Invoeren van verlopen

Dit scherm is te benaderen door:

 • in het scherm Leidinggegevens of Kanaalgegevens op het veld Volgend verloop te klikken;
 • in het menu Invoeren te kiezen voor Verlopen.

In dit scherm worden de gegevens over het verloopstuk ingevoerd. Bovenin het scherm wordt steeds aangegeven om welke verloopgegevens het gaat.

Type

 • Leidingnet
 • Luchtkanalen
 • Tapwater
 • Hemel- en vuilwaterafvoer

Hier staat als vaste waarde diameterverloop.

Codering

 • Leidingnet
 • Luchtkanalen
 • Tapwater
 • Hemel- en vuilwaterafvoer

Unieke codering voor het verloop, bijvoorbeeld de bestelcodering.

Leverancier

 • Leidingnet
 • Luchtkanalen
 • Tapwater
 • Hemel- en vuilwaterafvoer

Oproepen van het scherm Adresgegevens opdrachtgevers en leveranciers.

Lengte verloop

 • Leidingnet
 • Luchtkanalen
 • Tapwater
 • Hemel- en vuilwaterafvoer

Hier wordt de lengte van het verloopstuk ingegeven.

Lengte verloop

Verloopgegevens

Dikte overgang

 • Leidingnet
 • Tapwater

Hier wordt de dikte van een eventuele versmalling ter plaatse van het verloop ingevoerd.

Zeta

 • Leidingnet
 • Tapwater

Hier wordt de zetawaarde van het verloop ingevoerd.


Terug naar Invoeren