Afmetingen vastzetten

Indien de afmetingen van de leidingen/kanalen voor het berekenen reeds bekend zijn, bij een reeds geïnstalleerd systeem bijvoorbeeld, dan kunnen de afmetingen ingevoerd worden worden zoals omschreven onder invoeren, afmetingen. Vervolgens kan met [shift][linkermuisknop] iedere afmeting worden toegewezen aan de betreffende leiding/kanaal.

Het kan ook voorkomen dat men er voor kiest om ná het doorrekenen een leiding, of meerdere leidingen, te voorzien van de berekende afmeting.
Dit kan als volgt:
Wanneer een stelsel is doorgerekend kun je een of meerdere diameters vastzetten. Hiervoor moet je in het invoer scherm op niveau Afmetingen (diameters) staan.
Gebruik nu de toets [alt] + [D]. Vanaf de actieve leiding worden alle achterliggende leidingen geaccentueerd. Met de keuze <ja> kun je deze diameters dan vastzetten. Met de keuze <nee> kun je alleen van de actieve leiding de diameter vastzetten. Met <annuleren> stop je de bewerking. De vastgezette diameters kleuren nu groen i.p.v. blauw. Met de toets combinatie [alt] + [F] kan deze bewerking weer ongedaan worden gemaakt. Dit kan ook voor een enkele leiding of voor een deel van een stelsel.
Bekijk hier alle sneltoetsen van Vabi UO.


Terug naar Rekenen