Onderwerpen binnen :

Eigen databank aanmaken

In de Luchtkanalenmodule VA104 is het ook mogelijk om zelf product-databanken aan te maken. Dit is mogelijk bij kleppen, dempers, en overige appendages. Deze worden als aparte databanken (.DTB) opgeslagen, zodat je ze in ieder project opnieuw kunt gebruiken.

Je kunt in PRODUKT.ini zien hoe de databank genoemd is. In de map BESTAND wordt de databank opgeslagen.

 

 

Databank aanpassen

In de PRODUKT.ini file kun je het onderstaande aanpassen

formaat : type, fabrikaat, bestand, formaat, mode
type nummer:

1 ventilatoren
2 roosters
3 aftakkingen
4 kanaal afmetingen
5 dempers
6 bochten
7 kleppen
8 ventielen
10 armaturen
11 automaten
12 radiatoren
15 cv-leiding afmetingen
16 tapwaterleiding afmetingen
17 gasleiding afmetingen
18 afvoerleiding afmetingen
20 apparaten
25 raamsystemen
26 glasbladen
27 gassen tussen glasbladen
30 wanden
31 lagen in wanden
35 suskasten
40 collectorsystemen
41 collectoren
42 collectorwarmtewisselaars
43 collectorpompen
44 collectorvaten
45 collectorvat regelingen
46 collectormediums
47 pomp regelingen
48 collector leidingen
49 collector isolaties
50 autoriteit bestanden
51 bestanden volume geregelde ventielen

– fabrikaat : naam van max 10 karakters
– bestand : naam van het bestand
voorafgegaan door :
– @ : alleen de naam van het bestand moet worden opgegeven.
het bestand bevindt zich in de PRODUKT directory.
(Standaard mode ASCII).
– # : alleen de naam van het bestand moet worden opgegeven.
het bestand bevindt zich in de BESTANDEN directory.
(Standaard mode BINAIR).
– indien de naam niet voorafgegaan wordt door een ‘@’ of ‘#’
moet de directory met het bestand worden meegegeven.
(Standaard mode ASCII).
– formaat : 0= eigen aan te maken bestand

1= ASCII bestand volgens bekend formaat

indien er geen formaat is opgegeven wordt standaard formaat 0 aangehouden

voor armaturen: 1 – EULUMDAT formaat
2 – formaat zoals deze door PHILIPS en POPE gebruikt wordt.
3 – formaat zoals deze als test door NSVV gebruikt wordt.
4 – EULUMDAT formaat met extra gegevens (zoals ETAP).
5 – IES formaat (nog niet geheel gereed)
6 – CIBSE formaat (nog niet geheel gereed)

– mode : indien anders dan standaard mode hier opgeven:
A=ASCII, B=BINAIR


Terug naar Databank