Dit scherm is te benaderen door:

 • in het scherm Leidinggegevens op het veld Volgend T-stuk of Volgend X-stuk te klikken;
 • in het menu Invoeren te kiezen voor T-stukken of X-stukken.

In dit scherm worden gegevens van T-stukken en kruisstukken ingevoerd. Bovenin het scherm wordt steeds aangegeven om welke aftakgegevens het gaat.

Type

 • Leidingnet
 • Tapwater

Het gewenste type aftakking kan geselecteerd worden uit het overzicht. Er is keuze uit:

 • Scherpe aftakking 90
 • Scherpe aftakking 45
 • Afgeronde aftakking
 • Scherp broekstuk;
 • Afgerond broekstuk

Type

 • Luchtkanalen

Het gewenste type aftakking kan geselecteerd worden uit het overzicht. Er is keuze uit:

 • Broekstuk 30 graden scherp; Broekstuk 60 graden scherp; Broekstuk 90 graden scherp; Broekstuk 120 graden scherp; Broekstuk 150 graden scherp

 • Omgekeerd 180 graden T-stuk;

 • T-stuk 45 graden scherpT-stuk 60 graden scherp;

 • T-stuk 90 graden scherpT-stuk 90 graden afgerond;

 • Aftakking 90 graden stromend s=0Aftakking 90 graden stromend s=b/8Aftakking 90 graden stromend s=b/2Aftakking 90 graden stromend s=b;

  

 • T-stuk 90 graden afschillerT-stuk 2×90 graden afschiller;

 

 • T-stuk 2 x 90 graden omgekeerd T-stuk;

 • Kruisstuk 90 graden.

Type

 • Hemel- en vuilwaterafvoer

Het gewenste type aftakking kan geselecteerd worden uit het overzicht. Er is keuze uit:

 • Aftakking T-stuk 90;

 • Aftakking T-stuk 45;

Codering

 • Leidingnet
 • Luchtkanalen
 • Tapwater
 • Hemel- en vuilwaterafvoer

Unieke codering voor de aftakking, bijvoorbeeld de bestelcodering.

Leverancier

 • Leidingnet
 • Luchtkanalen
 • Tapwater
 • Hemel- en vuilwaterafvoer

Oproepen van het scherm Adresgegevens opdrachtgevers en leveranciers.

Dikte overgang

 • Leidingnet
 • Tapwater

Hier wordt de dikte [mm] van een eventuele versmalling ter plaatse van de aftakking ingevoerd.

Publicaties
ISSO Publicatie 18 (2012) paragraaf 7.5.1 afbeelding 7.6
Afmetingen en snelheden bij insteekappendages / perskoppelingen

Zeta

 • Leidingnet
 • Tapwater

Hier wordt de zetawaarde van de aftakking ingevoerd.


Terug naar Invoeren