Algemeen

Subtak

Hier wordt aangegeven of het om een hoofdtak gaat of om een subtak.

  • Hoofdtak; In de hoofdtak bevindt zich het begin van het leidingstelsel, daar waar een pomp, ventilator, watermeter, gasmeter enz. in zit.
  • Subtak; Omdat grotere stelsels onoverzichtelijk kunnen worden en vaak identieke takken bevatten, kan er van subtakken (of deeltakken) gebruik worden gemaakt. Een subtak is in principe een zelfstandig stelsel met een eigen begrenzing. De overige gegevens (medium, soortelijke massa, temperatuur, enz.) en ook de begrenzing als die hier niet is opgegeven, worden van het voorgaande stelsel overgenomen, waar de subtak op aangesloten is. Één subtak kan op meerdere punten in een stelsel worden aangesloten en ook zelfs binnen meerdere stelsels. De subtak kan ook worden gebruikt als een gedeelte van het totale stelsel een afwijkende begrenzing zou moeten hebben. In plaats van alle leidingen af te lopen en hier de begrenzing te veranderen kan van dit gedeelte een subtak gemaakt worden. Deze begrenzing geldt dan alleen voor alle leidingen in de subtak.

Begrenzingen

Voor het dimensioneren van de afmetingen moet bekend zijn welk leidingmateriaal en welke snelheidsbegrenzingen er zijn toegestaan. Klikt men dit invoerveld aan, dan komt men in het scherm Tapwater.

Medium

Temperatuur water

Voor de bepaling van de drukval in leidingen is de soortelijke massa en de kinematische viscositeit van het te transporteren medium van belang. Bij het invullen van de temperatuur van het water worden de soortelijke massa en de kinematische viscositeit van het medium automatisch ingevuld.

Maximum moment volumestroom

  • brandslanghaspel [l/min]; Maximale-moment-volumestroom van de brandslanghaspels die tegelijk in een net in werking mogen zijn. In de meeste gevallen worden er maximaal twee in rekening gebracht.
  • continue verbruik [l/min]; Maximale-moment-volumestroom van de continu verbruikers die tegelijk in een net in werking mogen zijn.
  • douchegroep [l/min]; Maximale-moment-volumestroom van de douchegroepen die tegelijk in een net in werking mogen zijn.
  • oog douche [l/min]; Maximale-moment-volumestroom van de oogdouches die tegelijk in een net in werking mogen zijn. Default 12l/min.
  • gelaat douche [l/min]; Maximale-moment-volumestroom van de gelaatdouches die tegelijk in een net in werking mogen zijn. Default 24l/min.
  • plens douche [l/min]; Maximale-moment-volumestroom van de plensdouches die tegelijk in een net in werking mogen zijn. Default 30l/min.

Drinkwaterdeel

Factor met betrekking tot de verwachte gelijktijdigheid van het gebruik van noodvoorzieningen en de maximummomentvolumestroom van overige tappunten, normaal 0,25.

Hulpstukken

T-stuk

Opgave van het default T-stuk. Overal waar het programma een T-stuk ziet wordt deze default waarde gebruikt. Dit kan overruled worden bij het T-stuk zelf.

Bocht

Opgave van de default bocht. Overal waar het programma een bocht ziet wordt deze default waarde gebruikt. Dit kan overruled worden bij de bocht zelf.

Druk

Maximale voordruk + verhoging

Dit is de beschikbare begindruk verhoogd met de druk van eventueel aanwezige drukverhogingsinstallatie.

Circulatiesysteem

Isolatiedikte

De isolatiedikte voor het circulatiesysteem. Deze isolatiedikte geldt voor alle leidingen van het circulatiesysteem, ook de warm waterleidingen die in het circulatienet zitten.

Warmtegeleidingscoëfficiënt isolatie

De warmtegeleidingscoëfficiënt van het isolatiemateriaal. De default waarde is 0,035 W/m∙K en komt overeen met glaswol, polyurethaanschuim en polyethyleenschuim.

Isolatie factor circulatie

Omdat de isolatie ter plaatse van fittingen slechter kan zijn is het gewenst om voor de circulatieleidingen met een hogere warmtegeleidingscoëfficiënt te rekenen. Dat kan door hier een factor in te vullen. Het is een factor waarmee het warmteverlies van circulatieleidingen wordt vermenigvuldigd om de plaatselijke slechte isolatie, bv bij appendages, te verrekenen. Deze was volgens de ISSO55 altijd 1.15 maar nu staat in sommige werkbladen de waarde 1.25. Vandaar dat het nu ingevuld kan worden

Omgevingstemperatuur

De omgevingstemperatuur in graden Celsius. Deze geldt voor alle leidingen van het circulatiesysteem.

ΔT

De maximale afkoeling van het water in het circulatiesysteem.

Max. snelheid circulatie

De maximale circulatiestroomsnelheid in het circulatiesysteem. Default 0.7 m/s in verband met het voorkomen van erosie.

Volgens ISSO55

Als er gekozen is voor “Ja” volgens ISSO 55 dan kunnen circulatieleidingen slechts worden getekend zoals deze wordt voorgeschreven. Kies je voor “Nee” dan kan er ook op een andere volgorde worden getekend en berekend. Dit kan voor bestaande situaties noodzakelijk zijn. Wel kunnen er dan stromingsproblemen ontstaan.


Terug naar Stelsels