Er is een mogelijkheid om ná het rekenen de uitkomsten visueel weer te geven in de geometrie.

Daar is in het scherm invoeren de optie meetpunt voor bedacht.

Zodra deze is aangemaakt is de definitie met [shift] [linkermuisknop] aan een knooppunt toe te voegen. Overigens is deze weer te verwijderen met [ctrl] [linkermuisknop].

Bij iedere module zijn andere uitkomsten te kiezen om te visualiseren.

En na het plaatsen worden de berekende waarden bijvoorbeeld als volgt weergegeven:


Terug naar Invoeren