het sub-invoerscherm Vertrekgegevens.

Positie in wand

 • Luchtkanalen

Voor de afstand tot de waarnemer moet ook aangegeven worden wat de positie van het rooster in de wand is. Er is de keuze uit:

 • Ruimte: rooster in kanaal, vrijhangend onder plafond;
 • Vlak: rooster in een plafond of wand;
 • 2-vlaks: rooster in een tweehoeksvlak;
 • 3-vlaks: rooster in een driehoeksvlak.

Richtingsfactor

 • Luchtkanalen

De plaats van het rooster in het vertrek is belangrijk i.v.m. de richtingsfactor van het rooster (ISSO publicatie 24 paragraaf 1.16). Hier kunnen de volgende situaties opgegeven worden voor rechthoekige vertrekken. De richtingsfactor is:

 • 1: rooster in kanaal, vrijhangend onder plafond (zie nummer 1 in onderstaande figuur uit ISSO 24);
 • 2: rooster in een plafond of wand (zie nummer 2 in onderstaande figuur uit ISSO 24);
 • 4: rooster in een tweehoeksvlak (zie nummer 3 in onderstaande figuur uit ISSO 24);
 • 8: rooster in een driehoeksvlak (zie nummer 4 in onderstaande figuur uit ISSO 24).

Bovengenoemde waarden worden automatisch in het invoerveld geplaatst naar aanleiding van de gekozen situatie bij “positie in wand”

Is het geen rechthoekig vertrek dan dient de richtingsfactor zelf bepaald te worden.

Afstand tot oor

 • Luchtkanalen

Hier wordt de afstand tussen het rooster en het “oor van een persoon” ingevuld, zodat het geluidniveau ter plaatse van de persoon bepaald kan worden.

Geluidproductie Lw

 • Luchtkanalen

Hier kan de geluidproductie Lw [dB] van het rooster per octaafband worden opgegeven. Dit is in te vullen voor onderstaande octaafbanden:

 • 63 Hz;
 • 125 Hz;
 • 250 Hz;
 • 500 Hz;
 • 1000 Hz;
 • 2000 Hz;
 • 4000 Hz.

Vertrekgegevens

In te vullen wanneer onder Stelsels Luchtkanalen het vinkje Geluid VA112 aangevinkt is.

Omschrijving

 • Luchtkanalen

Hier kan de omschrijving van het vertrek ingegeven worden.

Type vertrek

 • Luchtkanalen

Er is de keuze uit de volgende typen:

 • Verblijfsruimte;
 • Verblijfsgebied;
 • Verkeersruimte;
 • Technische ruimte;
 • Algemene ruimte;
 • Toilet;
 • Badruimte;
 • Meterruimte;
 • Lift/liftkooi;
 • Serre;
 • Overige ruimte.

Geluidabsorptie

 • Luchtkanalen

De akoestische hardheid of het absorptievermogen van het vertrek wordt bepaald door het materiaal en de eventuele bedekking van wanden, vloer en plafond. De geluidabsorptie van het vertrek wordt uitgedrukt in m² Sabine. Als de geluidabsorptie niet bekend is kan ook worden volstaan met het opgeven van de Nagalmtijd. In dat geval moet bij de geluidabsorptie 0 worden ingevuld. Het invoerveld verdwijnt dan.

Geluideis

 • Luchtkanalen

De geluideis die aan het vertrek gesteld wordt in dB(A). In ISSO-publicatie 24 “Installatiegeluid”, hoofdstuk 7 bladzijde 46, worden maximaal toelaatbare geluiddrukniveaus voor de verschillende ruimten gegeven. Indien de geluideis voor het vertrek niet bekend is kan ook worden volstaan met het opgeven van de NR waarde.

NR waarde

 • Luchtkanalen

In plaats van de Geluideis in dB(A) kan ook de NR-waarde voor het vertrek worden opgegeven. Om het geluiddrukniveau bij de verschillende frequenties te kunnen beoordelen zijn de zogenaamde NR (Noise Rating) krommen ontwikkeld.

Tussen het geluiddrukniveau en NR-waarde bestaat geen vast verband. Dit is namelijk afhankelijk van het spectrum. Bij het stellen van eisen kan men echter uitgaan van de volgende benadering:

Geluiddrukniveau = NT + 5.

Nagalmtijd

 • Luchtkanalen

In te vullen wanneer bij Geluidabsorptie de waarde 0 is ingevuld. Hier kan de nagalmtijd [sec] van het vertrek per octaafband worden opgegeven. Dit is in te vullen voor onderstaande octaafbanden:

 • 63 Hz;
 • 125 Hz;
 • 250 Hz;
 • 500 Hz;
 • 1000 Hz;
 • 2000 Hz;
 • 4000 Hz.

Terug naar Invoeren