In dit scherm komen gegevens van de aangesloten apparaten aan de orde zoals belasting, minimale voordruk enz. Dit scherm is een sub-invoerscherm van het scherm Leidingen en kan ook worden geopend door op het invoerveld Apparaat te klikken.

Omschrijving

  • Leidingnet

Hier kan de omschrijving van het apparaat ingegeven worden.

Debiet / afgifte

  • Leidingnet

Nominale belasting van het apparaat in Watt / kg/s.

Aansluitmaat

  • Leidingnet

Aansluitmaat van het apparaat. Door het aanklikken verschijnt het scherm Afmetinggegevens.

Zeta

  • Leidingnet

De zeta-waarde van het apparaat. Deze behoeft alleen ingevuld te worden indien deze afwijkt van de defaultwaarde die in stap 2 Stelselgegevens al is opgegeven.

Drukval

  • Leidingnet

De drukval over het apparaat in Pa.

Soort apparaat

De keuze die bij soort apparaat gedaan wordt heeft invloed op de gelijktijdigheden indien bij de begrenzing voor niveau 3 is gekozen. “Ketel” wordt meegenomen conform de door de gebruiker gekozen gelijktijdigheidfile, “tapwater” wordt conform de wortel n methode meegenomen en continue wordt altijd 100% meegenomen. Deze optie is goed te gebruiken voor woningbouw waarbij de gelijktijdigheid voor verwarming belangrijk is en de gelijktijdigheid voor tapwater op de qVn manier bepaald dient te worden. Als bij de begrenzing voor gelijktijdigheid niveau 2 is gekozen dan worden zowel voor ketel als voor tapwater de ingevulde gelijktijdigheden bij begrenzingen toegepast. In de resultaten wordt een apparaat “tapwater”met een “*” gemarkeerd en een apparaat “continue” met een “!”.

Delta T

In het scherm stelselgegevens is al een default waarde gekozen voor het temperatuurverschil over de afgifteapparaten. In het scherm invoeren kan bij de apparaten een afwijkende waarde ingevuld worden.


Terug naar Invoeren